Solceller i Sverige

Solceller är just nu mer populärt än någonsin tidigare i Sverige. Men är solpaneler och solkraft verkligen något att satsa på i och med Sveriges långa vintrar?

Här går vi igenom varför, och varför inte, solceller och solenergi passar bra i Sverige.

 


solceller i sverige coverimage

Fungerar solceller i Sverige bra?

Till skillnad från vad många tror fungerar solceller i Sverige strålande. Vår genomsnittliga solinstrålning är ca 1060 kWh/m² per år, vilket är jämförbart med t ex Tyskland. Trots det kommer endast 0,24 % av Sveriges energi från solkraft år 2018, medans samma siffra för Tyskland var 8,4 %.

Så hur hög är potentialen i Sverige för solenergi jämfört med andra europeiska länder?

Solinstrålningskartan för Europa visar att produktionen i södra Sverige är ungefär 1 000 kWh per installerad kWp och år. Det innebär nästan lika goda förutsättningar för solkraft som i exempelvis norra Tyskland och Danmark.

Bengt Stridh, ett välkänt namn inom solcellsindustrin, bekräftar:

”Tyskland har mest installerade solceller per invånare i världen, och Danmark har mer än sju gånger så mycket per invånare som Sverige. Men skillnaderna beror inte på solstrålningen. Under ett år är den faktiskt ungefär densamma i södra Sverige som i Danmark och norra Tyskland.”

LÄS MER: Hur mycket producerar solceller per år i Sverige?

potential för solceller i Europa

Solar resource map © 2020 Solargis. The image has been adapted.

Räkna på solceller i Sverige

Vår solcellskalkyl tar hänsyn till var i Sverige du befinner dig och använder solinstrålningsdata för din ort. Därmed kan du göra en extra estimering av lönsamheten av solceller för just din ort i Sverige. Att testa tar bara 1-2 minuter!

Solinstrålning i Sverige kwh per år

Källa: SMIHI

Solinstrålning i Sverige

Som tidigare nämnt är den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ungefär 1 060 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Däremot skiljer den sig runtom Sverige.

Längs med kusterna på Öland och Gotland är solinstrålningen mycket god. Solinstrålningen på dessa platser är upp till cirka 1 200 kWh per kvadratmeter, vilket är ca 20 % högre än genomsnitts-instrålningen.

Även om solinstrålningen är som högst på Gotland och i södra Sverige passar det faktiskt bra med solceller även i norra Sverige. Delar av Lappland har relativt låg solinstrålning, medans kusten längs Norrbotten och Västerbotten har förhållandevis hög solinstrålning.

Bilden visar den ungefärliga solinstrålningen för Sverige.

Antalet solceller ökar i Sverige

I takt med att fler och fler personer får upp ögonen för solceller i Sverige har det blivit mer vanligt. De senaste åren har antalet privata solcellsanläggningar på villatak exploderat.

Enligt Energimyndigheten ökade antalet solcellsanläggningar i Sverige under 2019 med 73 %, och idag har finns det totalt ca 44 000 anläggningar i Sverige. Det vanligaste är att man köper ett komplett solcellspaket inklusive installation.

Den allmänna åsikten är att de ekonomiska incitamenten likt solcellsstödet och skattereduktionen för såld solel har bidragit till delar av ökningen. Utöver det har både tekniken och priset för solceller förbättrats vilket gjort att det blivit en ekonomiskt lönsam investering.

Tillväxtprognos för solceller i Sverige

Diagrammet visar Energimyndighetens senaste tillväxtprognos för solceller som gjordes år 2018. Den blå linjen är deras prognos, röd linje är faktiskt ansluten effekt (resultatet) och den sträckande linjen är prognosen om vi ser en fortsatt tillväxt på 60 % per år i Sverige.

Om tillväxten av solceller i Sverige även i fortsättningen är 60 % årligen, så innebär det att vi år 2022 kommer producera strax under 3 000 mWh/år. Det skulle isåfall vara en ökning med 700 % från de 500 mWh/år som producerades år 2018.

Tre skäl varför solceller passar bra i Sverige

1. Svalare klimat ger högre verkningsgrad

När solpanelerna värms upp av solen sjunker samtidigt deras verkningsgrad, vilket innebär att de omvandlar en lägre andel av den inkommande solinstrålningen till solel.

I Sverige har vi en årsmedeltemperatur motsvarande cirka 3°, och i Tyskland är den strax över 10°. Grovt förenklat bidrar temperaturkoefficienten till att samma solpanel skulle prestera ca 2.5% sämre i Tyskland i jämförelse med Sverige, om samtliga faktorer är lika.

2. Statliga subventioner ökar lönsamheten

Tack vare flera statliga incitament såsom ROT-avdrag, skattereduktionen för att sälja solel och att man slipper moms- och inkomstskatt gör att solceller i Sverige en väldigt lönsam investering.

Idag är återbetalningstiden för en solcellsanläggning ca 10 – 15 år, och efter det produceras solel till ren vinst. De flesta solpanelerna har dessutom en garanti på att ha kvar minst 80 % av sin toppeffekt efter 25 – 30 år.

3. Snö är inget större problem

Att det snöar i Sverige är inte ett stort problem för solcellsanläggningar. Snö på marken innebär att mer solljus reflekteras till solcellerna, och den snö som landar på solpanelerna glider i regel av inom någon timme om solpanelen sitter monterade med åtminstone 25° lutning.

Om snön skulle ligga kvar så är solpaneler som säljs i Sverige är ofta förstärkta, så att de klarar av tyngre snölaster.