Solcellspaket 10kW

 • Jämför priser på 10 kW solcellspaket
 • Lär dig att välja rätt 10 kW paket med solceller
 • Ta in 4 offerter på 10 kW solcellspaket

Eller

Jämför 4 offerter på 10 kW solcellspaket

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Ett solcellspaket på 10 kW passar normalstora villor i Sverige. I denna artikel går vi igenom vad ett solcellspaket innehåller, vilket paketpris du kan förvänta dig samt återbetalningstid och förväntad elproduktion för 10 000 watt solpaneler.

Vad ingår i ett solcellspaket på 10 kW?

I ett solcellspaket på 10 kW ingår vanligtvis:

 • Solpaneler: 25–28 paneler med effekt på 350–400 W vardera.
 • Växelriktare: Toppeffekt på 8–10 kW.
 • Montagesystem: Takfästen och skenor att fästa paneler i.
 • Kablage: Kablar och övrigt som krävs för dragning av el.
 • Installation: Arbete för montering av paneler och eldragning.

Exempel på solcellspaket på 10 kW

Nedan har HemSol lagt ihop exempel för olika solcellspaket på 10 kW. Solcellspaketen har alla en ungefärlig installerad effekt på 10 kW. Tilläggsprodukterna skiljer paketen emellan vilket speglas i exempelpriserna.

Premium solcellspaket 10,1 kW

Solpaneler: 26 st 390 Watt Premium All Black

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 10 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 48 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 9 595 kWh

Pris: 125 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Standard solcellspaket 10,4 kW

Solpaneler: 26 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 10 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 48 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 9 880 kWh

Pris: 120 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Solpanelstak 10 kW

Solpaneler: Solcellstakpannor på 180 W/kvm

Växelriktare: Trefas strängväxelriktare 10 kW

Montagesystem: Soltak som fästs direkt på takpapp

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 55 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 9 500 kWh

Pris: 161 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Läs mer om solpanelstak.

Solceller i paket med batteri 10,4 kW

Solpaneler: 26 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Batteri: Standardbatteri med 10 kWh lagringskapacitet

Växelriktare: Trefas hybridväxelriktare 10 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 48 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 9 880 kWh

Pris: 144 000 kronor inkl. avdrag 19,40 % + 48,5%

Solcellspaket 10,4 kW med optimerare

Solpaneler: 26 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Optimerare: 26 st optimerare

Växelriktare: Trefas växelriktare kompatibel med optimerare 10 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar även kablage och installation.

Takyta: 48 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 9 880 kWh

Pris: 138 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Solcellspaket 10,4 kW att montera själv

Solpaneler: 26 st 400 Watt Standard med vitt bakstycke

Växelriktare: Trefas växelriktare 10 kW

Montagesystem: Plåttak TP20

Innefattar elarbete och kablage men inte montagejobb.

Takyta: 48 kvm

Uppskattad årlig elproduktion: 9 880 kWh

Pris: 95 000 kronor inkl. avdrag 19,40 %

Har du plats för 10 kW solceller på ditt tak?

Om du är osäker på om ett solcellspaket på 10 kW får plats på ditt tak kan du skräddarsy en lösning i vår solcellkalkyl. Du kan enkelt rita ut din takyta och tänka på hur många solpaneler som har rum på ditt tak. I kalkylen får du även se ett estimerat slutpris för solcellerna tillsammans med avkastning och återbetalningstid.

Vad är priset för ett solcellspaket på 10 kW?

Priset för ett solcellspaket på 10 kW ligger på 120 000–155 000 kronor, räknat med grönt avdrag på 19,40 procent (dras av direkt på din faktura). Priset för 10 kW solceller varierar exempelvis på grund av val av solpaneler, typ av takfästen, takets komplexitet samt val av växelriktare.

De uppskattade priserna är baserade på prisstatistik utgiven av Energimyndigheten i kombination med HemSols egna marknadsundersökningar. Du kan jämföra kostnaden för olika solcellspaket på vår sida om pris på solcellspaket.

Hur appliceras grönt avdrag på paketpris för 10 kW solceller?

Grönt avdrag appliceras direkt på fakturan du får från solcellsinstallatören, på samma sätt som rot avdraget. Det gröna avdraget räknas vid totalentreprenad som 19,40 procent av totalkostnaden.

Du kan läsa mer om hur skatteavdraget för solceller fungerar på vår sida om grönt avdrag för solceller.

Vad kan prisskillnader i paketpriser för solceller bero på?

Prisvariationerna mellan olika 10 kW solcellspaket kan bland annat bero på taktypen var solcellerna installeras eller val av växelriktare. Arbetskostnader för installation på plåttak är kan exempelvis vara halva priset jämfört med installation på tak med takpannor.

