Hur mycket el producerar solceller per år?

I artikeln går vi igenom hur mycket el ett solcellspaket producerar, samt vilka faktorer som påverkar dess produktionseffektivitet.

 


Hur mycket el producerar solceller per år cover

Hur mycket el producerar solceller per år?

I Sverige producerar solceller årligen ca 800 – 1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp). En genomsnittlig solcellsanläggning på 9.2 kWp producerar alltså ca 7 360 – 10 120 kWh per år. Exakt hur mycket el som produceras beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.

Ta reda på hur mycket solel du kan producera

Använder vår solcellskalkyl för att räkna ut hur många kWh ditt eget tak kan producera per år.

Vad har solceller för produktion per månad?

Solceller har en ojämn månadsproduktion under året där ca 65 – 75 % av all solel produceras mellan april och augusti. Fördelningen ser olika ut beroende på vilken lutning och väderstreck solcellerna monteras i.

I bilden kan du se ett exempel på hur fördelningen ser ut för en solcellsanläggning med effekten 1 kWp (1 000 W) monterad i söderläge med 35 graders lutning i Stockholm. Total produktion för året är beräknad till 947 kWh, medräknat en 14 %-ig systemförlust.

 

hur mycket solceller producerar per månad stapeldiagram

Fem faktorer som påverkar års- och månadsproduktion

1. Solinstrålningen I området

Solinstrålningen är en av de viktigaste faktorerna för hur mycket elektricitet en solcell producerar. I Sverige har vi en genomsnittlig årlig solinstrålning på ca 1 060 kWh per kvadratmeter. På Gotland är den som allra högst är upp till 1 200 kWh/m², medans i Norrland är den ibland så låg som 800 kWh/m².

Viktigt när det kommer till solinstrålning är att den kan variera upp till 10 % från år till år.

2. Solcellernas placering

Solcellernas lutning och riktning påverkar hur mycket solel som produceras. Solceller producerar som mest solel när de placeras i sydligt väderstreck, och med en lutning på 30 – 45 grader.

3. Om solcellerna utsätts för skugga

Om solcellerna skuggas av något närliggande objekt såsom en byggnad eller ett träd påverkas solelproduktionen under den perioden området är skuggat. Genom att installera optimerare kan man motverka att samtliga solpanelers produktion sjunker om en eller några paneler skuggas.

4. Snö, löv och smuts

Snö bidrar med en marginell effektförsämring som uppskattats till ca två procent av systemets produktion. I de flesta fall glider snö av solpanelerna om de har tillräcklig lutning.

Löv, smuts och andra beläggningar sköljs i regel bort av regnvatten, och har således en försumbar effekt på årsproduktionen.

5. Solcellernas verkningsgrad

Solcellers effekt och verkningsgrad påverkar hur pass bra solcellerna är på att omvandla solljus till elektricitet. Ju högre effekt och verkningsgrad en solpanel har, desto mer el producerar den.