Skattereduktion för solceller

Sedan 2015 får privatpersoner och juridiska personer som producerar förnyelsebar solel i Sverige en skattereduktion på den solel som de säljer till elnätet. I denna artikel går vi igenom allt som är intressant att veta om ämnet.

 


skattereduktion för solceller cover

Vad innebär skattereduktion för solceller?

För den överskottsel dina solceller producerar och sedan säljer vidare till elnätet får du en skattereduktion värd 60 öre per såld kilowattimme. Med skattereduktion menas ett avdrag på din inkomstskatt, och kräver att du har en deklarerad inkomst.

Se hur skattereduktion påverkar lönsamheten i en solcellsinvestering

Genom vår investeringskalkyl kan du se hur en förändrad (eller borttagen) skattereduktion påverkar investerings lönsamhet. Du kan ändra skattereduktionen under kalkylens 4:e steg "Elförbrukning" genom att klicka på "Detaljerade antaganden".

Krav för att få skattereduktionen

Skattereduktionen gäller både för privatpersoner och juridiska personer. För att få reduktionen behöver man uppfylla en mängd baskrav:

  • Både köpt och såld el skall slussas och mätas via samma anslutningspunkt
  • Huvudsäkringen för anslutningspunkten får max vara 100 Ampere
  • Du kan inte få skattereduktion för fler kWh än du köpt från elnätet per år
  • Du kan inte få skattereduktion för mer än 30 000 kWh per år (alltså max 18 000 kr)

Dessa regler kallas även skatteverkets regler för att vara mikroproducent.

Vad händer om man inte uppfyller kraven?

Är din huvudsäkring större än 100 Ampere, eller om köpt och såld eller inte mäts och slussas genom samma anslutningspunkt får du inte någon skattereduktion överhuvudtaget.

Om du matat in mer solel än du tagit ut har du fortfarande rätt till skattereduktion för den del du tagit ut (köpt) från elnätet. Om du exempelvis matar in 6 000 kWh årligen men bara tar ut 5 000 kWh, får du en skattereduktion om 5 000 kWh (inmatad mängd).  Detsamma gäller om du matat in mer än 30 000 kWh per år, men det är väldigt sällsynt att en privat solcellsanläggning producerar så mycket elektricitet.

En enkel tumregel är att om du uppfyller de första två reglerna och din produktion är mindre än din totala förbrukning kommer du, oavsett egenanvändning, få skattereduktion för all el du säljer.

Så administreras skattereduktionen

En fördel med skattereduktionen är att den inte kräver någon tidskrävande eller krånglig administration från din sida. Din nätägare rapporterar automatiskt till skatteverket hur mycket elektricitet som du har köpt (tagit ut) och sålt (matat in) till elnätet.

Utifrån de uppgifterna som skatteverket tar emot beräknas sedan din skattereduktion, och den förtrycks i din inkomstdeklaration. Det kräver alltså inte någon handpåläggning från din sida.

LÄS MER: Är du intresserad om de skatteregler som gäller för solcellsanläggningar kan du läsa mer i vår artikel om skatt på solenergi.