Solkraft – Hur fungerar det?

I denna artikel går vi igenom begreppet solkraft: vad det är, hur det fungerar, och hur du kan börja använda solkraft!

 


solkraft cover

Vad är solkraft?

Solkraft är ett samlingsord för teknik som omvandlar solljus till användbar el eller värme. En produktionsanläggning som använder solkraft kallas för solkraftverk och den elen som utvinns kallas för solel. Solkraft kan skapas med hjälp av solceller, solfångare och termisk solkraft.

Den solkraft som vi nyttjar i Sverige kommer huvudsakligen från sydeuropeiska länder såsom Spanien, Italien och Portugal. Ditt elbolag ansvarar för att den solel du köper kan härledas till ett solkraftverk. Detta görs enligt ett system för ursprungsgarantier, som kontrolleras av Energimyndigheten.

Är solkraft miljövänligt?

Ja, solkraftens energi har sitt ursprung i solen som är en oändlig och förnyelsebar energikälla. Den energi som det går åt för att tillverka solceller producerar dem på ungefär 2 till 3 år i Sverige. Detta kallas för energiåterbetalningstid.

Eftersom att Sverige redan har väldigt låga koldioxidutsläpp tack vare vind-, vatten- och kärnkraft har solkraft något högre klimatpåverkan än vår vanliga elmix idag. Däremot är solkraft mycket bättre än fossila energikällor likt kol, olja och naturgas.

Olika typer av solkraftverk

Dessa tre solkraftverk är mest vanligt förekommande:

Termisk solkraft använder sig av linser eller speglar för att rikta en större mängd solenergi till en mindre koncentrerad yta. Tack vare att ljuset koncentreras värms ett medium upp och förångas på den mottagande ytan. Mediumet är i sin tur kopplad till en turbin som driver en generator och elektricitet skapas.

Solceller använder solenergi för att skapa elektrisk ström via solpaneler. Solkraftverk bestående av solceller organiserade i solcellsparker. Ett exempel på en solcellspark är Förenade Arabemiratens solcellsprojekt i Abu Dhabi som ska klara av att producera omkring 1.2 GW solel årligen när det sätts i bruk.

Solfångare använder solens energi för värma upp vatten eller en fastighet, vilket kallas för solvärme. Solfångare innehåller ett medium (vanligen vatten eller glykol) som värms upp av solen och sedan transporteras till en ackumulatortank via en värmeväxlare.

Jag vill nyttja solkraft – hur gör jag?

För att köpa el som härstammar från solkraft ska du teckna ett elavtal med ett elbolag som erbjuder solkraft. Det finns dock inga garantier för att det alltid är elektricitet från solkraft som strömmar via ditt eluttag, då många svenska elbolag erbjuder en mix av olika kraftslag.

Vissa elbolag lovar dock att köpa in lika mycket solel som du förbrukar, så ditt val kan göra skillnad.

Bygg ditt eget solkraftverk

Många svenskar väljer att installera solceller på sina villatak, då de förstått fördelarna med solenergi. Om du är intresserad av att veta huruvida en solcellsanläggning kan vara lönsam – använd gärna vår solcellskalkyl. Där kan du själv laborera med alla viktiga parametrar, vilket leder till ett träffsäkert resultat.

Skriv in din adress och skräddarsy ditt egna solkraftverk

Kan man köpa solkraft på vintern?

Ja, men solkraftsproduktionen sker inte samtidigt som du använder elen. Om du exempelvis vill köpa 10 000 kWh elektricitet som kommer från solkraft kommer ditt elhandelsbolag i första hand ge dig el från andra energikällor. De kommer sedan köpa in minst 10 000 kWh solel under samma kalenderår som kompensation.

För att kontrollera att detta sker korrekt finns ett system kallat ursprungsgarantier, som regleras och kontrolleras av Energymyndigheten.