Hur mycket solceller behöver man?

En tumregel när du skaffar solceller är att du inte ska producera mer solel än du förbrukar. Ta även i beaktande att stora solcellsanläggningar är mer lönsamma än små. Genomsnittsanläggningen år 2021 är på ca 9,6 kWp (ungefär 27 solpaneler), vilket i Sverige producerar 7 600 – 10 600 kWh/år.

 


Solcellsanläggning byggs

Storlek på solceller – vilken takyta krävs?

En solpanel har i regel ett mått kring 1 m x 1,7 meter, vilket ger en total storlek på ca 1,7 kvadratmeter. För att ta hänsyn till takfönster, skorsten samt snö & vindlastberäkningar bör man däremot räkna med 2 kvadratmeters yta per solpanel.

Hur mycket solceller behövs till ett hus?

Under 2019 hade den genomsnittliga mikroproducenten i Sverige en solcellseffekt på 9,59 kWp. Detta motsvarar ungefär 27 st solpaneler och en takyta på 54 kvadratmeter. Som minst bör man ha en anläggningseffekt på ca 3 kW, vilket kräver ca 20 kvadratmeter.

I tabellen nedan ser du hur stor takyta ett solcellssystem med effekten 5 kWp till 20 kWp kräver.

Storlek solcellssystemKrav på takyta
5 kW33 m²
8 kW53 m²
10 kW66 m²
12 kW80 m²
15 kW100 m²
20 kW133 m²

Osäker på din takstorlek?

Om du är osäker på vilken takyta du är har tillgänglig så har du två alternativ:

1. Mät taket direkt i vår solcellskalkyl

2. Mät ditt tak manuellt

Mät först takets bredd, och efter det längden från takfot till taknock, alltså från stupränna till takets högsta punkt. Om du vill slippa klättra kan du binda en tyngd i ett snöre och kasta det över huset. Klipp därefter av snöret vid takrännorna, och multiplicera längden med bredden.

Huvudsäkringen begränsar solcellers maxeffekt

Ju större solcellspaket du installerar, desto kraftigare säkringar behövs. Huvudsäkringen begränsar ditt solcellssystems maxeffekt, och om du har en för liten säkring är risken att du ofta får strömavbrott.

Du kan räkna ut hur mycket solceller din elcentral tillåter genom att använda en enkel räkneregel: 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen = effekten på solcellerna din bostad klarar av. För en huvudsäkring på 20 A blir alltså maxeffekten 13,8 kWp.

I tabellen nedan kan du se vilken säkringsstorlek som är nödvändig, i förhållande till ditt solcellssystems maxeffekt.

 

FärgSäkringsstorlekMaxeffekt anläggning
Grå16A11 kW
Blå20A13,8 kW
Gul25A17,2 kW
Svart35A24,1 kW
Vit50A34,5 kW
Koppar63A43,5 kW

LÄS MER: Huvudsäkring för villa

Undantag kring dimensionering av solcellssytem

Anläggningseffekten för ett solcellssystem är den maximala toppeffekt som anläggningen kan uppnå. I praktiken är det väldigt sällsynt att maxeffekten uppnås, och solcellsanläggningar producerar endast vid sin toppeffekt under kortare perioder (t.ex. mitt på dagen vid en ovanligt solig sommardag).

Av denna anledning är det vanligt att överdimensionera solcellssystemet i förhållande till husets huvudsäkring. Detta görs framförallt om man har solpaneler i flera väderstreck, t.ex. i öster och väster, eftersom de når sin fulla produktionspotential vid olika tidpunkter under dagen.

Till exempel kan du med en 16 A säkring (som tillåter max 11 kW effekt) installera ett solcellssystem på 15 kWp, så länge du har en växelriktare som klarar en maxeffekt på 11 kWp. Skulle anläggningen producera mer solel än växelriktaren är dimensionerad för stryps strömtillförseln till den effekt som växelriktaren klarar av.