Anders Hammarstedt från Hemsol på Solmässan i Karlstad

Den 14 maj besökte Anders Hammarstedt på Hemsol Solmässan i Karlstad! Här kan du läsa om hans besök.

 


Om Solmässan i Karlstad

Mässan var inriktad på solceller, batterilagring, fordonsladdning och elfordon. Förpliktigad av både ortnamnet och mässnamnet sken solen under hela dagen även om solens strålar inte letade sig in i mässlokalen. Arrangörerna av mässan såg dock till att skapa lite sommarstämning genom att bjuda mässbesökarna på gratis mjukglass.

Totalt var knappa 20-talet utställare på plats. Ett ganska stort fokus låg på batterier vilket nog kan förklaras av att det de senaste åren varit en mycket lönsam affär att sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät. Framöver förväntas det också tillkomma ytterligare användningsområden som ger än fler möjligheter att både tjäna och spara pengar på ett batteri.

Föredrag om den svenska solcellsbranschens utveckling

Magnus Nilsson, VD för Glava Energy Center och verksam inom solbranschen sedan 2005 invigningstalade på mässan. Till följd av stigande räntor bromsade solcellsbranschen in något under 2023 och vissa företag blev till och med tvungna att säga upp arbetskraft. Att kalla branschen för en krisbransch menade dock Nilsson var helt missvisande.

Till exempel installerades cirka 70 % fler solcellsanläggningar i Sverige under 2023 jämfört med 2022. Därtill står solkraften endast för cirka 2 % av den producerade elen i Sverige. Detta kan till exempel jämföras med Polen där solkraftens andel av elproduktionen gått från 0 % till 12 % på bara 3–4 år. I länder som Spanien och Nederländerna är solkraftens andel av elproduktionen redan 22 %.

Fokus på säkerhet och besiktning av solcellsanläggningar

Under mässan hölls också ett antal föredrag, bland annat med fokus på säkerhet och besiktning av solcellsanläggningar. Något att tänka på för den som ska investera i en solcellsanläggning är att installationsgarantin för solcellsanläggningar ofta bara är 5–10 år medan garantin för de ingående komponenterna såsom solpaneler, växelriktare och montagesystem i regel är är betydligt längre.

En förutsättning för att tillverkarnas garantier för de ingående komponenterna ska gälla är dock att de är installerade i enlighet med tillverkarens anvisningar. Går till exempel en solpanel som på något sätt varit felaktigt installerad sönder efter 7 år så gäller inte garantin för solpanelen. Att låta besikta en solcellsanläggning när den är nyinstallerad är därför något som den som investerat i en solcellsanläggning definitivt bör överväga.

Hemsol kommer också inom kort komma ut med en artikel om att besiktiga solcellsanläggningar. Håll gärna ögonen öppna efter denna artikel ifall att du äger en obesiktigad solcellsanläggning eller planerar att investera i en ny solcellsanläggning.

Avslutande tankar om Solmässan i Karlstad

Det var åttonde gången som Solmässan anordnades och gällande själva arrangemanget fanns det inget att klaga på. Det var dock ganska glest med besökare och mässan hade förtjänat betydligt fler besökare än vad som kom. Kanske gjorde det soliga vädret i kombination med att mässan hölls på en vardag att många prioriterade andra saker just denna dag.

Hemsols bilder från Solmässan i Karlstad

 

Entre till solmässan i Karlstad 2024.
Bild 1. Entre till solelmässan i Karlstad 2024.
Monter från Solelmässan i Karlstad 2024.
Bild 2. Hemsol besöker monter på Solmässan i Karlstad.
Presentation under Solmässan i Karlstad 2024.
Bild 3. Presenation på Solmässan i Karlstad 2024.
Monterskylt från Raymond Solar med texten "Solar power. It's watt you need."
Bild 4. Monterskylt med uppskattad text från Raymond Solar.