Solceller från IKEA

IKEA började sälja solceller 2019 tillsammans med solcellsföretaget Svea Solar. Enligt Ikeas projektledare Peter Wall föll valet på Svea Solar tack vare deras höga kompetens samt deras goda erfarenhet inom solcellsbranschen.

OBS! På denna sida har vi samlat information om Ikeas solceller i syfte att utbilda konsumenter. HemSol säljer inte Ikeas solceller utan samarbetar med andra solcellsföretag med liknande utbud.

 


ikea solceller featured

Vem säljer Ikeas solceller?

Ikea säljer sina solceller via deras egna hemsida. För att köpa deras solceller behöver du därför fylla i en intresseförfrågan på ikea.se. Installationen och projekteringen hanteras sedan av Ikeas samarbetspartner, solcellsföretaget Svea Solar.

Notera! HemSol säljer inte Ikeas solceller men vi samarbetar med solcellsföretag som kan erbjuda liknande solcellslösningar. Vill du jämföra offerter från flera solcellsföretag är du varmt välkommen att använda vår offerttjänst! Vill du å andra sidan specifikt köpa Ikeas solceller ber vi dig uppsöka dem direkt.

Vilka solcellspaket erbjuder IKEA?

Samtliga av IKEA:s solceller har sitt ursprung i Kina, som är världens största solcellsproducent. IKEA erbjuder två typer av solcellspaket; SOLSTRÅLE Basic och SOLSTRÅLE Plus.

SOLSTRÅLE Basic (4,8 – 18 kW)

SOLSTRÅLE Basic kostar från 79 800 kronor efter grönt avdrag på 15 %. För SOLSTRÅLE Basic används monokristallina solpaneler med effekten 400 W. Solpanelerna har en hög effekt, men är inte helsvarta utan har en ram i silver, och är därför något billigare än SOLSTRÅLE Plus.

Ikeas solcellspaket SOLSTRÅLE finns i 4 olika storlekar som beställs baserat på takstorlek. I tabellen nedan hittar du en jämförelse av Basic-paketen.

Takstorlek (kvm)Effekt (kW)Antal solpanelerPris inkl. avdrag (kr)
254,81279 800
5010,025122 100
7014,035157 600
9018,045193 100

SOLSTRÅLE Plus

Solcellspaketet SOLSTRÅLE Plus är 3 – 4 % dyrare än SOLSTRÅLE Basic i och med att solpanelerna har svart metallram vilket anses mer estetiskt tilltalande. SOLSTRÅLE Plus finns i samma utformning som Basic-paketen men med ett något högre pris och lägre effekt per panel.

För SOLSTRÅLE Plus används monokristallina solceller med effekten 390 W per solpanel, vilket är något lägre än panelen som erbjuds i Basic-paketet. Plus-panelen antas dock vara något mindre till ytan vilket gör att solpanelen har en högre effekt per kvadrat och är därför mer effektiv än Basic-panelen.

Vad kostar IKEA:s solcellspaket?

SOLSTRÅLE Basic kostar från 79 800 kr, och SOLSTRÅLE Plus från ca 82 200 kronor, efter att grönt avdrag nyttjats. SOLSTRÅLE Plus är dyrare i och med att de är helsvarta och mer estetiskt tilltalande, i jämförelse med Solstråle Basic.

OBS! Lägg gärna märke till att de prisnivåer som nämnts kan skifta, då dessa är uppskattningar av det totala slutpriset. För en mer specifik prisuppgift krävs en offert från Ikea.

Jämför Ikeas solcellspaket med andra lösningar

För att hitta bästa möjliga pris och kvalité rekommenderar vi dig att jämföra flera solcellsofferter. Påbörja jämförelsen med vår investeringskalkyl och estimera vad snittpriset är på ditt hustak. Du kan sedan enkelt inhämta upp till 4 offerter på kompletta installationer från flera solcellsföretag.

Ikeas solceller: Fördelar

  1. Ikeas solceller är relativt prisvärda
  2. Bra garantier erbjuds
  3. Ikeas solpaneler kan delfinansieras
  4. Gratis heminredning inkluderas

1. Ikeas solceller är relativt prisvärda

Ikeas solceller är i jämförelse med många konkurrenter väldigt prisvärda. Man bör trots detta alltid jämföra offerter på solceller för att försäkra sig om att man fått ett förmånligt erbjudande.

Prisläget skiljer sig då installatörerna kan lämna mer fördelaktiga offertpriser om de har sitt kontor nära din bostad, har en låg arbetsbelastning, om de erbjuder tillfälliga kampanjer för att locka till sig nya kunder, eller om de utför en lagerrensning av utgående paneler.

2. Bra garantier erbjuds

IKEA menar att de solpaneler som saluförs är slitstarka och kapabla att klara av de tuffa väderförhållanden som kan existera i Norden. De garantivillkor som är aktuella för IKEA:s solcellssystem listas nedan. Garantivillkoren är relativt generösa i jämförelse med vad många konkurrenter erbjuder.

  • 5 års produktionsgaranti: Leverantören, dvs. Svea Solar, garanterar att solanläggningen ska klara av att producera minst 80 % av den totaleffekt som angetts i offerten, i minst 5 år.
  • 5 års installationsgaranti: Svea Solar lämnar 5 års garanti på det installationsarbete som utförts.
  • 10 års produktionsgaranti för hela systemet: Installatören garanterar att solcellerna, montagesystemet (inkl. kablage) och växelriktaren ska fungera klanderfritt i minst 10 år.
  • Effektgaranti på 25 år: Svea Solar garanterar att solcellernas maxeffekt ska uppgå till 80 % eller mer av den ursprungliga maxeffekten efter 25 år.

