Lönsamhet och återbetalningstid för solceller

Att installera solceller innebär idag inte endast att man slår ett slag för miljön, utan det har på senare tid även blivit en god investering. I denna artikel går vi igenom lönsamhet och återbetalningstid för privata solcellsinstallationer, samt vilka faktorer som påverkar dem.

 


lönsamhet och återbetalningstid för solceller och solpaneler

Är solceller till villa lönsamt?

Ja, tekniska framsteg och sänkta materialpriser har gjort solceller lönsamt. Beroende på hur stor anläggning du installerar och under vilka förutsättningar kan man räkna med en avkastning på 5 – 10 % per år. En normalstor anläggning på 9 kWp ger ungefär 11 000 kr i intäkter per år.

Vilken återbetalningstid har solceller?

En investering i solceller har generellt sett en återbetalningstid på 10 – 15 år, medans livslängden på solpanelerna är upp emot 40 år. Beroende på vilka antaganden som görs, storleken på solcellsanläggningen och produktionsförutsättningar på taket varierar återbetalningstiden för solceller.

Gör din egen lönsamhetskalkyl

Genom att använda vår solcellskalkylator kan du göra en egen investeringskalkyl – skräddarsydd för just ditt tak. I kalkylen har du även möjlighet att själv bestämma vilka antaganden som gjorts.

Solceller ökar värdet på huset

Utöver att en solcellsanläggning har en lönsam produktion finns det en väldigt gynnsam faktor som inte alltid diskuteras – solceller ökar värdet på huset. Axel Bolin genomförde en studie år 2019 med mål att ta reda på hur huspriserna påverkades efter att ett solcellssystem installerats.

Ett i studien icke statistiskt säkerställt resultat var att svenska husägare som installerar solcellssystem på sina tak får se sitt husvärde öka med i genomsnitt ca 300 000 kronor.

Större anläggningar ökar husvärdet ytterligare

Rapporten från Axel Bolin menar också att mer kraftfulla solcellsanläggningar leder till att husvärdet ökar mest. Enligt deras analys uppskattas det tillkomma en värderingsökning om ca 43 000 kronor per kWp när man installerar solceller.

Ställer man detta mot att en solcellsinstallation kostar ca 10 – 15 tkr per kWp inklusive installation ser man en väldigt god vinst redan vid installationen. Utöver detta ökar solceller inte husets taxeringsvärde, och arbetet går att dra av från vinstskatten vid eventuell försäljning.

Studien har granskats av en representant från Vattenfall, och resultatet har delvis bekräftats av andra utländska studier. Notera att studiens resultat inte är helt säkerställt, men det ger en god indikation på vad som gäller för den svenska bostadsmarknaden.

Anläggningsstorlek påverkar lönsamheten

Vid installationsprocessen tillkommer det en del fasta och ofrånkomliga kostnader. Dessa inkluderar bland annat utkörning, uppsättning av skyddsanordning och personalkostnad. Om du installerar ett mindre solcellssystem blir dessa kostnadsposter en större del av totalkostnaden jämfört med en stor solcellsanläggning. Detta innebär att större solcellsanläggningar i regel blir billigare i pris per effekt (Watt).

Till exempel kostar uppskattningsvis ett mindre solcellssystem med 15 solpaneler ca 100 000 kronor, vilket innebär att priset per solpanel motsvarar ca 6 700 kronor. En större solcellsanläggning med 30 solpaneler kostar ca 160 000 kronor och ger ett panelpris motsvarande 5 300 kronor.

Två räknexempel på solcellers lönsamhet

Exempel #1: 30° taklutning mot söder, Stockholm

Den första tabellen visar på en genomsnittlig avkastning efter 30 år (IRR), samt investeringskostnaden för en anläggning bestående av standardpaneler. Det är en monokristallina solpaneler av mediumkvalité med synlig ram. Panelen saknar extraordinära effektgarantier och har en toppeffekt om 300 Watt per panel.

Den andra tabellen visar samma siffror motsvarade storlek på anläggning, men med premiumpaneler istället. Även denna anläggning innehåller monokristallina solpaneler av hög kvalité, utan synlig ram. Panelerna har bra effektgarantier och en toppeffekt som motsvarar 330 Watt per solpanel. Så kallade glas/glas paneler är däremot ännu lite dyrare än vad exemplet visar.

I det stora hela så är det ingen stor skillnad i lönsamhet för de båda alternativen. Standardpaneler är marginellt mer lönsamma, men om takytan är begränsad, eller om man tycker att helsvarta paneler är mer estetiskt – då kan premiumpaneler vara det bättre valet.

Exempel: En villa utanför Stockholm med standardpaneler
Antal standardpanelerEffektAvkastningInvestering
20 st6 Kwp9,45 %Ca 90 000 kr
30 st9 kWp11,16 %Ca 115 000 kr
40 st12 kWp12,20 %Ca 140 000 kr
50 st15 kWp12,90 %Ca 165 000 kr
Exempel: En villa utanför Stockholm med premiumpaneler
Antal premiumpanelerEffektAvkastningInvestering
18 st5,94 kWp9,02 %Ca 90 000 kr
27 st8,91 kWp10,68 %Ca 110 000 kr
36 st11,88 kWp11,68 %Ca 145 000 kr
45 st14,85 kWp12,35 %Ca 170 000 kr

Exempel #2: 15° taklutning mot sydväst, Göteborg

I detta exemplet så är taket flackare och har en sydvästlig riktning, vilket innebär något sämre förutsättning för solceller gentemot exemplet i Stockholm. Däremot så har den valda adressen i Göteborg drygt 5 % högre solinstrålning gentemot adressen i Stockholm.

