Svenska solceller: Lista med svenska tillverkare av solceller

Ska du installera solpaneler och är intresserad av att investera i svensktillverkade solceller? I den här artikeln listar vi solcellstillverkare i Sverige och jämför utbudet av svenska solceller.

 


Solceller Svenska tillverkare

Sammanfattande fakta om svenska solceller

 • Det finns åtta svenska företag som tillverkar solpaneler under eget varumärke.
 • Två av solcellstillverkarna har produktion i Sverige: Windon och Midsummer.
 • Svenska solceller har i normalfall en lägre miljöpåverkan än asiatiska solceller.

Finns det svensktillverkade solceller?

Ja, det finns både helt och delvis svensktillverkade solceller. Midsummer är den enda svenska tillverkaren av solceller vars hela produktion sker i Sverige. Det finns dock fler svenska företag som utvecklar solpaneler, men vars produktion finns utomlands, t.ex. PPAM, Gruppsol och Eke-Tech.

Produktionen av solceller i Sverige var under början av 2000-talet stor, men efter att Kina kom in på marknaden flyttades en stor del av produktionen dit. Fabriken i Glava var i början av 2000-talet den största fabriken för solceller i världen. Efter ägarbyte och nedläggningar lades fabriken ner 2015.

Lista med svenska tillverkare av solceller

 • Midsummer: Tillverkar svenska takintegrerade solceller i Järfälla.
 • SolTech Energy: Tillverkar solceller integrerade i plåttak.
 • Gruppsol: Finns i Årsta och säljer Sverigepanelen.
 • HP SolarTech: Installatör i Uppsala med eget varumärke.
 • PPAM: Tillverkare med fokus på forskning i Ljungsbro.
 • Eke-Tech: Företag i Kosta med egen tillverkning i Hong Kong.
 • Windon: Företag i Väderstad med delvis produktion i Sverige.
 • Exeger: Företag i Stockholm som producerar små solceller.

Fördelar och nackdelar med svensktillverkade solceller

Det är svårt att veta vilka solpaneler man ska investera i. Det kännas naturligt att vilja köpa solpaneler tillverkade i Sverige men svenska solceller har sina för- och nackdelar.

Fördelar med svenska solceller

 • Vanligen mer miljövänliga eftersom svensk elmix används vid produktion.
 • Du stödjer inhemsk produktion inom branschen.
 • Lägre CO2-utsläpp för hela produktlivscykeln (t.ex. korta transporter).

Nackdelar med svenska solceller

 • Begränsat utbud (ofta långa väntetider).
 • Finns inga traditionella solpaneler helt tillverkade i Sverige.
 • Stora installatörer erbjuder främst utländska varumärken
 • Kostnad för solceller tillverkade i Sverige är vanligtvis högre.

Genomgång av 8 solcellstillverkare i Sverige

Det finns åtta tillverkare av solceller i Sverige som till olika grad producerar inhemska solceller. Antingen görs hela produktionen i Sverige eller så görs endast utveckling och design inrikes medan produktionen sker utomlands. Lär dig mer om svenska solcellstillverkare i vår detaljerade genomgång.

1.   Midsummer: Svensk tillverkare av solcellstak

Midsummer är en solcellstillverkare lokaliserad i Järfälla. De tillverkar och säljer solcellstak och har därför inga traditionella solpaneler i produktlinjen. Hela Midsummer’s produktionskedja finns i Sverige och endast råmaterial köps in från utlandet.

Midsummer tillverkar tunnfilmssolceller av typen CIGS, deras anläggningar har därför en låg miljöpåverkan. De uppger att deras solpaneler genererar 90 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med traditionella solpaneler.

Midsummer erbjuder tre olika lösningar för solcellstak; Wave, Slim och Bold. Alla lösningar är byggda med CIGS-tunnfilmsceller och har låga CO2-utsläpp. Se jämförelsetal för lösningarna i tabell 1.

Tabell 1: Midsummers produkter.
JämförelsetalWaveSlimBold
Effekt120 W/m2114,5 W/m2119 W/m2
Verkningsgrad12 %11,4 %11,9 %
UtseendeTakpannorPlåttakPlatta moduler

2.   SolTech Energy: Shingeltak med solceller

Soltech Energy är ett svenskt börsnoterat företag som utvecklar och distribuerar takintegrerade solceller. De har idag två olika produkter för soltak; ShingEl och Solar RooF. ShingEl är solcellsplattor som liknar shingeltak och Solar RooF är ett soltak liknade ett svart plåttak.

Solcellerna produceras i samarbete med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. i Kina. SolTechs soltak är av typen CdTe tunnfilmssolceller. Dotterbolaget SolDags hanterar installationen av SolTechs produkter.

Tabell 2: SolTech Energy produkter.
JämförelsetalShingElSolar RooF
Effekt175 W/m2123 W/m2
Verkningsgrad17,5 %12,3 %
UtseendeShingeltakPlåttak

Testa Hemsols solcellskalkyl!

3.   Gruppsol: Solpanelspaketet Sverigepanelen

Gruppsol är ett företag som utvecklar och kravställer svenska solpanelspaket som tillverkas i Asien. De jobbar för att utveckla solpaneler anpassade till nordiskt klimat och har därför fokuserat på exempelvis tålighet för stora mängder snö.

Gruppsols solpanelspaket säljs under deras egna varumärken; Sverigepanelen och Smart Solar Roof.

Gruppsol säljer fyra olika modeller. De är även en av få tillverkare på marknaden som erbjuder en modell i rött som smälter bra in med tegeltak. I tabell 3 hittar ni mer information om varje modell.