Svea Solar står för garantierna på Ikeas solceller

Garantierna ges och upprätthålls inte av Ikea som företag utan av solcellsföretaget Svea Solar. Ikea menar dock att de noggrant utvärderat företaget och är därför bekväma med att förmedla kunder till dem.

Svea Solar är ett av Sveriges största solcellsinstallatör och är väletablerade på solcellsmarknaden.

3. Ikeas solpaneler kan delfinansieras

IKEA erbjuder en delbetalningslösning med hjälp av Ikano Bank. Om det totala lånebeloppet överstiger 150 000 måste du söka tillsammans med en partner, och minst en av er måste vara ägare till den fastighet som solcellssystemet är avsett för.

4. Gratis heminredning inkluderas

Alla som köper ett komplett SOLSTRÅLE Basic- eller SOLSTRÅLE Plus-paket får ta del av gratis heminredningshjälp för ett valfritt rum. Utöver inredningstipsen ingår även relevanta hållbarhetsförslag.

Ikeas solceller: Neutrala aspekter

Kunderna är relativt nöjda med IKEA:s solceller

Majoriteten av de kunder som investerat i SOLSTRÅLE Basic eller SOLSTRÅLE Plus är försiktigt positiva. Men då IKEA:s solcellspaket är relativt nytillkomna på den svenska marknaden är de inhemska kundomdömena alltför få till antalet för att en träffande slutledning gällande kvaliteten ska kunna göras.

Vi väljer istället att berätta mer om Ikeas solcellssatsningar utomlands, närmare bestämt i Tyskland och Storbritannien.

Vad säger tyskarna?

I Tyskland har IKEA fått kritik för att de outsourcat installationen till ett externt installationsföretag, Solarcentury Microgen. Kunder som förväntat sig att IKEA skulle ansvara för garantiärendena blev därmed besvikna, rapporterar en tysk nätpublikation.

Vad säger britterna?

Ikeas solcellspaket gjorde entré på den Storbritanniska marknaden år 2013. Men efter att en av Ikeas leverantörer drabbats av finansiella problem och de statliga bidragen minskade valde Ikea att pausa sitt solcellsprogram år 2015. Det ledde till att både kunder och andra lokala samarbetspartners blev besvikna på Ikea och hävdade att lönsamheten gick före Ikeas hållbarhetstänk.

År 2017 valde Ikea återigen att saluföra solpaneler och solceller och nysatsningen har varit förhållandevis lyckad då många britter valt att köpa Ikea-tillverkade solceller.

Vad säger kunderna om Svea Solar?

Svea Solar har ett gott omdöme i Sverige, så den kritik som riktats mot IKEA:s tyska och brittiska grenar bör inte vara helt applicerbar för varken Sverige eller Svea Solar.

Ikeas solceller: Negativa aspekter

Inga solcellsbatterier inkluderas

Dagens solcellsanläggningar har en akilleshäl; den el som skapas kan inte lagras på ett effektivt sätt. Du kan förvisso sälja tillbaka el som du inte nyttjar själv så att inget slöseri uppkommer. Men lagringsaspekten, eller bristen på densamma, är en utmaning som fortfarande inte fått en lösning.

Som rubriken säger erbjuder IKEA inga batterier eller laddboxar. Det valet har förmodligen utförts som en form av kostnadsbesparing. Dagens batteriboxar för solceller är effektmässigt solida, men väldigt kostsamma. Tesla, som i huvudsak producerar elbilar, erbjuder så kallade Power Pack. De solcellsbatterierna har en mycket god effekt, men ett slutpris motsvarande cirka 85 000 kronor eller mer.

Tesla erbjuder även soltak; Tesla Solar Roof. Soltaken klarar av att producera ungefär lika mycket energi som traditionella solpaneler, men är betydligt dyrare. Soltaken är dessutom mer estetiskt tilltalande, då solcellerna är inbyggda in i takplattorna. Mer specifikt är det prisläget som gör att soltaken inte fått sitt stora genomslag. I USA kostar en mindre Tesla Solar Roof-lösning som klarar av att producera 5 kW ca 190 000 kronor inklusive moms. Detta är nästan 100 000 kronor dyrare än vad en anläggning på 5 kWp till en villa kostar.

Som ett tillägg vill vi påpeka att IKEA inte säljer några soltak i dagsläget, och det är oklart huruvida de kommer att göra det i framtiden.

Vanliga frågor

För vem passar Ikeas solceller?

De solcellspaket som IKEA saluför passar prismedvetna spekulanter som litar på Ikea och dess varumärke. Du bör dock alltid jämföra IKEA:s solcellspaket med konkurrenternas lösningar, för att kunna hitta de bästa solcellerna 2021.

Utförs arbetet av IKEA eller Svea Solar

Allt installationsarbete för IKEA:s solceller utförs av deras samarbetspartner, Svea Solar. Utöver det ansvarar Svea Solar även för samtliga support- och garantifrågor.

Vilken miljöpåverkan har IKEAs solceller?

Enligt IKEAS projektledare Björn Lind har IKEA:s solceller en energiåterbetalningstid (den tid det tar för solpanelerna att producera lika mycket energi som det krävs för att tillverka dem) på cirka 2 till 3 år.

Vad ingår i en offert från IKEA?

Alla kunder får en individuell offert där alla kostnadsposter såsom installation av solpaneler, anslutning till elnät och moms är inkluderat. Du bör dock ha som vana att jämföra flera solcellsofferter än just IKEA:s, så att du hittar det alternativ som passar dig bäst.