Pris på solceller

 1. Räkna på vad det kostar Räkna på vad det kostar
 2. Se priset på olika paneler Se priset på olika paneler
 3. Spara pengar Spara pengar

Få en fullständig investeringskalkyl och pris för just ditt hus!

Få ett skräddarsytt pris Ta reda på vad solpaneler kostar
Eller

Vad kostar solceller?

Priset på solceller beror på anläggningens effekt. Kostnaden för en medelstor solcellsanläggning med effekten på 9 kW är ca 145 000 kr inkl. moms och installation, vilket motsvarar ca 3 000 kr per kvadratmeter. Priset på solpanelerna sjunker med 15 % om man nyttjar solcellsbidraget.

Pris på solceller per effekt/paneltyp

Hustyp och takytaEffektMed 325 W-panelerMed 370 W-paneler
Liten villa (~30 m²)5 kW100 000 kr120 000 kr
Normal villa (~60 m²)10 kW155 000 kr185 000 kr
Stor villa (~90 m²)15 kW205 000 kr245 000 kr

Notera att priserna är angivna inkl. installation och moms men exkl. solcellsstödet på 15 %

Så hur mycket el blir det för pengarna? Du kan räkna med att för varje kW produceras det ca 800 – 1 000 kWh årligen.

Läs mer: Så mycket el producerar solceller

Pris för solceller på just ditt tak

Vill du uppskatta vad priset skulle vara för solceller på ditt egna villatak? Använd i så fall vår solcellskalkylator!

I kalkylen kan du rita upp en solcellsanläggning på ditt eget tak och ta reda på förväntat pris, elproduktion och lönsamhet.

Mycket solceller ger mer för pengarna

När det kommer till solceller blir dess lönsamhet högre i proportion till hur stor anläggning som installeras. Det beror på att kostnaden för utkörning och montage av skyddsställning i stort sett är densamma oberoende av storlek på anläggningen. Arbetskostnaden blir således en lägre procentuell andel av totalkostnaden om man installerar många solpaneler.

Dessutom ökar inte priset för vissa komponenter i proportion till anläggningens storlek. Till exempel innebär inte en dubbelt så kraftfull växelriktare det dubbla priset. Kostnaden för kabeldragningen mellan solcellerna och växelriktaren är även densamma oavsett anläggningsstorlek.

Kostnad för solceller per kvadratmeter (m²)

En fråga som vi ofta får är: “Vad kostar solceller per m2?”. Frågan har inget entydigt svar eftersom att det beror på hur stor solcellsanläggning som installeras. I grafen kan du se hur kvadratmeterpriset för solceller skiljer sig beroende på anläggningens totaleffekt.

Som grafen visar är kostnaden för solceller är normalt ca 2 000 – 5 000 kronor per kvadratmeter. En genomsnittlig solcellsinstallation på 9 kW kostar omkring 3 000 kronor per kvadratmeter.

Vi har i exemplet räknat med den yta som 325 W paneler upptar. I praktiken kräver däremot en solcellsanläggning större takyta än vad panelerna tar upp. Det måste nämligen finnas utrymme tillgodo för t.ex. takets kanter, skorsten, stuprännor och takfönster.

Graf som visar kostnad per kvadratmeter for solceller

Pris per watt för solceller

Graf som visar priset per kwp för solceller

Ett mått för att jämföra priset på solcellsofferter som har blivit populärt är ‘pris per watt’. Nyckeltalet är användbart eftersom att det visar hur mycket effekt man får för pengarna. I grafen kan du se vad ett genomsnittlig pris per kilowatt beroende på hur hög toppeffekt solcellsanläggningen har.

Solceller kostar normalt 12 000 – 25 000 kronor per kW beroende på anläggningsstorlek. En medelstor 9 kilowatts-anläggning har ett pris per kilowatt runt 16 000 kronor.

Notera att det är missvisande att jämföra pris per watt mellan två anläggningar som är olika stora. Detta är särskilt intressant eftersom att studier (t.ex. ‘Pricing the sun’ av Axel Bolin) har föreslagit att en solcellsanläggning ökar husets värde med upp till 40 000 kr per installerad kW.

Solceller kostnad per kWh

För den som har funderingar kring lönsamheten för solceller kan priset per kWh vara ett intressant mått. Solceller innebär en hög initial kostnad, men producerar sedan el under väldigt många år. I grafen kan du se priset per kWh för några olika anläggningsstorlekar.

Som grafen visar kostar solceller ca 45 – 100 öre per kWh, och ett medelstort solcellssystem på 9 kWp har en elkostnad på ca 60 öre per kWh.

Notera att redan vid en liten solcellsanläggning blir priset per kWh långt mindre än det genomsnittliga villapriset på 1,54 kr/kWh.

graf som visar kostnad per kwh for solceller

För att ta fram grafen ovan med pris per kWh har vi gjort vissa antaganden:

 • Att solpanelernas produktion minskar med 0,4 % per år (degradering)
 • Att solpanelerna årligen producerar 900 kWh per kW
 • Solpanelernas förväntas producera el i 30 år (även om de i verkligheten håller länge)
 • Ingen inflation eller kalkylränta har använts (payback-metoden)

Dessa faktorer påverkar priset på solceller mest

Som vi visat tidigare i artikeln finns det flera faktorer som påverkar en solcellsanläggnings totalpris. I punktlistan nedan listar vi de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden för att producera solenergi.

