Anders Hammarstedt

Roll på Hemsol

Skribent

Ansvarsområde

Anders Hammarstedt är skribent hos Hemsol. Hans huvudsakliga fokus är att skriva artiklar med teknisk anknytning samt insamlande och analys av information gällande solceller.

Erfarenhet

Anders har arbetat med solceller som ansvarig för konsultation och affärsstöd hos ACS Infinity i Mariehamn (Åland). Tidigare har Anders bland annat även arbetat som kreditanalytiker hos storbanker samt med forskning och utveckling av hörapparater. Anders har arbetat åt Hemsol sedan juli 2022.

Utbildning

Anders har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Expertis

Textproduktion

Analys

Kontaktuppgifter

Kontakt: anders.hammarstedt@hemsol.se