Soltech ShingEl: Pris, Effekt, Utseende, Lönsamhet & Offert

Söker du ett solcellstak som liknar betongtakpannor kan Soltech ShingEl vara något för dig. I denna artikel går HemSol igenom hur solcellstakpannan ShingEl fungerar, dess pris och lönsamhet.

 


Solceller solcellstak Soltech ShingEl

Sammanfattande fakta om Soltech ShingEl

 • Soltech ShingEl är solcellstakpannor som liknar betongpannor.
 • Solcellerna läggs tillsammans med Benders Carisma betongtakpannor.
 • De kostar ca 3 000–3 500 kr per kvadratmeter att installera utan bidrag.
 • På grund av priset är vanliga solceller idag en mer lönsam investering.
 • ShingEl rekommenderas främst vid nyproduktion eller takbyte.

Vad är Soltech ShingEl?

Soltech ShingEl är en takpanna med integrerade solceller designad av Soltech Energy. Solcellstakpannan kombineras med Benders betongtakpannor för att skapa ett integrerat solcellstak. ShingEl ser ut som ett vanligt tak när det är installerat men kan som en bonus också producera solel.

Hur ser ShingEl solceller ut?

ShingEl solceller ser ut som breda svarta betongpannor när de är installerade på taket. Eftersom att ytan på solcellerna är gjord av glas har de dock en glansigare yta än betong. Soltech ShingEl pannorna är som helsvarta solceller i formen av en bred betongpanna.

Bild på soltak med Soltech ShingEl solcellstakpanna

Lägger man Soltech ShingEl på hela taket?

När du installerar ett solcellstak med Soltech Shingel läggs solcellspannorna vanligtvis endast i sydlig, östlig och västlig riktning. Normalt läggs solcellerna inte i norrläge eftersom soltimmarna är färre i denna riktning. På norrsidan läggs istället Benders betongpannor över hela taksidan.

Soltech RooF finns som större alternativ till ShingEl

Soltech erbjuder två olika lösningar för soltak; Soltech ShingEl och Soltech Roof. Soltech RooF har samma utseende och utformning som ShingEl men i större dimensioner. En RooF takpanna har en aktiv yta på 0,69 kvm jämfört med ShingEls yta på 0,22 kvm.

Soltak installerat med Soltech RooF solcellstakpanna

Ta in offerter på SolTech Shingel

HemSol samarbetar med flera installatörer som erbjuder installation av SolTech Shingel. Fyll i formuläret för att enkelt ta in offerter på både ShingEl och andra integrerade solcellstak!

Pris på Soltech ShingEl solceller

Priset för att installera ett solcellstak med Soltech ShingEl ligger på 3 000–3 500 kronor per kvadratmeter. En normalstor anläggning som täcker en takyta på 50 kvadratmeter kostar 123 000–142 000 kronor inkl. grönt avdrag på 19,40 %.

Priset per kW för ShingEl på cirka 17 500–20 000 kronor utan bidrag. I jämförelse ligger priset på vanliga solceller på ca 12 500–19 300 kronor per installerad kW utan bidrag. När du installerar Soltech ShingEl får du dock ett nytt tak.

Prisjämförelse mellan ShingEl och vanliga solpaneler med och utan takbyte

Om du ska lägga nytt tak kan det bli dyrare per installerad kW att först lägga om taket och sedan installera solpaneler än att lägga ett solcellstak med ShingEl. Priset per kW för takbyte + solceller ligger på runt 23 000 kr/kW, medan ShingEl kan läggas för runt 24 800 kr/kW, inklusive bidrag.

 1. Takbyte + ShingEl: Du lägger ShingEl på en taksida och Benders takpannor på andra taksidan.
 2. Takbyte + solpaneler: Du byter hela taket och installerar vanliga solpaneler.
 3. ShingEl: Du lägger Shingel på en taksida utan att byta resten av taket.
 4. Solpaneler: Du installerar vanliga solpaneler utan att byta taket.