 • Effekten på anläggningen. Den mest uppenbara och viktigaste faktorn är effekten på anläggningen. Ju fler solpaneler du installerar desto högre blir kostnaden, men samtidigt får du också ut mer effekt per krona för större solcellssystem.
 • Typ av solpaneler. Priset för olika solpaneler skiljer sig. Idag är det vanligast med monokristallina solpaneler på ca 360 watt eftersom att de är väldigt prisvärda. Vill du ha ännu effektivare och  mer estetisk tilltalande solpaneler får du vara beredd att betala ett högre pris för samma anläggningseffekt. De bästa solcellerna är alltså inte alltid de mest prisvärda!
 • Val av växelriktare. För att omvandla den solel som solpaneler producerar från likström till växelström används en växelriktare. Väljer man att köpa en exklusiv växelriktare som exempelvis är kompatibel med ett solcellsbatteri ökar priset.
 • Val av optimerare. För att minimera produktionsförluster från skuggning och ge möjlighet att övervaka produktionen på panelnivå används optimerare. Vissa växelriktare såsom SolarEdge kräver att man använder optimerare, vilket ökar totalkostnaden för anläggningen med några procent.
 • Utformningen av ditt tak: Beroende på hur ditt tak ser ut så varierar installationskostnaden. Om du har ett väldigt brant tak behövs i regel extra skyddsanordningar, och det tar även längre tid att installera solpaneler på branta tak.
 • Takmaterial. Vilket material dit tak är gjort av är spelar stor roll. Plåttak är generellt billigast eftersom monteringsdetaljerna är billiga och monteringen är lättsam. Tegel- och betongpannor är någonstans mittemellan, där tegelpannor är något besvärligare än betong. Tak i eternit är absolut dyrast att installera solceller på, bland annat för att det krävs skyddsutrustning när man arbetar med materialet.
 • Antal våning på ditt hus: På tak över 3,5 meter krävs ofta etablering av arbetsställning. En tumregel är att en sådan ställning kostar 3 000-7 000 kr i fast pris att etablera samt 100 kr/kvm. Är väggen 4 meter hög och 7 meter bred kostar ställningen alltså 4*7*100=2800 kr ex. fast etableringskostnad.
 • Avstånd till installatören. Vanligen installatören kostnaden för montörerna att ta sig till din bostad i solcellsanläggningens totalpris. Det är däremot vanligt att installatören lägger på 300 kr/h i reseersättning per anställd om enkel resväg överstiger 1 timme från montörens bostad.

Bidrag som minskar totalkostnaden

Från och med januari 2021 kan du få skatteavdrag på upp till 50 000 kr per person i form av ett grönt solcellsbidrag. Bidraget täcker 15 % av projektets totalkostnad, dvs. alla utgifter relaterat till projektet. Bidraget fungerar precis som ROT- och RUTavdraget, dvs. att installatören kan ansöka om skattereduktion på 15 % av projektets totalpris åt kunden. Därigenom kan installatören dra av 15 % av fakturans totala belopp.

Prisutveckling på solceller

De senaste åren har priset på solceller sjunkit drastiskt. Faktum är att i rapporten ‘Solar Market Insight Report 2017’ uppskattades det att priset för solpaneler (räknat i pris per watt) har sjunkit med 99 % sedan 1977.

I grafen kan du läsa av hur priset per watt för en solpanel i Sverige (exklusive installation, kablage växelriktare, montagematerial etc.) har ändrats sedan 2004. Som grafen visar är alltså priset ungefär en tiondel så lågt idag som det var för 10 år sedan, även om prisraset verkar stagnera. 

Men om priset sjunker hela tiden – borde jag vänta med att köpa solceller?

– Svaret är faktiskt nej!

Idag har vi flera stödsystem för solceller såsom det tidigare nämnda solcellsbidraget och skattereduktion på såld solel. I takt med att tekniken förbättras och solceller blir billigare kommer dessa bidrag att sakta fasas ut. På så vis kommer ytterligare prissänkning med stor sannolikhet kompenseras.

Vanliga frågor om priset på solceller

Vad kostar det att köpa hem solpaneler?

En vanlig monokristallin solpanel (utan montagematerial etc) med en effekt på 300 – 330 watt kostar i runda slängar 1 500 – 2 000 kronor exkl moms beroende på märke och grossist. Mer effektiva paneler på 340 – 390 W kostar normalt runt 2 000 – 3 000 kronor per panel.

Notera dock att du i Sverige inte får installera solceller helt själv.

Vad kostar det att installera solceller?

Det tar vanligtvis 1 – 2 timmar att installera en solpanel beroende på tak- och paneltyp. Beroende på vilken hantverkare du använder faktureras det vanligtvis 500 – 800 kronor i timmen. Dessutom tillkommer det avgifter för bla. utkörning och montage av säkerhetsanordning.

En vanligt uppskattning är att installationskostnaden är ungefär en tredjedel av totalkostnaden. En anläggning på 9 kW-anläggnings totalrpis på 145 000 kr är alltså ca 48 000 kronor installationskostnad.

Hur har ni uppskattat priset på solceller?

Priserna i artikeln är estimerade utifrån uppgifter vi har samlat in från flera av de ledande solcellsinstallatörerna i Sverige. Priset på solceller som visas i artikeln är ett uppskattat genomsnitt, och kan därför variera beroende vilken leverantör du vänder dig till.

Vilka solceller är billigast?

Vanligtvis är polykristallina solpaneler med låg effekt de billigaste solcellerna. På senare år har däremot monokristallina solceller blivit mer prisvärda vilket gör att de har ungefär samma pris per watt. Ett viktigt tillägg är dock att inte alla leverantörer säljer polykristallina solceller.

Läs mer: Polykristallina och monokristallina solceller