10 vanliga myter om solceller och solenergi

Trots att det pågår en solcellsboom i Sverige existerar ett flertal myter gällande solceller. I denna artikel avser vi att slå hål på några av de vanligaste myterna om solceller!

 


10 myter om solceller och solenergi coverbild

1. Solceller är inte värt pengarna

Till skillnad från vad många tror är solceller en lönsam investering. Idag kan den som installerar en solcellsanläggning räkna med en återbetalningstid på 10 – 15 år, och en internränta på ca 5 – 10 %. Hur bra investeringen blir beror bland annat på pris, paneltyp, vilket tak du har och hur stor anläggning du installerar.

2. Solceller är fula!

De solceller som säljs och installeras i dagsläget är enligt många estetiskt tilltalande. Idag kan man både köpa svarta monokristallina solceller, blåskimrande polykristallina solceller samt de estetiska takintegrerade solcellerna.

3. Solceller är ineffektiva!

Tack vara tekniska förbättringar de senaste åren har dagens kommersiella solceller en verkningsgrad upp till 20 %. Solcellsanläggningar som säljs i dagsläget klarar av att producera cirka 800 –1 100 kilowattimmar per installerad kWp och år, vilket kan jämföras med både Danmark och Tyskland.

4. Solceller är endast för teknikintresserade

Det enda krångliga med solceller är installationen, som man faktiskt inte får göra själv. När man väl installerat en solcellsanläggning finns det i princip inga rörliga komponenter som kan gå sönder, och administrationen är väldigt liten.

Att äga och övervaka en solcellsanläggning är väldigt enkelt och smidigt.

5. Man behöver ett stort tak!

Till att börja med går det installera solceller både på marken i trädgården och på fasaden. Vill man däremot ha det på taket tar det i regel inte upp särskilt mycket plats.

Solceller kräver endast ca 20 kvadratmeters yta, men den genomsnittliga ytan för privata solcellsanläggningar är ca 60 kvadratmeters takyta.

6. Sverige har för lite sol!

Sverige är kallt och mörkt under vintermånaderna, men solceller nyttjar solenergi och inte värmeenergi. Att installera solceller i Sverige passar ungefär lika bra som i Tyskland. Trots det är 8,4 % av Tysklands elproduktion solel, medans den i Sverige inte ens motsvarar 1 procent.

Solceller producerar ca 1 000 kWh per installerad kW i Sverige.

7. Solceller är dyra!

Priset på solceller har minskat med över 90 % under de senaste 10 åren. Utöver prisminskningen finns det även flera statliga subventioner ROT-avdrag som gör att solceller i Sverige inte är dyrt längre.

8. Det är bättre att vänta!

Att vänta med att installera solceller är förmodligen inte en bra idé. Anledningen är att vi idag har flera stödsystem såsom skattereduktion på såld solel. Dessa bidrag fasas långsamt ut i takt med att tekniken förbättras och solceller blir billigare.

9. Solceller är inte miljövänliga!

Solceller i Sverige producerar ca 28 – 35 g koldioxidekvivalenter per kWh, jämfört med Sveriges elmix som släpper ut ca 14 g. Däremot är Sverige nettoexportör av energi, och Nordens (ca 125g CO2-ekv/kWh) och Europas (ca 400 g/kWh) elmix har betydligt högre utsläpp än svenska solceller.

10. Solceller kräver bygglov!

Sedan 2018 krävs inte längre bygglov för solceller förutom i vissa undantagsfall. Exempel på sådana fall är om man installerar soltak, solceller på platta tak och om byggnaden är K-märkt eller av riksintresse för försvaret.