Jämfört med Stockholmexemplet så kan man förvänta sig en något mindre lönsam investering från detta solcellspaket – ungefär 1,3-1,6 %-enheter lägre genomsnittlig avkastning över 30 år. I relation till många andra investeringsalternativ så är avkastning för den minsta anläggningen (6 kWp – ca 8 %) även den förhållandevis hög.

Exempel: En villa utanför Göteborg med standardpaneler
Antal standardpanelerEffektAvkastningInvestering
20 st6 kWp8,12 %Ca 90 000 kr
30 st9 kWp9,72 %Ca 115 000 kr
40 st12 kWp10,68 %Ca 140 000 kr
50 st15 kWp11,33 %Ca 165 000 kr
Exempel: En villa utanför Göteborg med premiumpaneler
Antal premiumpanelerEffektAvkastningInvestering
18 st5,94 kWp7,73 %Ca 90 000 kr
27 st8,91 kWp9,28 %Ca 110 000 kr
36 st11,88 kWp10,20 %Ca 145 000 kr
45 st14,85 kWp10,83 %Ca 170 000 kr

Faktorer som påverkar ekonomin i solceller

Som tidigare nämnt är det flera olika faktorer som påverkar ekonomin och lönsamheten i en solcellsinstallation. I detta avsnitt tar vi upp vilka faktorer och antaganden som påverkar lönsamheten och återbetalningstiden mest.

Förstås påverkar alla faktorer både lönsamheten och återbetalningstiden, men vissa har en mer märkbar påverkan på en av faktorerna.

Priset på anläggningen

Den mest uppenbara faktorn som påverkar lönsamheten i en investeringskalkyl för solceller är priset på anläggningen. Beroende på vilken leverantör man vänder sig till, och vilket material man köper kan detta variera ganska mycket.

Solpanelernas livslängd

Om dina solpaneler är hållbara kan de producera mer el under dess livslängd. Återbetalningstiden för dina solceller påverkas relativt lite av denna faktor, men den totala lönsamheten för anläggningen ökar.

Skattereduktionen för solel

Staten erbjuder en skattereduktion motsvarande 60 öre per såld kilowattimme. Skattereduktionen är lagstadgad, och öronmärkt för dig som mikroproducerar förnybar energi.

Om staten förminskar, eller slopar skattereduktionen, påverkas både lönsamheten samt återbetalningstiden i en relativt stor utsträckning.

Egenanvändningen

I dagsläget sparar du marginellt mer pengar på att själv använda den el du tillverkar istället för att sälja den till elnätet. Ersättningen för såld solel är god tack vare skattereduktionen, även om egenanvändning är än mer lönsamt. Denna faktor påverkar både lönsamheten och återbetalningstiden.

Effektförluster i anläggningen

Effektförluster som uppstår i växelriktare och kablage, samt genom naturfenomen såsom smuts, snö och skugga påverkar solcellsanläggningens totala produktion av solel. Genomsnittsförlusten är ungefär 14 %, något lägre för välskötta paneler placerade under goda förutsättningar.

De effektförluster som är aktuella påverkar hela kalkylen, dvs. både återbetalningstiden samt lönsamheten.

Elpriset

Elpriset påverkar främst den långsiktiga lönsamheten, då ett högt elpris innebär att du sparar mer pengar. I dagsläget är det rörliga priset för en kilowattimme el cirka 1.45 kronor inklusive alla relaterade avgifter, men dagens pristrender visar på ökande elpriser.

Elpriset påverkar både återbetalningstiden och lönsamheten.

Ersättning för överskottsel

Ersättningen för el som matas tillbaka till elnätet motsvarar idag uppskattningsvis 0.5 kronor per kilowattimme, exklusive ekonomiska bidrag och tilläggsersättningar. Även denna faktor påverkar både lönsamheten och återbetalningstiden.

Den årliga degraderingen

Maxeffekten för de solpaneler som installeras idag försämras med ungefär 0.3 % årligen. En högre procentuell degradering ger upphov till en längre återbetalningstid och en lägre lönsamhet för anläggningen.

Nätnyttan

Denna intäktspost har en begränsad påverkan på lönsamheten, och motsvarar idag ca 5 öre per kilowattimme. Ersättningen är lagstadgad, men det är elnätsägaren som beslutar om den exakta ersättningsnivån.

Elcertifikat

Alla som producerar solel har rätt att ansöka om elcertifikat. Befintliga elproducenter likt Göta Energi och Vattenfall måste köpa en viss mängd elcertifikat, beroende på hur mycket förnybar el de levererar till sina kunder.

Ersättningen för elcertifikat motsvarar ca 2 öre per kilowattimme år 2020. Elcertifikatet påverkar lönsamheten, om än i en liten omfattning.

Ursprungsgarantin

I dagsläget ersätts solcellsägare med ca 1 öre per kilowattimme för ursprungsgarantier. Precis som elcertifikat behöver man ansöka om ursprungsgarantier, och antagandet påverkar lönsamheten i liten utsträckning.

Solinstrålningen

Sverige har goda förutsättningar för att producera mycket solel årligen. En hög solinstrålning bidrar till en högre lönsamhet, och en kortare återbetalningstid. Solinstrålningen kan variera ca 10 % från år till år, och påverkar både lönsamhet och återbetalningstid.