Livslängd för Solceller: Så Länge Håller Solpaneler (Jul, 2024)

En vanlig fråga när det kommer till solceller är hur länge dem håller. I denna artikel går HemSol igenom solpanelernas hållbarhet, garantitider, hur snabbt de degraderar samt vad du kan göra för att förlänga livslängden.

 


Solceller livslängd hållbarhet

Sammanfattande fakta om solcellers livslängd

  • Solceller har en garanterad livslängd på 25–30 år beroende på tillverkare.
  • Solceller har en förväntad livslängd på upp till 50 år.
  • Tillverkare garanterar i regel att solpaneler har cirka 80 % av sin effekt kvar efter 25 år.
  • Degraderingstakten anger solcellers årliga linjära effektförlust.
  • Monokristallina solceller har en längre livslängd än polykristallina solceller.

Vad har solceller för livslängd?

Solceller har en garanterad livslängd på 25–30 år. Enligt dagens effektgarantier ska solceller bibehålla åtminstone 80 % av sin effekt efter 25 år. Det betyder dock inte att solpanelerna slutar fungera efter 25 år: Idag finns exempelvis 40 år gamla solcellsanläggingar som fortfarande producerar el.

Ett exempel på det här är företaget Ameco Solar (ett av Kaliforniens äldsta solenergiföretag) som sett att flera av deras solpaneler installerade under 80-talet fortfarande producerar solel. Anledningen till den långa livslängden är att solceller inte har några rörliga delar kombinerat med att få komponenter som kan gå sönder.

Växelriktaren har kortast livslängd i en solcellsanläggning

Växelriktaren är den komponent som har kortast livslängd i en solcellsanläggning. En växelriktare till solceller har en livslängd på 10–20 år, och behöver därmed bytas ut åtminstone en gång under solcellsanläggningens livstid.

Växelriktaren utgör vanligen 15–25% av totalkostnaden för en solcellsinstallation, och är den enskilt största kostnaden kopplat till kontinuerlig drift av en solcellsanläggning.

Degraderingstakten anger solcellernas minskade effekt med tiden

Degraderingstakten anger hur mycket solcellernas maxeffekt förväntas minska med tiden. Degraderingen anses vara linjär, och ligger normalt på mellan 0,3 och 1 % per år. Baserat på vilken underliggande solcellsteknik som används har panelerna olika hög degraderingstakt.

Även om degraderingen teoretiskt sett beräknas vara linjär med en årlig kontinuerlig försämring, förväntas den i verkligheten variera från år till år. Degraderingen kan exempel variera under perioder beroende på väder och temperatur.

På bilden nedan ser du hur den linjära degraderingen av solpaneler i enlighet med dagens effektgarantier.

Graf som visar den linjära degraderingen för en solpanel på 25 år

Effektgaranti säkerställer solpanelernas hållbarhet

Beroende på den förväntade degraderingen ger leverantörer av solpaneler ut effektgarantier på sina solpaneler. Garantin försäkrar att solpanelens effekt inte ska minska mer än utlovat på ett visst antal år. Dagens effektgarantier utlovar vanligen att panelen ska ha kvar 80–90 % av max effekt efter 25–30 år.

Du kan läsa mer om garantier på olika paneler på vår sida om effektgaranti för solpaneler.

Degraderingstakten skiljer sig för mono- och polykristallina solceller

Eftersom solceller är ett relativt nytt fenomen finns det endast ett litet utbud av studier på deras degradering. I en studie från Natural Renewable Energy Laboratory (NREL) från 2012 kartlades däremot den genomsnittliga verkningsgraden för flera olika typer av solpaneler.

Tabell 1: Uppdelat resultat för solpaneler tillverkade innan och efter år 2000.
EffektgarantiÅrlig elproduktion år 1Årlig elproduktion år 10Årlig elproduktion år 20Årlig elproduktion år 30
82,5 % efter 30 år10200964690318415
84,95 % efter 30 år10200970991648619
89,7 % efter 30 år10200987495129149

Livslängd på tunnfilmssolceller är kortare än för andra solcellstekniker

Degraderingstakten för tunnfilmssolceller undersöktes 2012 av NREL. De kom fram till att degraderingstakten för tunnfilmssolceller var närmare 1 % per år för solceller producerade efter år 2000. Effektgarantin för tunnfilmssolceller är även kortare och garanterar att 80 % av maxeffekten kvarstår efter 10 år.

På grund av bland annat ett litet urval (eftersom tunnfilmssolceller är ovanliga) och att det gjordes tester på flera olika tunnfilmstekniker varierade dock degraderingstakten kraftigt i studien.

Klimatet påverkar solpanelers hållbarhet

Solpaneler installerade i hårda klimat har påvisats ha en kortare hållbarhet. I hårda klimat där stormar och stora mängder snö är vanligt uppmätte NREL en årlig degradering på 1 %. I mildare klimat såsom i Sverige var hållbarheten bättre och degraderingen uppmättes till 0,2 % per år.

Vill du räkna på hur degraderingstakten påverkar en investeringskalkyl för solpaneler kan du göra det i vår egna solcellskalkyl. Du kan laborera med degraderingstakten i kalkylens fjärde steg (där du väljer elförbrukning) genom att klicka på ”Detaljerade antaganden”.

Ange din adress för att påbörja solcellskalkylen.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vanliga frågor

Hur länge håller solceller?

Solceller håller vanligtvis i minst 25 till 30 år. I de bästa av fall kan solceller hålla i upp till 50 år, men då med lägre elproduktion än vid installationstillfället (på grund av solpanelernas degradering). Hur länge solpaneler håller beror på solcellstekniken och kvalitén på hårdvaran.

Vilken livslängd och effektgaranti har solceller i Sverige?

I Sverige ger de flesta leverantörerna en effektgaranti på 80 % av toppeffekten efter 25 år. Eftersom att Sverige har ett milt klimat kan man däremot förvänta sig upp till 90 % av effekten efter 25 år för monokristallina solceller.

Kan jag förlänga livslängden på solpanelerna genom att rengöra dem?

Att rengöra solpanelerna förlänger normalt inte livslängden. Rengöring kan till och med förkorta livslängden eftersom du riskerar skada ytan på panelerna med svampar och borstar. Ligger det stora mängder löv och bråte på solpanelerna är det dock bra att ta bort detta utan att repa panelerna.

För vinklade paneler försvinner löv och snö vanligtvis av sig själv, men om du mot förmodan skulle behöva rengöra solpanelerna bör du göra det med en mjuk borste och avkalkat vatten (utan att repa panelerna).