För att göra prisjämförelsen har vi utgått från följande antaganden:

 • Takyta: Totalt 100 kvadratmeter, 50 kvadratmeter per taksida.
 • Solceller: 85 % av ena taksidan täcks med solceller eller ShingEl.
 • Grönt avdrag: 19,40 % av totalpriset för solcellsinstallationen.
 • Rotavdrag: 30 % på arbetskostnaderna att lägga tak. Arbetskostnaderna har beräknats vara 70 % av totalkostnaden för att lägga om taket.
 • Pris per kvm: Solpaneler och ShingEl kostar 3 000 kr/kvm. Takbyte kostar 1 500 kr/kvm.
Tabell 1: Prisjämförelse baserat på fyra olika scenarion.
VärdeTakbyte + ShingElTakbyte + SolpanelerShingElSolpaneler
Pris (kr)237 500277 500162 500127 500
Grönt avdrag (kr)-31 525-24 735-18551-18551
Rotavdrag (kr)-15 750-31 500--
Pris med avdrag (kr)190 225221 265130 975102 765
Installerad effekt (kW)7,79,67,79,6
Elproduktion per år (kWh)7 3089 1447 3089 144
Pris per kW (kr)24 72922 89817 01010 705

Priserna är tagna från Energimyndighetens branschrapport från 2020 och andra offentliga prisestimeringar.  

Med dessa antaganden blir priset per installerad kilowatt något lägre för ShingEl jämfört med att lägga tak och installera solceller. Marginalerna är dock små och förändringar i pris på takbyte, solceller eller ShingEl kan snabbt ändra kalkylen.

Vill du lägga ShingEl istället för vanliga solpaneler (utan att byta tak) får du betala runt 3 000 kronor extra per installerad kW. För den extra kostnaden får du en snyggare tak, men du gör en investering som har längre återbetalningstid än traditionella solceller.

Du kan använda både grönt avdrag och rotavdrag för solcellstaket ShingEl

När du installerar ett solcellstak som ShingEl får du använda grönt avdrag (19,40 % av totalkostnad) för solcellsinstallationen och rotavdrag för takläggningen (30 % av arbetskostnad). Solcellsinstallatören hjälper dig med uppdelningen men det kan exempelvis delas upp som följande:

 • Grönt avdrag (20 %) appliceras på inköp av ShingEl, installation av solcellstakpannorna, elektriker, växelriktare och kablage.
 • Rotavdrag (30 %) appliceras på inköp och installation av tak på den sida där ShingEl inte läggs.

OBS! Rotavdraget kan endast användas om huset är äldre än 5 år, alltså kan du inte använda det vid nyproduktion. Du kan läsa mer om skillnaderna på grönt avdrag och rotavdrag på vår sida om rotavdrag för solceller.

Lönsamhet och återbetalningstid för ShingEl

Återbetalningstiden för Soltech ShingEl ligger idag på 18–30 år beroende på vilka grundantaganden du utgår ifrån. Anledningen till att återbetalningstiden blir lång är det höga priset samt den låga verkningsgraden.

För att kunna jämföra lönsamheten har vi gjort beräkningar på återbetalningstiden för fyra olika scenarion på ett 100 kvm tak:

 1. Takbyte + ShingEl: ShingEl läggs på halva taket och Benders betongpannor på andra halvan.
 2. Takbyte + solpaneler: Hela taket byts ut och vanliga solpaneler installeras på halva taket.
 3. ShingEl: ShingEl läggs på halva taket utan att byta resten av taket.
 4. Solpaneler: Vanliga solpaneler läggs på halva taket utan att byta taket.
Tabell 2: Beräkningar på återbetalningstiden för fyra olika scenarion på ett 100 kvm tak.
VärdeTakbyte + ShingElTakbyte + SolpanelerShingElSolpaneler
Pris med avdrag190 225221 265130 975102 765
Pris/kWh (5 % kalkylränta)1,801,671,240,78
Pris/kWh (utan kalkylränta)0,970,900,670,42
Återbetalningstid (5 % kalkylränta)40 + år40 + år24 år14 år
Återbetalningstid (utan kalkylränta)23 år22 år16 år11 år

Beräkningarna har gjorts enligt följande:

 • Pris per kWh: Har beräknats som den totala elproduktionen genom inköpspriset.
 • Återbetalningstid anges både med och utan kalkylränta på 5 %.

ShingEl rekommenderas främst när du ska lägga nytt tak på grund av det höga priset. Enligt vår lönsamhetskalkyl är det något mer lönsamt att lägga ShingEl än att byta tak och lägga solpaneler. Notera dock att marginalerna är små och förändringar i pris snabbt kan påverka lönsamheten.

Har du höga krav på estetik och en budget som tillåter en dyrare solcellslösning är ShingEl absolut en möjlighet! Återbetalningstiden är 3–8 år längre för ShingEl än vanliga solceller, men investeringen kan ändå vara lönsam så länge du inte har alltför höga avkastningskrav.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Hur fungerar Soltech ShingEl?

