SolarEdge växelriktare

SolarEdge är den största leverantören av växelriktare på den svenska marknaden för solcellsanläggningar åt privatpersoner.

SolarEdge säljer system som optimerar maximal produktionseffekt per panel, samt möjliggör produktionsbevakning på panelnivå.


Eller

Jämför upp till 4 offerter med växelriktare från SolarEdge

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Högre produktion per solpanel

I en vanlig strängväxelriktare optimeras samtliga paneler i en sträng som en grupp. Strängens produktion ibland kraftigt lidande, då den begränsas av den svagaste panelen. Växelriktare från SolarEdge fokuserar därför endast på omvandlingen av likström till växelström och låter istället optimerare sköta effektmaximeringen.

Effektoptimerare monteras på undersidan av varje panel och ser till att varje panel producerar högsta möjliga effekt, oavsett vad resterande paneler i systemet producerar. Det leder till att solpanelerna blir mindre känslig för externa faktorer såsom skuggning, smuts, fågelspillning, löv och snö.

Passar alla olika taktyper

På grund av att SolarEdge använder separata effektoptimerare, minskar även känsligheten för produktionsvariationer mellan paneler beroende på lutning och riktning. Har du ett tak som vetter åt olika riktningar och lutningar, kan du fylla alla ytor utan att oroa dig för effektförluster. Man kan förenklat säga att oavsett vilket tak du har, så fungerar SolarEdge växelriktare bra med taket.

Generösa garantier

Jämfört med andra leverantörer på marknaden utmärker sig SolarEdge särskilt genom sina förmånliga garantier. Deras växelriktare har vanligtvis en effektgaranti på 12 år, som även kan utökas till 20 eller 25 år mot en extra kostnad. Effektoptimerarna har vanligtvis en garanti på hela 25 år.

Säkrare anläggning med solceller

En traditionell solcellsanläggning är spänningssatt med högspänning då solen skiner, även om den är avstängd eller frånkopplat mot elnätet. När du stänger av en SolarEdge växelriktare sänker den automatiskt ner anläggningens spänning till säkra 1 Volt direktspänning per panel. Detta möjliggör en betydligt säkrare arbetsmiljö vid reparationer, eller om du behöver vistas på taket med solcellerna.

Smidig övervakning

En solcellsanläggning med växelriktare från SolarEdge ger dig tillgång till fullständig överblick över anläggningens produktion, till och med på panelnivå. Du sköter enkelt övervakningen via dator, mobil eller surfplatta. Skulle det mot förmodan förekomma störningar i systemet varnas du automatiskt.

Exempelprodukter