Tabell 3: Gruppsol produktsortiment.
ModellEffektVerkningsgrad
Tegel280 W17,21 %
Halvtransparent210 W12,77 %
SuperGlass330 W19,40 %
SuperPower455 W20,60 %

4.   HP SolarTech samarbetar med Luxen Solar för tillverkning av egna solceller

HP SolarTech finns i Uppsala och säljer solceller under eget varumärke. Produktutvecklingen och kravställningen görs i samarbete mellan HP SolarTech och Luxen Solar. Luxen Solar hanterar deras tillverkning av solceller och produktionen finns därför i Asien.

De erbjuder idag fyra olika modeller:

 • Nordic Series 355W
 • Nordic Series 360W
 • Nordic Series 440W
 • Nordic Series 450W

5.   PPAM utvecklar och designar egna solpaneler

PPAM Solkraft är ett solcellsföretag i Ljungsbro. De forskar, utvecklar och designar sina egna paneler som säljs under serierna Transparium, Paladium och Onyxium. PPAM gör egna specifikationer för deras solpaneler som sedan tillverkas enligt specifikation.

Serien PPAM Paladium är polykristallina solpaneler och finns som modeller med 280W och 335W. PPAM Onyxium är monokristallina solpaneler och finns i modellerna Nano och Magma, effekten varierar mellan 340W – 450W.

PPAM Transparium är en halvtransparent och dubbelsidig solpanel som släpper igenom 10 % av ljuset, effekten på denna modell ligger på 410W.

6.   Eke-Tech: Solcellsföretag i Kosta

Eke-Tech är ett solcellsföretag stationerat i Kosta. Produktionen av deras solpaneler sker i Hong Kong. Produktserien heter Eke-Black och finns i två olika modeller; Eke-Black 285W och Eke-Black 330W. Eke-Tech är ett komplett solcellsföretag som hanterar allt från utveckling av paneler till installation.

7.   Windon: Lång erfarenhet av svensk solpanelsproduktion

Windons solceller producerades helt i Sverige under början av 2000-talet, men eftersom att Scanmodule fabriken i Glava lades ner 2010 var de tvungna att flytta delar av produktionen utomlands. Idag sker därför delar av produktionen i Italien och Litauen.

Windon tillverkar traditionella monokristallina solpaneler och erbjuder två olika modeller; Windon Effekta 360+ och Windon 300W. För jämförelsetal se tabell 4.

Tabell 4: Windon produktsortiment.
JämförelsetalWindow Effekta 360+Window 300W
Effekt360 W300 W
Verkningsgrad22,75 %18,37 %
Effektgaranti35 år på 86 %35 år på 87 %
Garanterad effektgenerering50 år-

8.   Exeger: Nya solcellsinnovationer

Exeger är en solcellstillverkare som startade på KTH. De tillverkar små solceller som kan placeras på till exempel väskor och hörlurar. Deras banbrytande produkt Powerfoyle kan transformera alla typer av ljus till elektricitet.

Även om Exeger inte tillverkar traditionella solpaneler är de värda att nämna som en svensk solcellstillverkare. Speciellt eftersom de visar på framstegen och utvecklingen inom branschen som sker i Sverige.

Vanliga frågor

Kan jag köpa svenska solceller?

Idag finns det tyvärr inga traditionella solceller som är helt tillverkade i Sverige. Midsummer erbjuder dock solcellstak producerade helt i Sverige. Du kan också hitta solpaneler utvecklade i Sverige från bland annat Windon, Eke-Tech och PPAM.

Vilka svenska solceller är bäst?

Sett till verkningsgrad kan Windon idag erbjuda de bästa svenska solcellerna. Effekten på deras paneler är dock låg, max 360 W, så du behöver fler paneler för att nå upp i samma installerad effekt som med GruppSol paneler på 455 W.

Tips! Jämför svensktillverkade solpanelers effekt och verkningsgrad med bästa solcellerna 2024 för att få en klar marknadsöverblick.

Jämförelse av svenska solceller

TillverkareEffektVerkningsgrad
Midsummer114–120 W/kvm11–12 %
SolTech123–175 W/kvm12–17,5 %
Gruppsol280–455 W12–20 %
HP Solar Tech355–450 W
PPAM280–450 W17–21 %
Eke-Tech285–330 W19–20 %
Windon300–360 W18–22 %

Vad kostar svensktillverkade solceller?

Kostnaden för helt svensktillverkade solceller är idag i överkant i och med att Midsummer’s soltak är det enda alternativet. Kostnaden för ett soltak från Midsummer börjar från 170 000 kronor för 5 kW.

Vanliga svensktillverkade solceller ligger i liknande prisnivå som t.ex. kinesiska solceller men kan vara något högre beroende på modell. Kostnad för solceller ligger runt 75 000–90 000 kronor för 5 kW, inklusive grönt avdrag.

Hur ser svensk produktion av solceller ut?

Produktionen av solceller i Sverige var i början av 2000-talet störst i hela världen. Runt 2010 flyttades dock stora delar av produktionen till Kina. Idag finns det endast ett par företag med hel eller delvis produktion kvar i Sverige.

Vilka solceller är vanligast bland solcellsinstallatörer?

I Sverige säljer flest solcellsinstallatörer solpaneler från Trina Solar, Longi och LG. De flesta installatörer samarbetar dock med flera tillverkare som du kan välja mellan.

Var tillverkas solceller i Sverige?

Produktion av solceller finns idag exempelvis i Järfälla, där Midsummer tillverkar CIGS-solceller som fästs direkt på takpannor och plåttak. Det finns även företag i Uppsala, Årsta, Ljungsbro, Kosta, Väderstad och Stockholm som jobbar med design och utveckling av svenska solpaneler.