Installera solceller själv

För att spara in pengar är det många svenskar som vill installera sin solcellsanlägging själv. I denna artikel går vi igenom vad man får- och inte får göra själv när det kommer till solcellsinstallationer

 


Montera och installera solceller själv

Får man installera solceller själv?

Nej, man får inte installera solceller helt själv.

För att installera solceller krävs det en behörig elektriker som inkluderas i ett elinstallationföretags egenkontrollprogram. Du får endast utföra arbete som inte inkluderar elektricitet, t.ex. att montera fästen och solpaneler.

Det är straffbart att installera en solcellsanläggning utan att vara auktoriserad för arbetet. Du kan med andra ord bli åtalad om du ägnar dig åt olagligt elinstallationsarbete. Anledningen att det inte är tillåtet att sköta kabeldragning och elarbetet själv är för att det finns risk för brand och skador.

Prispressa installationen av solceller

Använd vår investeringskalkyl för att estimera vad en installation via några av Sveriges bästa solcellsföretag kan kosta. Undvik all risker, följ lagen och spara tid.

När det kommer till solcellsanläggningar finns det många viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. För att kontrollera om ett elföretag får installera solceller behöver de finnas i Elsäkerhetsverkets företagsregister under verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”.

Detta får du göra själv:

 • Projektleda arbetet
 • Om så krävs, ansöka om bygglov
 • Köpa in material såsom solpaneler & växelriktare
 • Bära upp solpanelerna på taket
 • Fästa bärskenor i taket & i solpanelerna
 • Montera solpanelerna i skenorna

Detta får du inte göra själv:

 • Koppla ihop likströmskontakter i solpanelerna
 • Koppla växelströmskontakter i växelriktaren
 • Ansluta anläggningen till elnätet
 • Driftsätta anläggningen
 • Övrigt arbete som innefattar elektricitet

Hjälp installationsföretaget med monteringen

Du får enligt lag hjälpa till att montera solpanelerna, eftersom dessa moment inte räknas som elarbete. Detta är något som vissa solcellsinstallatörer erbjuder sina kunder att göra för att minska arbetskostnaden.

Kostnaden för solpanelerna kan även undvikas genom att du beställer hem dem själv. Däremot är det många installationsföretag som inte accepterar uppdrag där dem själva inte får beställa solpanelerna och växelriktaren. Anledningen är att lönsamheten blir för låg, och i de fall de accepterar arbetet är ofta arbetskostnaden ovanligt hög.

Garantier och försäkringsvillkor kan påverkas

Du bör kontrollera huruvida solcellsanläggningens garanti påverkas av att du hjälper installatören vid montering av bärande komponenter. Många installationsföretag har nämligen egna försäkringar som kan blir ogiltiga om du hjälper till. Du bör även kontrollera om ditt egna försäkringsbolag godkänner att du hjälper till vid monteringsarbetet, dvs om de betalar ut ersättning om du skadar dig själv eller solcellsanläggningen under arbetets gång.

Besparing genom att installera själv

I räkneexemplet nedan har vi räknat på vad man kan tjäna in genom att installera en normalstor solcellsanläggning själv. En nyckelfärdig installation för ett solcellspaket på 10 kw kostar uppskattningsvis 150 000160 000 kronor innan bidrag.

Vi uppskattar att kostnaderna till följande:

 • 30 st Trina 325 W-solpaneler: 55 000 kr
 • 1 st växelriktare Fronius Symo 10-M: 25 000 kr
 • Montagematerial: 15 000 kr
 • Fallskyddsutrustning: 5 000 kr
 • Hyra byggställning: 5 000 kr
 • Kostnad för elektriker: 10 000 kr
 • Övriga kostnader: 5 000 kr

Total kostnad: 120 000 kr. Besparingen blir alltså uppskattningsvis ca 30 – 40 000 kronor när man gör arbetet själv. En besparing som vi anser vi vara relativt låg för ett arbete som är väldigt tidskrävande och som medför en del risker.

För den som är väldigt händig och har erfarenhet av takarbete (t.ex. en hantverkare) kan det i vissa fall vara en bra idé att installera själv.

LÄS MER: Fakta om solpaneler

Nackdelar med att installera solceller själv

 • Garantivillkor på materialet gäller inte alltid
 • Försäkringar såsom hem- och olycksförsäkring gäller ofta inte
 • Det krävs mycket planering och arbete från din egna sida

Anläggningen måste vara säker

Det är du som kund som ansvarar för att solcellsanläggningen har installerats på ett korrekt sätt. Du bör därför begära att installatören dokumenterar att elarbetet är utfört på ett felfritt sätt av behörig fackman, samt att anläggningen är säker.

När det kommer till att arbeta på sitt eget tak behöver man enligt lag inte använda fallskydd. Det är dock en stark rekommendation att använda det eftersom att en olycka kan vara förödande.