Solcellsbatteri – Lönsamhet & pris

Ett problem med solenergi är att solceller inte producerar någon el när solen inte skiner. Med ett solcellsbatteri kan du lösa problemet genom att lagra solel som produceras dagtid för senare användning.

Men är det en bra idé? I den här artikeln går vi igenom allt du vill veta om solcellsbatterier.

 


Solcellsbatteri

Är det lönsamt att lagra solel?

Frågan har ett enkelt svar: Nej, det är inte lönsamt att investera i ett solcellsbatteri just nu.

Den största anledningen är att batterilagringsteknik fortfarande är för dyr i Sverige, även om priset sjunkit drastiskt de senaste åren. Enligt bedömare bör priset sjunka till ungefär 20 – 25 % mot vad det är idag för att investeringen ska vara lönsam.

En annan anledning är att den svenska staten tills vidare ger en skattreduktion på 60 öre/kWh för den el som säljs till elnätet. Av denna anledning kan el säljas för ungefär samma pris som det köps till.

Däremot kan det finnas andra anledningar än lönsamhet till att lagra el från solceller. Till exempel för att säkerställa tillgång till avbrottsfri el, av miljöskäl eller för att få bättre bolånevillkor (mer om detta nedan).

Solceller är en lönsam investering

Testa i ditt eget taks potential i vår investeringskalkyl. Våra partners erbjuder även batterilagringslösningar.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Priset på ett lagringsbatteri för solceller är i genomsnitt cirka 9 300 kr per kWh lagringskapacitet inklusive moms. Detta är inte inräknat investeringsstödet för energilagring på 50 %.

På större solcellsbatterier får man i stort sett ingen mängdrabatt, utan priset per kWh är i stort sett detsamma oavsett batteristorlek.

Prislappen beror även på vilken effekt solcellsbatteriet klarar av. Vanligen producerar tillverkaren två eller flera varianter av samma batterimodell. En tumregel är att man får lägga till 10 – 15% på priset/kWh för ett batteri med högre kapacitet.

Mindre batterier runt 5 – 10 kWh har vanligen en kapacitet på 6 kW eller 12 kW, medan 15 kWh+ batterier kan vara specificerade för en maxeffekt upp till 30 kW.

Läs mer: Så mycket kostar solceller.

Genomsnittliga grossistpriser för lagringskapacitet upp till 30 kWh avrundade till närmaste hundratal för minsta valbara effekt vid flera alternativ.
Tesla PowerwallNilarPylonTechFerroamp
6 600 kr/kWh11 200 kr/kWh8 000 kr/kWh9 700 kr/kWh
3 200 battericykler2 000 battericykler2 500 battericykler2 000 battericykler
10 år garanti5 år garanti5 år garanti5 år garanti

Hur ett solcellsbatteri fungerar

Ett solcellsbatteri fungerar som ett vanligt uppladdningsbart litiumjonbatteri, som exempelvis återfinns i en mobiltelefon. Solcellsbatterier är dock betydligt större och väsentligt mer kraftfulla i jämförelse med de batterier som återfinns i hemelektronik.

Batteriets syfte är att lagra den överskottsel från solcellerna som annars hade sålts på elnätet. Därmed slipper man sälja solelen till ett lägre pris än vad det kostar att köpa el från elhandelsbolaget.

Hur ett solcellsbatteri laddas

Solenergi lagras i solcellsbatteri i form av likström (DC), alltså samma typ av ström som solceller producerar. En växelriktare måste däremot alltid konvertera batteriets likström till växelström (AC) för att kunna användas i hushållet.

Många solcellsbatterier har en inbyggd växelriktare/laddningsregulator (t ex Tesla Powerwall) som effektiv konverterar elen i samma ögonblick som den ska lagras. I solcellspaket som saknar denna funktionalitet uppstår en betydande effektförlust, eftersom elen konverteras flera gånger: Solceller producerar likström, vilket växelriktaren konverterar växelström för användning i hushållet

  1. Om inget behov av elen finns konverteras växelström tillbaka till likström för lagring i solcellsbatteriet
  2. När den lagrade elen ska användas sker ytterligare en konvertering från likström till växelström

Två saker att tänka på

1. Självurladdning av batterier

Ett solcellsbatteri lider av något som kallas självurladdning. Det innebär att det över tid tappar sin laddning, främst när det är helt fulladdat.