Soltech ShingEl takplattor har en inbyggd tunnfilmssolcell som genererar solel. Varje solcellspanna seriekopplas sedan för att skapa ett tak. När solen skiner på solcellstaket produceras solel som leds via en växelriktare in till huset för att användas, alternativt till elnätet för att säljas.

Vill du veta mer om hur solceller fungerar rent tekniskt hittar du en djupgående förklaring på sidan om hur solceller fungerar.

Effekt och verkningsgrad på ShingEl solcellstak

ShingEl solcellstak har en effekt mellan 175–180 watt per kvadratmeter. Det medför att verkningsgraden ligger mellan 17,5–18 %, vilket är relativt högt för en tunnfilmssolcell. Monokristallina solceller har dock en något högre verkningsgrad på runt 21 %.

Du hittar mer detaljerad information om hur verkningsgrad, effekt och solcellsteknik hänger ihop på vår sida om solcellers verkningsgrad.

Vilken typ av solcell används i Soltech solceller?

I Soltech Singel används tunnfilmssolceller av typen CdTe. Tunnfilmssolceller är mycket tunnare än monokristallina solceller vilket gör att de både är lättare och miljövänligare än kiselsolceller. ShingEl solcellerna tillverkas av Soltechs underleverantörer i Kina.

Du kan läsa mer om skillnader hur CdTe-solceller är uppbyggda på vår sida om solceller i tunnfilm.

Hur länge håller ShingEl solcellstakplattor?

Solcellstakplattorna ShingEl ska hålla åtminstone i runt 25–30 år, vilket är detsamma som för vanliga solpaneler. Soltech erbjuder en modulgaranti på 10 år och en effektgaranti som anger att solcellerna ska producera åtminstone 80 % efter 25 år.

Soltech ger två effekgarantier för ShingEl

Soltech ger ut två olika effektgarantier. Enligt dessa ska solcellerna producera 90 % av den angivna nominella effekten efter 10 år och 80 % efter 25 år. Notera att detta inte betyder att solcellerna slutar fungera efter 25 år men att elproduktionen är lägre än vid installation.

Du hittar mer detaljerad information om hur effektgarantier fungerar på vår sida om effektgarantier för solceller.

Modulgarantin för ShingEl har en begränsad vindgaranti

Modulgarantin på 10 år ger dig rätt till en ny eller reparerad solcellstakplatta om den går sönder utan yttre påverkan. Garantin innefattar leverans av nya plattor men inte installation.

Soltech ger en begränsad vindgaranti som gäller för vindskador som sker i upp till vindar på 22 m/s i 10 år.

Garanti på Benders takpannor Carisma

Eftersom Soltech ShingEl installeras i kombination med Benders takpannor Carisma kan det vara en bra idé att även beakta garantitiderna för dessa. Benders erbjuder en produktgaranti på 30 år om man vid installation använder Benders installationstillbehör. Om andra tillbehör används gäller 10 år garanti.

Håller ett vanligt tak längre än ett solcellstak med ShingEl?

När det kommer till Benders betongtakplattor har de inte mycket längre hållbarhet än Soltech ShingEl. Garantitiden för Benders ligger på 30 år och effektgarantin för SingEl ligger på 25 år. ShingEl har i jämförelse med betongplattor alltså inte en mycket kortare förväntad livslängd.

Plåttak har å andra sidan en förväntad livslängd på över 50 år. Ett tak i falsad plåt med utanpåliggande solpaneler är därför ett mer hållbart alternativ än ShingEl. Med falsad plåt kan du dessutom byta ut solpanelerna efter 30 år utan större ingrepp på taket.

Du kan läsa mer om hållbarheten på solceller i vår artikel om hur länge solceller håller.

Vilka alternativ finns det till ShingEl soltak?

Idag finns det inga soltak tillgängliga i Sverige som är utvecklade att likna betongplattor på samma sätt som ShingEl. Det finns dock andra typer av soltak tillgängliga:

 1. Midsummer: Erbjuder soltak med falsad plåt och tvåkupiga takpannor.
 2. Lindab: Säljer soltak som liknar falsad plåt.
 3. Rustabo: Erbjuder produkten Nibra som liknar tvåkupiga takpannor.
 4. SunRoof: Lägger solpaneler som tak för att skapa ett soltak.

Tesla Solar Roof mest likt ShingEl i utseende

Tesla erbjuder även ett soltak kallat Solar Roof. Detta tak är byggt för att likna skiffertak och är därför mest likt Soltech ShingEl soltak. Tesla Solar Roof finns dock inte tillgängligt på den Europeiska marknaden idag, utan säljs endast i USA. Vill du veta mer om förväntad lansering kan du läsa vår artikel om Teslas Solar Roof.

