Tesla Solar Roof: Pris & Status i Sverige för Takpannorna (2024)

I denna artikel går HemSol igenom allt du behöver veta om det omtalade Tesla Solar Roof. Du kan bland annat läsa om tillgänglighet i Sverige, hur soltaket ser ut, prisestimeringar för Sverige och verkningsgraden på solcellerna.

 


Tesla Solar roof

Allt du behöver veta om Tesla Solar Roof:

  • Tesla Solar Roof är ett soltak med integrerade solceller.
  • Soltaket består av takpannor med solceller som liknar skiffer.
  • Tesla Solar Roof finns inte tillgängligt på marknaden i Sverige idag.
  • Tesla har inget officiellt lanseringsdatum för soltaket i Sverige.
  • Teslas soltak uppskattas kosta 49 500 kr per installerad kW utan bidrag.
  • Solar Roof har en verkningsgrad på 14,6 %.

Vad är Tesla Solar Roof?

Tesla Solar Roof är en typ av integrerade solceller, även kallat soltak. De tillverkas av Tesla och är integrerade i takpannor som liknar takskifferplattor, tegelpannor eller plåttak. De integrerade solcellerna från Tesla Solar Roof läggs direkt på takets råspont och ersätter ett vanligt tak.

Vad man bör komma ihåg är att soltak inte är ett komplement till ett existerande tak, utan ett helt nytt tak till din bostad. På så vis kan det vara ett attraktivt alternativ för de som planerar att lägga nytt tak och samtidigt vill generera gratis elektricitet under dygnets ljusa timmar.

Finns Tesla Solar Roof i Sverige?

Nej, Tesla Solar Roof finns inte tillgängligt att köpa i Sverige idag. Tidigare har man kunnat förbeställa Solar Roof genom Teslas hemsida. Tyvärr har de idag avslutat detta och inget soltak finns idag tillgängligt i Sverige.

Det finns fortfarande information om Solar Roof publicerad på Teslas hemsida, men det är oklart när dessa soltak kommer att börja anläggas. Tesla introducerade sin första version av sitt soltak redan 2016, och har därefter haft problem med att få upp tillverknings- och installationstakten på dessa.

När kommer Tesla Solar Roof till Sverige?

Tesla verkar ha löst problemen gällande att producera sina solceller men tidslinjen för svensk lansering är fortfarande oklar. Elon Musk nämnde i en tweet i februari 2021 att en lansering förhoppningsvis skulle ske i Europa under 2021. I början av 2022 har dock ingen lansering skett ännu.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Pris på Teslas soltak Solar Roof

Priset på Teslas soltak i USA ligger i medeltal på runt 49 500 kr per installerad kW utan bidrag. Generellt sett blir priset per installerad kW lägre desto högre effekt man installerar. Kostnaden för Solar Roof är dyrt jämfört med vanliga solceller som kostar 13 500–14 750 kr per kW utan bidrag.

Priset för Solar Roof är dock svårt att uppskatta baserat på amerikansk prisinformation i och med att skatter och avgifter kan skilja från Sverige. Trots detta kan de amerikanska priserna ge en fingervisning om var slutpriset kommer hamn när Solar Roof V3 lanseras i Sverige.

Vill du jämföra priset på Tesla med andra soltak hittar du mer information om priser på sidan om soltak.

Notera! Tesla gjorde under 2021 en stor justering i sin prismodell eftersom deras tidigare modell kunde avvika med upp till 70 %. Den nya modellen baseras på ett grundpris för takomläggning och ett tilläggspris för takplattorna med solceller.

Tabell 1: Estimerade priser för Tesla Solar Roof i Sverige.
EffektTakytaPris
5 kW51 m²435 700 kr
8 kW78 m²483 400 kr
10 kW98 m²518 000 kr
12 kW117 m²552 600 kr
15 kW145 m²601 200 kr
18 kW172 m²648 900 kr
20 kW196 m²690 000 kr

Priset är baserat på totalkostnaden exklusive avdrag för en enplansvilla i Kalifornien, USA.

Att lägga ett Solar Roof är dyrt även om det innefattar både tak och solceller. Ett Solar Roof är cirka 228 000 kr dyrare än att byta tak och lägga solceller. Att byta ett tak på 98 kvm ligger på runt 150 000 kr. Medan priset för solceller motsvarande 10 kW som täcker taket ligger på cirka 140 000 kr före avdrag.

Gäller skatteavdrag för grön teknik på Teslas solceller och tak?

När du installerar ett soltak kan du använda det statliga gröna avdraget på 19,40 % av investeringskostnaden. Samma bidrag skulle även gälla Teslas takintegrerade solceller om de fanns i Sverige. Det gröna avdraget fungerar som rotavdraget och dras av direkt på fakturan.

