kWp, kW, och märkeffekt för solceller – vad betyder de?

Som mikroproducent av el är det många nya begrepp du ska lära dig. På den här sidan går vi igenom definitionerna av några begrepp som ofta förekommer när man pratar om solceller – nämligen kW, kWp och märkeffekt.

 


kWp och kWh förklaras

Sammanfattning

För dig med lite tid har vi skrivit ihop en kort sammanfattning av artikeln nedan:

  • kW betyder kilowatt och är detsamma som 1 000 watts effekt
  • kWp är en solpanels eller solcellsanläggnings toppeffekt som uppnås vid STC (Standard Test Conditions)
  • Märkeffekt anger solcellers watt-peak, och är detsamma som kWp

Vad betyder kW?

Kilowatt eller kW betyder 1 000 watt, på samma sätt som att kilogram betyder 1 000 gram. Watt är enheten för effekt, och definierar hur mycket energi en elektrisk apparat antingen kan utvinna behöver för att fungera. T.ex. kräver en vanlig glödlampa ungefär 15 – 60 watts elektrisk energi.

När man pratar om styrka eller storlek för solcellsanläggningar menar man i regel dess effekt i watt. Genomsnittseffekten på solcellsanläggningar för villor i Sverige är på ca 9 000 watt. Till exempel ger 30 st solpaneler med 300 W vardera totalt 300 W x 30 = 9 000 W, eller 9 kW.

Hur mycket el tillverkas beroende på anläggningens kW

Hur mycket el producerar solceller? Om vi antar att du har en anläggning bestående av 10 stycken 300 W-paneler motsvarar det 10 x 300 W = 3 000 W, alltså 3 kW. Ett vanligt solcellssystem brukar generera runt 800–1 100 kWh per installerad kW och år.

Detta innebär att systemet på 3 kW bör generera 2 400–3 300 kWh per år.

Vad betyder kWp?

Kilowatt är detsamma som 1 000 watt och är en enhet för effekt. Förkortningen kWp står för kiloWattpeak och är den enhet som används när man mäter toppeffekten som en solpanel kan generera under så kallade Standard Test Conditions (STC). I praktiken kan STC inträffa i Sverige mitt på dagen en solig sommardag.

STC innebär mer specifikt att: 

  • Själva solpanelen är 25 grader varm
  • Solinstrålningen är 1 000 W per kvadratmeter
  • Ljuset har “Air Mass 1,5-spektrum”, vilket är det spektrum ljus har när det passerat jordens atmosfär 1,5 gånger (siffran är ej 1 eftersom solen sällan står i zenit)

När en solpanel har en effekt på t.ex. 300 W, så menas egentligen 300 Wp (watt-peak). Majoriteten av tiden en solpanel producerar solel görs det till en lägre effekt än toppeffekten, men det är även möjligt för solpaneler att producera över sin toppeffekt/watt-peak. Exempelvis om solinstrålningen är 1 300 W per kvadratmeter samtidigt som solpanelen endast är några grader varmare än 25 grader ges bättre förutsättningar än STC.

Vad menas med märkeffekt?

Med märkeffekt menas också toppeffekten på en solpanel. Märkeffekt är alltså samma sak som Watt-peak, och den effekt som står angiven för en solpanel är således dess märkeffekt.

För en solcellsanläggning på 10 000 Watt säger man alltså att märkeffekten är 10 kW, eller att “den är på 10 kWp” (kilowatt-peak).

Räkna ut vilken märkeffekt ditt tak klarar av

Vilken märkeffekt (kWp) får min anläggning?

Antalet kWp som ditt solcellssystem kan uppnå beror på flera faktorer. Framförallt är det beroende av:

  • Antalet solpaneler: ju fler solpaneler du har på taket desto högre blir den totala effekten, eftersom solpanelerna seriekopplas (och dess effekt adderas).
  • Solpanelernas styrka: solpaneler har olika hög effekt, och ligger idag runt 280 – 380 W. Med högeffektiva solpaneler får du i regel mer effekt per kvadratmeter fast till ett högre pris per effektenhet.
  • Anläggningens position: solceller producerar olika mycket elektricitet beroende på lutning och väderstreck. Som mest producerar solceller monterade i sydlig riktning med 30 – 45 graders lutning.

Läs mer: Optimal lutning och väderstreck för solceller

Elektricitet mäts i enheten kilowattimmar (kWh)

När man mäter mängden elektricitet används enheten kilowattimmar, eller kWh. En kilowattimme (eller 1 000 wattimmar) är den mängd energi man får av 1 000 Watts effekt under en timmes tid.

Läs mer: Elförbrukning (kWh per år) för villor

Pris per watt

Pris per watt är ett bra nyckeltal för solceller eftersom att det visar vad man får för pengarna. Pris per watt anger en anläggnings toppeffekt i förhållande till priset, och det har blivit en branschstandard att ange pris per watt, eller PPW som det ibland förkortas. Måttet är framförallt användbart om du har mycket utrymme för paneler på taket.

Läs mer: Pris för solceller

Watt per kvadratmeter

Ett annat värde som kan vara bra att hålla koll på när du ska välja solpaneler, är antalet watt per kvadratmeter. Måttet anger hur mycket toppeffekt man får ut per areaenhet (kvadratmeter).

Har du ont om plats på taket och vill maximera din produktion är det ett bra alternativ att jämföra watt per kvadratmeter. Standardmåttet för solpaneler på hustak är ca 1,7 m², men det finns även paneler som är är närmare 2 m².