Fördelar och nackdelar med Soltech Shingel

Fördelar med Soltech ShingEl

 1. Fullt integrerat solcellstak som ger liten synlighet av solceller.
 2. Solcellstekniken har lägre påverkan på miljön.
 3. Det har en unik design.

1. Fullt integrerat solcellstak som ger liten synlighet av solceller

ShingEl-solcellerna är fullt integrerade i taket och syns därför knappt när de är installerade. På så vis kan du ha solceller på taket utan att förstöra husets estetik. Ett integrerat solcellstak som ShingEl kan vara en fördel om det exempelvis finns strikta bygglovsregler i ditt område.

2. Solcellstekniken har lägre påverkan på miljön

När du köper ShingEl solceller investerar du i tunnfilmssolceller. Tunnfilmssolceller kräver mycket mindre material och energi vid produktion jämfört med kiselsolceller och är därför en solcellsteknik som har lägre påverkan på miljön.

Solceller har en mycket liten påverkan på miljön när de väl är installerade och producerar el. Du kan läsa mer om hur tillverkningen av solceller påverkar miljön på vår sida om hur solceller påverkar miljön.

3. Det har en unik design

Det finns idag inga solcellstak som liknar Soltech ShingEl, vilket ger dig ett unikt tak. Vill du ge lite extra design värde till ditt hus kan det därför vara ett bra alternativ.

Nackdelar med Soltech ShingEl

 1. Begränsad kompatibilitet med olika takpannor.
 2. Begränsad vindgaranti på solcellstakpannorna.
 3. Solcellstekniken innehåller miljöfarligt ämne.

1. Begränsad kompatibilitet med olika takpannor

Om du väljer att installera ett ShingEl soltak blir du även tvungen att installera använda Benders Carisma takpannor. Benders Carisma används exempelvis runtom ShingEl plattorna och på norrsidan av taket. Soltech integrerade solceller är endast kompatibla med Benders Carisma.

2. Begränsad vindgaranti på solcellstakpannorna

Soltech ger en begränsad vindgaranti på ShingEl som inte täcker skador skedda vid vindar över 22 m/s. Referensvindhastigheten som används för att dimensionera vindlaster ligger på 21–26 m/s, vilket innebär att Soltechs garanti är något låg.

Vanliga solpaneler är normalt klassade att klara av vindar på mer än 26 m/s. Detta gäller så länge solpanelerna monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Tips! För att vara säker på att din solcellsanläggning klarar av de snö- och vindlaster som gäller för ditt hus kan du be om en snö- och vindlastberäkning från din solcellsinstallatör.

3. Solcellstekniken innehåller miljöfarlig tungmetall

Eftersom ShingEl görs med solcellstekniken CdTe innehåller solcellerna det miljöfarliga ämnet kadmium (Cd). Kadmium är en tungmetall som är farlig för både människor och miljö. Det utgör ingen fara när solcellerna används eller installeras men kan skapa problem vid återvinning och deponi.

Kadmium finns i det lager av ShingEl solcellen som absorberar solljus, vilket är inkapslat mellan glas. För att kadmium ska komma ut i naturen behöver ShingEl plattorna malas sönder till ett pulver. Återvinning och deponi av tungmetallen i solcellen blir därför ett miljöfarligt arbete som ska hanteras i framtiden.

Vanliga frågor

Vem installerar SolTech ShingEl solcellstak?

Soltech ShingEl installeras av Soltechs dotterbolag Soldags, de hanterar installation av både takpannor och soltak. Soltech samarbetar också med både Paneltaket och Vattenfall, vilka även erbjuder installation av ShingEl.

HemSol samarbetar med flera partners som erbjuder installation av ShingEl. Fyll i en offertförfrågan så får du enkelt in flera offerter på solcellstak att jämföra mellan!

Vad har ShingEl solcellstakpannor för dimensioner?

Storleken för en installerad ShingEl takpanna är 0,22 kvadratmeter. Solcellstakpannan har en bredd som motsvarar fem stycken Benders betongpannor av typen Carisma. Höjden på solcellstakpannan är densamma som en Benders betongpanna.

Varje ShingEl solcellstakpanna har ett yttermått på 1,279 x 0,424 meter. Det är dock endast den aktiva ytan på 0,22 kvm som syns när den installerats. Tjockleken ligger på 34 mm och varje takpanna väger runt 8,8 kilogram.