Notera! När du installerar ett soltak kan installatören lägga en del av takarbetet på rotavdrag och en del på skatteavdraget för grön teknik. Läs mer om hur det fungerar på vår sida om skatteavdrag på solceller.

Soltech Shingel: Ett alternativ till Solar Roof från Tesla

Det svenska företaget Soltech Energy har en produkt som liknar Solar Roof från Tesla kallad ShingEl-pannor. ShingEl-pannor är större än Solar Roof Tiles och liknar mer ett plåttak än ett skiffertak. De kostar enligt Soltech cirka 1 500–1 800 kronor mer per kvm än ett motsvarande tak.

Utgår man från en grundkostnad på runt 150 000 kronor för att anlägga ett tak på 186 kvadratmeter, blir den totala kostnaden för ett Soltech ShingEl tak mellan 429 000 och 484 800 kronor.

Takpannor med solceller har i regel ett relativt högt pris. Man får därför jämföra deras kostnad med den för att anlägga både ett nytt tak liksom köpa in solceller.

Hur fungerar Solar Roof?

Solar Roof genererar solel genom takplattor med inbyggda kiselsolceller. Takplattorna i sig är sammankopplade under taket som vanliga solpaneler. Den solel som Solar Roof genererar leds vidare från taket till en växelriktare för att antingen användas i huset eller säljas vidare.

Om ditt Solar Roof skulle producera mer el än vad som används i huset kan du sälja överskottselen till elnätet. Detta innebär enkelt sagt att du får betalt för den ström du själv har producerat och sålt till elnätet.

Vill du veta mer om hur en solcell fungerar tekniskt kan du läsa vår artikel “solceller – hur fungerar det?”.

Vad är Teslas takpannor med solceller gjorda av?

Solar Roof V3 är byggda med takpannor gjorda i tempererat glas. Takpannorna är utformade för att efterlikna konventionella tak och liknar svarta skiffertakplattor. Tesla saluför nu den tredje generationen av sitt soltak, kallad Solar Roof V3 eller ”Solar Glass”.

Detta innebär att de solpaneler Tesla säljer liknar vanliga takpannor som smälter in i de flesta grannskap, medan de kan generera energi för dig och din bostad.

Vill du jämföra uppbyggnaden av Teslas takpannor med vanliga solceller kan du läsa vår artikel som vad solceller är gjorda av.

Vilka typ av solceller används i Tesla sunroof?

Det finns ingen officiell utgiven information om vilken typ av solceller som används i Teslas sunroof. I databladet för deras takplattor räknas dock kisel upp som ett av de använda materialen. Det gör att man kan anta att den typ av solceller som används är kiselbaserad.

Du kan öka din användning av solel med ett Tesla-batteri

Tesla rekommenderar oftast att du även köper en Powerwall till ditt Solar Roof. Powerwall är ett solcellsbatteri som kan användas för att öka egenanvändningen av solel. Du ska även ha möjligheten att använda lagrad el under strömavbrott med Tesla batteriet Powerwall.

Det kan också vara smidigt att ha överskottsenergi lokalt lagrad om du behöver använda ström när solen inte lyser. På så vis kan du använda el från din egenproducerade reserv istället för att köpa el från elnätet. Batteriet kan exempelvis användas till belysning under natten, eller ladda din elbil på kvällen.

Solar City: företaget bakom Solar Roof

Teslas soltak är en produkt som först utvecklades av solcellsföretaget Solarcity, där Elon Musk satt med som styrelsemedlem. År 2016 gick dock företagen Tesla Motors och Solarcity ihop under Tesla, vilket är orsaken till att man ibland hör talas om Solarcity när det gäller Teslas solceller.

Solarcity var framförallt aktiva på den amerikanska marknaden, och utanför USA riktade sig de främst till storskaliga installationer. Det hann därför aldrig grundas någon Sverigeavdelning för SolarCity.

Solarcity har haft problem med solcellsinstallationer i USA

Under de senaste åren har Teslas solceller varit i blåsväder i media. Det enskilt största problemet för företaget är enligt många den serie av bränder som bröt ut på Walmarts takanläggningar. Walmart uppger att det mellan 2012 och 2018 bröt ut totalt sju bränder på deras tak till följd av solcellsinstallationer.

Innan Tesla gick ihop med Solarcity installerade Solarcity solpaneler på hundratals Walmart-butiker i USA. Walmart stämde inledningsvis Tesla för bristande rutiner, men de två företagen har sedan dess kommit överens om att jobba gemensamt för att lösa problemen kring solcellsinstallationerna.

Notera! Tesla Solar Roof och de solcellspaneler som installerades på Walmart är inte samma produkt. Det finns idag inga rapporterade bränder som uppstått i samband med Teslas soltak, men det är bra att vara medveten om medierapporteringen kring produkterna.

