Mikroproduktion

Som mikroproducent av solel kan du ta del av flera förmåner såsom bidrag och att du slipper betala skatt. I den här artikeln går vi igenom de skatteregler som är aktuella för solceller, samt vilka gränser som är applicerbara för mikroproducenter.

 


Mikroproduktion

Vad är en mikroproducent?

Det finns idag ingen enhällig definition för vad en mikroproducent är, då det bland annat diskuteras både i ellagen och av skatteverket. Men med mikroproduktion menas oftast småskalig produktion av elektricitet, i regel förnyelsebar elektricitet från solen eller vinden. En mikroproducent kan också sälja solel vidare till elnätet.

Se vad du kan tjäna som mikroproducent

I vår solcellskalkyl tar vi hänsyn till ellagen och Skatteverkets begränsningar för mikroproducenter. Beräkna enkelt vad du kan spara med solceller och ta hjälp av oss för att jämföra upp till fyra solcellsofferter.

Fördelar med att vara mikroproducent

I Sverige får man som mikroproducent av solenergi åtnjuta flera fördelar ägare av större produktionsanläggningar inte kan nyttja. Dessa är förmånerna som mikroproducenterna får ta del av:

 • Skattereduktion på såld solel: Du får 60 öre per kWh extra för den solel du säljer genom en reducerad skatt
 • Gratis mätarbyte: Att byta elmätare till en som registrerar både inmatad och utmatad el är gratis som mikroproducent
 • Förmånligare elhandelsavtal: Du får i regel mer betalt för den överskottsel som du matar tillbaka till elnätet
 • Ingen inmatningsavgift: Du slipper den extraavgift som nätägare tar ut för möjligheten att kunna mata in elektricitet på elnätet

Krav för att bli mikroproducent

I Ellagen (1997:857) diskuteras de villkor som är aktuella för mindre produktionsanläggningar. Följande krav måste uppfyllas för att vara mikroproducent enligt ellagen:

 • Ditt säkringsabonnemang (dvs. huvudsäkring) får högst ha en effekt på 63 ampere
 • Din anläggningseffekt får högst var 43,5 kilowatt
 • Du måste vara en nettokonsument av el, vilket innebär att du köper mer elektricitet än du säljer (matar ut) till elnätet

Skatteverkets begränsningar för mikroproduktion

Privatpersoner som installerar solceller har i regel rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Skattereduktionen innebär att det dras av pengar från din inkomstskatt, och kräver således att du har en deklarerad inkomst. Du behöver inte ansöka om skattereduktionen, utan den sköts automatiskt genom att din nätägare rapporterar in din elförbrukning och elproduktion. För att vara kvalificerad för skattereduktionen gäller nedanstående regler:

 • Både el som matas in (överskottsel) och ut (”köpt el”) ska ske i samma anslutningspunkt till elnätet, och mätas via den anslutningspunkten
 • Huvudsäkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 Ampere
 • Du kan maximalt få skattereduktion för det antal kilowattimmar du tagit ut från elnätet (mängd ”köpt el”)
 • Du kan inte få skattereduktion för mer än 30 000 kWh per kalenderår, alltså maximalt 18 000 kr

Det går alltså i praktiken att få skattereduktionen även om du inte uppfyller alla ellagens begränsningar för mikroproduktion. I nästan alla fall är det däremot mer lönsamt att uppfylla ellagens begränsningar för att erhålla ett mer fördelaktigt avtal för din elförsäljning och undvika extra avgifter.

Vanliga frågor

Varför är gränsen på huvudsäkring 63 A?

Huvudsäkringen anger hur mycket effekt ett elsystem klarar av att ta ut ifrån eller mata in på elnätet. Hur stor anläggningseffekt en 63 A säkring klarar av härleds av 230 V x 3 faser x 63 A = 43 470 Wp (ca 43,5 kWp). En större huvudsäkring än så är väldigt ovanligt för vanliga hushåll.

Läs mer om huvudsäkring för villor

Hur vet man i förhand om man är nettokonsument?

Beslutet kring huruvida du är nettokonsument baserar elhandelsbolaget och nätägaren på om det sannolikt eller inte att du kommer producera mer elektricitet än du konsumerar. En tumregel är att en solcellsanläggning producerar ca 800 – 1 100 kWh per installerad kWp och år.

Vad händer om produktionen överstiger konsumtionen?

Om det visar sig att du inte är nettokonsument (du producerar mer än du förbrukar på ett kalenderår) får du:

 • Inte skattereduktionen på 60 öre/kWh på det överskjutande beloppet
 • I regel byta elhandelsavtal till ett mindre förmånligt avtal som inte gäller för mikroproducenter
 • Hos vissa nätägare betala inmatningsavgift, vilket kan vara flera tusen kronor per år

Kan man efterfaktureras för mätarbytet?

Av de elnätsbolag vi har pratat med är det inget företag som uppgett att de efterfakturerar någon kostnad för mätarbytet om det visat sig att man matat in mer el än man tagit ut från elnätet.