Till exempel tappar ett batteri från den populära tillverkaren Nilar ungefär 6 % av sin laddning över de första 24 timmarna efter det laddats. Efter en månad har det tappat ungefär 13 % av sin laddning. Det är alltså sällan  optimalt att ladda ett solcellsbatteri till sin fulla kapacitet.

För att minimera självurladdning går det att ställa in växelriktaren (om funktionaliteten finns) att inte ladda batteriet till sin fulla kapacitet. I och med det kan överskottsel säljas tillbaka till elnätet, istället för att gå förlorad till följd av självurladdning.

2. Depth of Discharge (DoD) & livslängd

Med Depth of Discharge menas den procentuella andel av ett batteris maxladdning som använts. En DoD på 100 % innebär alltså att ett fulladdat batteri tömts helt och hållet.

Ett batteri mår generellt inte bra att laddas till sin maxkapacitet och sedan laddas ut helt. Ett hälsosamt bruk är att ladda upp batteriet till 80-90 % av dess maxkapacitet och sedan endast bruka 40-50 %.

Grafen visar DoD i förhållande till livslängd för ett solcellsbatteri från Nilar. Med ovan nämnda användning skulle batteriet hålla för ungefär 6 000 cykler, vilket troligtvis är 20+ år. Vid mer aggressivt användande kan solcellsbatteriet behöva bytas ut redan efter 6-7 år.

solcellsbatteri depth of discharge i förhållande till livslängd

Fördelar med solcellsbatterier

1. Du kan lagra solel

Ditt solcellssystem producerar som mest el mitt på dagen, då du behöver den som minst. Detta resulterar i att överskottsel matas ut till elnätet, med en lägre ersättning som följd. Med ett solcellsbatteri kan du istället lagra överproducerad solel för att slippa köpa in dyrare elektricitet på kvällen.

2. Du blir mer självförsörjande

När du använder ett solcellsbatteri sparar du och förbrukar din egen solel. Det innebär att du blir mer självförsörjande. Att lagra energi från solceller kan därför vara en extra bra affär för människor som bor på landsbygden eller andra platser utan tillförlitlig elförsörjning.

3. Du blir mindre känslig för elpriset

Om du kopplat ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning minskar behovet av att köpa in el, vilket innebär att elprisets variationer inte blir lika kännbara. Idag kostar en kWh cirka 1.5 kronor, och den summan kan komma att öka i framtiden.

4. Ett grönt bolån kan bli aktuellt

Precis som med solceller bidrar även solcellsbatterier till att ditt hus kan bli energiklassat. Kreditinstitut likt SBAB erbjuder bättre villkor för villor som har en energideklaration med energiklass A, B eller C. Ränterabatten kan vara uppemot 0.10 procentenheter.

Framträdande tillverkare av solcellsbatterier

Nedan kan du lösa om tre batterilösningar med fokus på att lagra solenergi från solceller utmärker sig från konkurrenterna.

Powerwall från Tesla

Ett Powerwall-batteri klarar av att lagra ström motsvarande 14 kWh, och kostar 87 650 inklusive moms. Batterisystemen kan med fördel skalas upp genom att köpa fler Powerwall-enheter. Om du bor i en villa med sex eller fler sovrum, och äger ett solcellssystem som maximalt producerar 10 kW, rekommenderar Tesla att du köper tre Powerwall-lösningar.

Teslas Powerpack kan kompletteras med deras soltak; Tesla Power Roof. Soltaken är mer kostsamma i jämförelse med de traditionella solcellssystemen, men samtidigt mer estetiskt tilltalande. Ett soltak kan vara en god idé om ditt nuvarande tak är slitet, eller om du ämnar bygga ett nytt hus.