För- och nackdelar med Tesla soltak

Fördelar med Tesla soltak

  1. Teslas soltak fungerar både som tak och producera förnybar el.
  2. Ett snyggt tak där solcellerna inte syns.
  3. Valmöjligheter för olika typ av tak i framtiden.

1. Teslas soltak fungerar både som tak och producerar förnybar el

Teslas soltak fungerar som ett hållbart tak samtidigt som det kan producera förnybar el. Takpannorna ersätter taket och du behöver endast en produkt för att bygga taket och lägga solpaneler. Detta innebär både mindre materialåtgång samt ett snyggare tak.

2. Ett snyggt tak där solpanelerna inte syns

Med Teslas soltak kan du ha solpaneler på taket utan att det sticker ut gentemot omgivningen och grannskapet. Konventionella solceller har en tendens att synas väldigt mycket – något många menar kan förstöra känslan i ett område.

Teslas takpannor är däremot närmast omöjliga att skilja från vanliga takpannor och anses vara en mycket snygg lösning, jämfört med vanliga solpaneler.

3. Valmöjligheter för olika typ av tak med solceller i framtiden

Tanken med Teslas Sunroof-serie är att soltaket ska finnas tillgängligt i många olika stilar som påminner om konventionella takpannor. Därigenom ska man inte behöva kompromissa mellan form och funktion. Idag finns dock endast svart skifferliknande takpannor tillgängliga.

Teslas plan är att släppa sina Solar Roof tiles som exempelvis välvda takpannor, takpannor i terracotta-typ, takpannor i klassiska jordfärger liksom plåtliknande svarta takpannor med solceller. Den exakta tidsplanen för när dessa kommer lanseras är fortfarande oklar.

Det höga priset är den främsta nackdelen med solceller från Tesla

Den enskilt största nackdelen med integrerade solceller från Tesla är att taket är dyrt. Det är både dyrare än andra soltak och alternativet att lägga traditionellt tak och montera solpaneler. Jämfört med andra soltak är Teslas Solar Roof den dyraste lösningen.

Utöver priset kan man se det som en nackdel att Tesla ännu inte lanserat sina solceller i Sverige.

Det finns inte många nackdelar med solceller annat än investeringskostnaden, men vill du läsa mer hittar du det i vår artikel om solcellers nackdelar.

Vanliga frågor

Vilken effekt och verkningsgrad har Tesla Solar Roof?

Enligt data utgiven av Tesla har varje Solar Roof takplatta en maxeffekt på 71,67 watt. En platta har dimensionerna 0,43 x 1,14 meter. Effekten ligger alltså på 146,21 W per kvadratmeter, vilket motsvarar en verkningsgrad på 14,6 %.

Det finns dock ingen officiell utgiven verkningsgrad för Tesla’s Solar Roof. Vi kan dock med effekten anta att verkningsgraden ligger runt 15 procent. Tesla har dock uttalat sig om att verkningsgraden är densamma som traditionella solpaneler.

Du kan läsa mer om sambandet mellan verkningsgrad och effekt på solceller i vår artikel om solcellers verkningsgrad.

Klarar Tesla Solar Roof belastningen av snö?

Teslas takpannor har idag ingen officiell certifiering för snölaster. De har dock certifikat för vind upp till 74 meter per sekund, vilket är långt över de krav för vindlaster som finns i Sverige (22–26 m/s). Takpannorna ska även klara av hagel motsvarande en 4,4 cm kula som släpps från 6 meters höjd.

Utan riktiga tester för snölaster är det svårt att säga om Tesla Solar Roof klarar av så stora mängder snö som finns i norra delarna av Sverige. Du kan läsa mer om hur solceller och snölaster i vår artikel om snö på solceller.

Säljer Tesla vanliga solpaneler?

Utöver solcellstaket Solar Roof säljer Tesla även traditionella solpaneler. Teslas solpaneler är helsvarta med låg profil och har en effekt på 400 W. Solpanelerna produceras av Hanwha Solar som även gör Q-Cells solpaneler.

Tesla säljer inte solpaneler i Sverige idag, men du kan hitta svenska solcellsinstallatörer som installerar Q-Cells solpaneler. Du hittar mer information om olika solpaneler och tillverkare på vår sida om solpaneler.

Kan jag köpa takintegrerade solceller från Tesla?

Nej, för närvarande kan du inte köpa takintegrerade solceller från Tesla i Sverige. Idag säljer och installerar Tesla endast sina integrerade solceller i USA. Företagets nästa steg är att expandera försäljningen av deras solcellstak över hela USA och Kanada.

Efter expansionen till USA och Kanada har Teslas VD, Elon Musk, uttryckligen sagt att fokus kommer ligga på att introducera solcellstaket på de europeiska och kinesiska marknaderna. Elon Musk hävdar att de takintegrerade solcellerna Tesla Solar Roof kommer utgöra en betydande del av företagets verksamhet i framtiden.