Skatt och solceller, solel & solenergi

Att skaffa solceller är i regel en lönsam ekonomisk investering år 2021. Men vilka skatter som kan tillkomma när man har en solcellsanläggning? Vi går i denna artikel igenom allt du behöver veta skatt på solel och solenergi.

 


skatt på solceller solel och solenergi cover

Sammanfattning av skatt på solceller

För dig som har lite bråttom har vi gjort en sammanställning av de viktigaste skattereglerna i punktform nedan:

  • Energiskatt: Betalas inte för anläggningar under 500 kWp (enorma solcellsanläggningar)
  • Inkomstskatt: Betalas inte om din villa ger intäkter (såsom hyresintäkter & såld solel) under 40 000 kr/år
  • Moms: Betalas inte om du säljer varor/tjänster för mindre än 30 000 kr per år från villan

Nyfiken på vad solceller kan ge?

I vår investeringskalkyl tar vi hänsyn till samtliga regler, gränser och belopp för skatt och subventioner relaterat till solceller. Använd kalkylen för att få en korrekt uppskattning vad som gäller för din bostad.

Energiskatt för solceller

Energiskatten är en fast kostnad som betalas per kilowattimme, och ligger för tillfället på 35,3 öre per kWh exkl. moms, alternativt 44,125 öre per kWh inkl moms. Du betalar exempelvis energiskatt för all den elektricitet som du köper via ditt elhandelsbolag.

Du behöver i princip aldrig betala skattsolenergi, eller ”solskatt”, om du har solceller i Sverige. De regler som gäller 2021 för energiskatt på solceller är följande:

  • Den solel som produceras från anläggningar med en maximal effekt på 500 kWp eller mindre är ej skattepliktig
  • Den solel som produceras från anläggningar med en toppeffekt på 500 kWp eller mer är fullt skattepliktig
  • I vissa specialfall betalar anläggningar med en toppeffekt över 500 kWp en sänkt energiskatt motsvarande 0,5 öre/kWh

Solcellsanläggningar som anpassats för mikroproduktion har en maximal effekt som motsvarar långt under 500 kilowatt. Till exempel tar endast solpanelerna upp en yta på ca 2 800 kvadratmeter för en solcellsanläggning på 255 kWp. Exakt samma regler är aktuella för de mer kostsamma soltaken.

Inkomstskatt – skatt på såld solel

Om du som mikroproducent säljer överbliven solel från dina solpaneler till ett elhandelsbolag måste du deklarera inkomsten som kapitalinkomst. Som tur är har vi i Sverige ett schablonavdrag på 40 000 kr för intäkterna från varje privatbostad. Detta innebär att du i praktiken inte lär behöva betala skatt för dina solceller. Vad som kan vara värt att hålla koll på är:

  • Även om inkomsten är under 40 000 kr/år ska den deklareras, men det räcker med att du gör en notering under ”Övriga upplysningar
  • Har du andra intäkter för bostaden såsom hyresintäkter och därmed når upp till över 40 000 kr årligen, skall du betala inkomst på kapital på det överskridande beloppet

Moms för solel

Säljer du varor och/eller tjänster för maximalt 30 000 kr exkl. moms (alt. 37 500 inkl moms) per år behöver du inte registrera dig för moms. I regel betalas spotpriset från Nordpool för solel, vilket i genomsnitt är ca 50 öre per kWh. Detta innebär att du behöver producera ungefär 80 000 kWh per år för att behöva momsbeskatta din solel, vilket är väldigt osannolikt.

Reducerad skatt på grund av solceller

Utöver att du är befriad från de flesta skatter när du har en solcellsanläggning har du även möjlighet att få reducerad skatt. Nedan har vi listat tre sätt som en solcellsanläggning kan öka din skatteåterbäring.

1. Avdrag för grön teknik

När du installerar solceller kan du utnyttja det för 2021 nya solcellsbidraget för grön teknik. Skattereduktionen fungerar precis som ROT-avdraget och solcellsinstallatören att dra av 15 % från fakturan för ett nätanslutet solcellssystem samt 50 % för solcellsbatterier och laddningspunkter för elfordon.

2. Skattereduktion på såld solel

När du säljer överskottsel från din solcellsanläggning kan du få en skattereduktion på 60 öre/kWh. Skattereduktionen förtrycks i din deklaration och kräver ingen administration från din egen sida.

3. Skatteavdrag vid husförsäljning

Installerar du solceller på taket anses det vara en grundförbättring. Detta innebär att du får göra ett skatteavdrag motsvarande hela offertpriset vid en eventuell försäljning av din villa. Alltså blir allt ökat husvärde utöver offertpriset tack vare solcellerna skattefri vinst.

Vanliga frågor

Behövs det F-skatt för solceller?

Såld överskottsel från din solcellsanläggning räknas inte som ersättning för utfört arbete, och du behöver därmed inte ansöka om F-skatt.

Påverkas huset taxeringsvärde av solceller?

Det finns flera studier som visar att en solcellsinstallation ökar värdet på ditt hus. Trots detta påverkas inte husets taxeringsvärde när du installerar solceller, enligt Skatteverket.