Power Station från Ferroamp

Ferroamps mest påkostade solcellsbatteri, Ferroamp Power Station Mini 15 kWh/12kW, klarar som namnet antyder av att lagra 15 kilowattimmar ström. Power Station Mini 15 kWh/12kW kostar idag ungefär 125 000 kr, och Ferroamp Power Station Mini 10kWh/4kW kostar ungefär 72 000 kronor.

Företaget säljer Nilar-märkta batteribanker för solenergi med en lagringskapacitet från 5,75 kWh och uppåt. Power Station-enheterna går därmed att skräddarsy något mer än Teslas motsvarande produkter.

Ferroamp hjälper själva inte till med råd kring dimensionering av deras lösningar för solcellsägare. Ferroamp påpekar dock att deras svenska återförsäljare gärna hjälper till, samt att batterisystemen är skalbara och bör passa samtliga solcellsanläggningar.

Sonnen Backup-Box

Den tyska batteritillverkaren Sonnen tillverkar och säljer solcellsbatterier som klarar av att lagra uppemot 15 kWh, medan det minsta alternativet har en maxkapacitet på 2,5 kWh. Företagets Backup Box-lösningar har en estetiskt tilltalande design och kan monteras på väggen eller ställas direkt på golvet.

Oss veterligen existerar inga svenska återförsäljare, men det officiella listpriset för den mest kraftfulla batterilagringen är cirka 150 000 kronor, medan det enklaste alternativet kostar omkring 60 000 kronor (exklusive frakt och moms). Sonnen lämnar även en degraderingsgaranti som är giltig 10 år, eller 10 000 cykler. Den innebär att batteriernas maxeffekt inte får understiga 70 % efter det tidsspann/cykelantal som precis nämnts.

Lägg gärna märke till att Sonnens batterier som levererar 5kW eller mindre innehåller batterier från Sony, medan de större batterierna är bestyckade med batterier från kinesiska Pylontech. Pylontech-batterierna degraderar dock marginellt snabbare, menar solcellspublikationen CleanenergyReviews.

Vanliga frågor

Vilka stöd finns att hämta för solcellsbatterier?

Efter 1 januari 2021 kan du få stöd på 50 % av totalkostnaden för ditt solcellsbatteri, upp till 50 000 kronor. Det krävs ingen ansökan på detta, istället drar solcellsinstallatören av 50 % på projektets totalkostnad (arbete och material).

Det går inte att kombinera stödet med andra ersättningar och bidrag, som t ex ROT-avdraget. Däremot går det att erhålla en skattereduktion på 15 % av kostnaden för material och arbete relaterat till ett nätanslutet solcellssystem, alltså en solcellsanläggning. Detta kallas för grönt avdrag för teknik.

 

Går det att bli självförsörjande med ett solcellsbatteri?

Så det korta svaret på frågan är Nej.

På grund av Sveriges långa vinter skulle det krävas en extremt överdimensionerad solcellsanläggning och solcellsbatteri för att klara detta. Den genomsnittliga elförbrukningen för en villa är december till februari ungefär 2 400 kWh/månad. En kilowatt solceller (ungefär 3 solpaneler) i centrala Sverige producerar under samma period i genomsnitt 21 kWh/månad. Det innebär att man skulle behöva en anläggning på ungefär 114 kWp, vilket sannolikt skulle kosta över 1 miljon kronor.

I och med att man inte är ansluten till elnätet går det heller inte att sälja den ofantliga mängd överskottsel som skulle produceras på sommaren. Lönsamheten i investeringen blir därmed väldigt låg och är inget som kan rekommenderas.

Får man installera ett solcellsbatteri själv?

Nej, det får du inte. Certifierade elektriker måste utföra installationen av din batteribank för solceller: dels för att garantier ska fortsätta gälla, men även för att felaktigt utfört elarbete kan leda till skada på både utrustning och person.

När passar det bra med ett solcellsbatteri?

Det korta svaret är att solcellsbatterier inte passar bra för svenska hushåll eftersom att de är för dyra. De undantag som finns är om din bostad ofta får eller är väldigt känslig mot strömavbrott, samt om strömförsörjningen i ditt område är ovanligt dyr eller opålitlig.