Så många solcellsanläggningar anslöts 2019

Så många solcellsanläggningar anslöts 2019

Det råder inga tvivel om att det pågår en explosion av antalet fastigheter med solpaneler i Sverige just nu. Nya siffror från Energimyndigheten visade att under 2019 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar från 25 486 st till 43 944 st, vilket är en ökning 73 %. Samtidigt har Sveriges totala kapaciteten av de installerade anläggningarna ökat från 411 MW till 698 MW, en ökning med 70 %.

 

Solcellseffekt mellan 2016 och 2019

 

Diagrammet visar nätansluten solcellseffekt i megawatt, uppdelat på anläggningsstorlek och år.

 

Stor ökning av privata anläggningar, tvärstopp för kommersiella

Till antalet är de små solcellsanläggningarna växt rejält från 21 535 st år 2018, till 37 656 st 2019, en ökning med drygt 75 %. Som diagrammet nedan visar har däremot total effekt mellan slutet av 2018 och slutet av 2019 för små anläggningar ökat med 83 % – vilket tyder på att den svenska genomsnittsanläggningen för privatpersoner fått högre kapacitet.

För storskaliga kommersiella anläggningar på 1000 kW eller mer har det däremot tagit tvärstopp. Under 2019 nätanslöts det endast 1 solcellsanläggning, jämfört med 4 st året innan, därav en effektökning på endast 8 % för denna kategori.

 

Solcellseffekt mellan 2016 och 2019

Diagrammet visar procentuell förändring av total nätansluten effekt uppdelat på anläggningsstorlek och år.  

 

Extra hett med solceller i Västerbotten och Gävleborg

Även om det skett en ökning inom samtliga län, så sticker Västerbotten och Gävleborg ut som vinnare vad gäller ökning av antalet solcellsanläggningar. I Västerbottens län har det till och med skett en fördubbling av de mindre solcellsanläggningarna (0 till 20 kW), från 213 st till 434 st, en ökning med 104%. SVT rapporterade senast i slutet av 2018 att intresset var lågt för solenergi i Västerbotten, något som nu verkar helt och hållet ha ändrats.

Längst ner på listan hamnar Gotland. Generellt sett har södra Gotland bäst potential för solceller i hela Sverige, något som gotlänningarna inte verkar ta tillvara på helt och hållet.

Tabell som visar förändring av antalet solcellsanläggningar för 2019

Tabellen visar antal nätansluta solcellsanläggningar och förändring från föregående år.

Källa: Energimyndigheten