Mikroproduktion & försäljning av solel

Om du som privatperson skall producera din egna solel är det viktigt att du räknas som mikroproducent för att inte förlora de förmåner som en mikroproducent har rätt till. I denna artikel går vi igenom de olika definitionerna av mikroproduktion och vad de innebär.


Ellagens begränsningar

I ellagen (1997:857) diskuteras mindre produktionsanläggningar. Särskilt omnämns anläggningar som uppfyller följande krav.

 • Elanvändaren har ett säkringsabonnemang (dvs. storlek på huvudsäkring) om högst 63 ampere
 • Anläggningen producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt
 • Elanvändaren har under ett kalenderår tagit ut (köpt) mer el än vad hen har matat in (sålt överskottsel)

Om din anläggning uppfyller dessa krav ska du inte betala någon avgift för inmatningen av el till din nätägare. Utöver det har du även rätt till att genomföra ett mätarbyte på nätägarens bekostnad.

Uppfyller du inte kraven ovanför innebär det regel att du i praktiken får sämre betalt för den överskottsel du säljer till din elhandlare.

 • Om du planerat att producera mindre än du förbrukar börjar du i regel det första året med ett mikroproducentsavtal. Visar det sig att du producerat mer än du förbrukat det första året får du byta elhandelsavtal under år 2, och på samma sätt kan du byta tillbaka om du producerar mindre än du förbrukar senare.
 • Mätarbytet efterfaktureras i regel inte även om du producerat mer än du förbrukat. Beslutet kring om du skall betala för mätarbytet baseras på om det är väldigt sannolikt att din anläggning kommer att producera mer än du förbrukar. Exempelvis om du har en 20 kWp anläggning i söderläge utan skuggning men förbrukar ca 10 000 kWh per år.

Man kan förenklat säga att den andra punkten berör solcellsanläggningar på maximalt 43,5 kWp. Anläggningseffekten kommer ifrån 230 V x 3 faser x 63 A = 43 470. I verkligheten är det växelriktaren som avgör den maximala effekten på din anläggning, och växelriktaren underdimensioneras i regel mot solpanelernas totala effekt. Har du en växelriktare på 43,5 kW kan du alltså ha en anläggning med högre effekt än 43,5 kW. Detta eftersom om produktionen överstiger växelriktarens maxeffekt stryper växelriktaren effekten för anläggningen till den nivå den är avsedd för.

Skatteverkets begränsningar

Skattereduktion för såld solel

Om du som privatperson installerar solceller på din bostad har du i regel rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Skattereduktionen innebär alltså att det dras av pengar från din inkomstskatt, och kräver att du har en deklarerad inkomst. För att vara kvalificerad för skattereduktionen gäller nedanstående regler:

 • Både el som matas in (överskottsel) och ut (”köpt el”) ska ske i samma anslutningspunkt till elnätet, och mätas via den anslutningspunkten
 • Huvudsäkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 Ampere
 • Du kan maximalt få skattereduktion för det antal kilowattimmar du tagit ut från elnätet (mängd ”köpt el”)
 • Du kan inte få skattereduktion för mer än 30 000 kWh per kalenderår, alltså maximalt 18 000 kr

Det går alltså i praktiken att få skattereduktionen även om du inte uppfyller alla ellagens begränsningar för mikroproduktion. I nästan alla fall är det däremot mer lönsamt att uppfylla ellagens begränsningar för att erhålla ett mer fördelaktigt avtal för din elförsäljning och undvika extra avgifter.

Om du matat in mer solel än du tagit ut får du fortfarande skattereduktion för den delen du tagit ut. Om du exempelvis matar in 6 000 kWh årligen men tar ut 5 000 kWh, får du skattereduktion på 5 000 kWh (inmatad mängd).  Det samma gäller om du matat in mer än 30 000 kWh per år. En enkel tumregel är att om du uppfyller de andra två reglerna och din produktion är mindre än din totala förbrukning kommer du, oavsett egenanvändning, att få skattereduktion för all el du säljer.

Inkomstskatt

De intäkter du får för försäljning av din överskottsel räknas som inkomstskatt. Som tur är har vi i Sverige ett schablonavdrag på 40 000 kr för intäkterna från varje privatbostad. Detta innebär att du i praktiken inte lär behöva betala skatt på såld el. Vad som kan vara värt att hålla koll på är:

 • Även om inkomsten är under 40 000 kr/år ska den deklareras, men det räcker med att du gör en notering under ”Övriga upplysningar
 • Har du andra intäkter för bostaden såsom hyresintäkter och därmed når upp till över 40 000 kr årligen skall du betala kapitalskatt på det överskridande beloppet

Med största sannolikhet behöver du INTE

Registrera dig för moms

Säljer du varar och/eller tjänster för maximalt 30 000 kr per år behöver du inte registrera dig för moms. Denna försäljning innefattar även solel, och det är väldigt osannolikt att den kommer att uppgå till mer än 30 000 kr per år.

Betala energiskatt

Har du en solcellsanläggning med en toppeffekt under 255 kW behöver du inte betala någon energiskatt på varken egenanvänd el eller överskottsel. Privata solcellsanläggningar på villatak blir aldrig 255 kW vilket gör du förmodligen inte kommer att behöva betala energiskatt.

Ansöka om F-skatt

Säljer du överskottsel från din solcellsanläggning får du inte ersättning för utfört arbete, och du behöver därför inte ansöka om F-skatt för solcellsanläggnigen.