Växelriktaren består vanligtvis av 15–20 % av totalpriset för solcellsinstallationer, valet av modell och märke påverkar därför slutpriset. Till exempel är en vanlig strängväxelriktare vanligtvis billigare än en hybridväxelriktare. Anledningen är att en hybridväxelriktare är dyrare är att du kan koppla in ett solcellsbatteri.

5 kW solceller är dyrare per installerad kilowatt än 10 kW solceller

Solcellspaket på 5 kW är vanligtvis dyrare per installerad kilowatt. Grunden till detta är att fasta kostnader såsom frakt och kostnad för byggställning är desamma för både små och stora anläggningar.

Brytpunkten för billigare pris per installerad kilowatt ligger runt 9 – 10 kW, eftersom anläggningens effekt då blir tillräckligt hög. Du kan hittar prisinformation för mindre anläggningar på vår sida om 5 kW solceller.

Solcellspaket på 15 kW är billigare jämfört med 10 kW

Vill du minska priset per installerad kW kan du satsa på ett större solcellspaket. Men ett större solcellspaket på 15 kW kan du få ner kostnaden till runt 11 000–12 000 kronor per installerad kilowatt. Har du kapital och utrymme på taket för ett större solcellspaket på 15 kW är det vanligtvis en mer lönsam investering.

Vilken återbetalningstid har solceller på 10 kW?

En solcellsanläggning på 10 kW har vanligtvis en återbetalningstid på 10–12 år. Återbetalningstiden varierar bland annat beroende på inköpspris, andel egenanvänd solel samt årlig elproduktion. Återbetalningstiden baseras på antaganden om t.ex. framtida elpris och kan därför variera något från verkligheten.

Exempelberäkning på återbetalningstid för 10 kW solceller

I exemplet nedan har vi räknat med en anläggning på 10 kW med inköpspris på 130 000 kronor. Solcellers återbetalningstid är baserad på följande antaganden:

 • Egenanvändning av solel 40 procent och 60 procent såld el.
 • Årlig elproduktion från år ett på 9 500 kWh.
 • Värde på egenanvänd el 2,12 kronor.
 • Värde på såld solel 1,71 kronor.
 • Kalkylränta på 5 procent.
 • Årlig degradering av solpanelerna på 0,5 procent.
 • Inkluderar kostnad för byte av växelriktare på 20 000 kronor.

Tar man i beaktande kalkylräntan på 5 procent blir återbetalningstiden för 10 kW solceller 12 år. Beaktar man inte kalkylräntan blir återbetalningstiden endast 9 år.

Beräkna lönsamheten för solceller på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solceller. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till 5 prisförslag på solcellsanläggningar kostnadsfritt.

Vanliga frågor

För vem passar 10 kW solceller?

Solceller på 10 kW passar för en normalstor villa i Sverige med en årlig elförbrukning på runt 10 000 kilowattimmar. Den genomsnittliga effekten på de solcellsanläggningar som installerades år 2021 var 10,4 kilowatt.

Hur mycket el genererar 10 kW solceller på ett år?

10 kW solceller kan vid optimala förhållanden generera mellan 9 500–10 300 kilowattimmar under ett år. Vanligtvis kan du räkna med att 75–80 % av elen produceras under sommarhalvåret.

Hur mycket el solceller genererar varierar beroende på var i landet de är installerade samt i vilken vinkel och lutning panelerna monteras.

Hur stor yta krävs det för att installera 10 kW solpaneler?

Solpaneler motsvarande 10 kW har en storlek på runt 40–50 kvm. Den totala ytan beror på panelens effekt. Om exempelvis solpanelerna har en effekt på 395 W krävs endast 26 paneler för att nå upp i 10 kilowatt, vilket kräver en takyta på ca. 41 kvm. Medan 320 W paneler kräver en takyta på 50 kvm.

Notera att beräknade kvadratmeter för solpanelerna gäller fri takyta. Har du exempelvis takfönster eller skorstenar på taket kräver det mer takyta. Normalt brukar man räkna att 85 % av taket kan täckas med solpaneler. Med detta inräknat blir storleken på solpaneler motsvarande 10 kW 47–58 kvm.

Vilken växelriktare passar till 10 kW solceller?

En växelriktare mår som bäst när den får arbeta nära sin maxkapacitet så stor del av tiden som möjligt. Därför är det vanligt att underdimensionerad växelriktaren något i relation till solcellsanläggningens effekt. En växelriktare till 10 kW solceller kan därför bra ligga på 8–10 kilowatt.