Livslängd på solceller

En vanlig fråga när det kommer till solceller är hur länge dem håller.  Här går vi igenom hur länge solceller förväntas hålla, och vilka faktorer som påverkar livslängden.

 


solcellers livslängd och hur länge de håller

Sammanfattning

  • Solpaneler håller vanligtvis i minst 25 till 30 år
  • Med tiden degraderas solpanelerna, vilket innebär att de producerar mindre solel
  • Typ & kvalité på solcellerna påverkar livslängden

Vad har solceller för livslängd?

Solceller har en uppskattad livslängd på 25 – 30 år. Det betyder inte att de slutar producera el efter 25 år. Med livslängd menas i detta fall en effektgaranti, som innebär att minst 80 % av toppeffekten kvarstår efter perioden. Livslängden innan solceller måste bytas ut är mycket längre än 30 år

Faktum är att företaget Ameco Solar (ett av Kaliforniens äldsta solenergiföretag) sett att flera av deras solpaneler som installerades under 80-talet fortfarande producerar solel.

Anledningen till solcellers långa livslängd är att de inte har några rörliga delar i kombination med att väldigt få av dess komponenter kan gå sönder.

Växelriktaren har kortare livslängd

Den enda komponenten i en solcellsanläggning som förväntas bli obrukbar är växelriktaren. En växelriktare håller normalt i ca 10 – 20 år, och behöver därmed bytas ut minst en gång under solcellsanläggningen livstid.

Växelriktaren utgör vanligen 15 – 25% av totalkostnaden för en solcellsinstallation, och är den enskilt största kostnaden kopplat till kontinuerlig drift av en solcellsanläggning.

Degraderingstakt och effektgaranti

Degraderingstakten anger hur mycket solcellernas maxeffekt förväntas minska med tiden. Beroende på den förväntade minskningen ger leverantörer av solpaneler ut effektgarantier på sina solpaneler.

Baserat på vilken underliggande solcellsteknik som används har panelerna olika hög degraderingstakt. Exklusiva solpaneler kan garantera en effektminskning om högst 0,3 % per år, medans budgetpaneler ibland har en degraderingstakt närmare 1 %.

Degraderingstakt för mono- och polykristallina solceller

Eftersom att solceller är ett relativt nytt fenomen finns det endast ett litet utbud av studier på deras degradering. I en studie från Natural Renewable Energy Laboratory (NREL) från 2012 kartlades däremot den genomsnittliga verkningsgraden för flera olika typer av solpaneler.

Resultatet delades upp för solpaneler tillverkade innan och efter år 2 000, och kan avtydas nedan:

Källa: Photovoltaic Degradation Rates — An Analytical Review (NREL, 2012)
Monokristallina solpanelerPolykristallina solpaneler
Producerade innan år 20000,47 % per år0,61 % per år
Producerade efter år 2 0000,36 % per år0,64 % per år

Som tabellen visar är degraderingstakten något lägre för de mer populära, och något med exklusiva monokristallina solcellerna. Med en effektdegradering på 0,4 % per år återstår 90 % av maxeffekten efter 25 år.

Tunnfilmssolceller har kortare livslängd

I samma studie undersöktes även degraderingstakten för tunnfilmssolceller. På grund av bland annat ett litet urval (eftersom tunnfilmssolceller är ovanliga) och att det gjordes tester på flera olika tunnfilmstekniker varierade degraderingstakten.

Studien visade att degraderingstakten för tunnfilmssolceller är närmare 1 % per år för solceller producerade efter år 2000. Tunnfilmssolceller har även en kortare effektgaranti som motsvarar att 80 % av maxeffekten kvarstår efter 10 år.

Klimatet påverkar solcellernas livslängd

NREL:s studie visade ett samband mellan degraderingstakten och klimatet. För extrema klimat där det ofta var storm, stora mängder snönedfall eller i öknen var degraderingstakten ibland upp emot 1 %. I mildare klimat såsom i Sverige (såsom norra USA) har det istället handlat om så lite som 0,2 % degradering per år för kommersiella solpaneler.

Vill du räkna på hur degraderingstakten påverkar en investeringskalkyl för solceller kan du göra det i vår egna solcellskalkyl. Du kan laborera med degraderingstakten i kalkylens fjärde steg (där du väljer elförbrukning) genom att klicka på ”Detaljerade antaganden”.

Ange din adress för att påbörja solcellskalkylen.

Frågor om livslängd för solceller

Hur förlänger man livslängden på sina solceller?

Om du är uppe på taket ska du undvika att trampa på solpanelerna, eftersom de kan skapa mikroskopiska sprickor i panelen. Se om möjligt till att bråte från tomten inte kan blåsa upp på panelerna under en storm också.

För vinklade paneler försvinner löv och snö vanligtvis automatiskt, men om dina paneler är flacka kan det hjälpa rengöra dem med en borste (utan att repa panelerna).

Vilken livslängd & effektgaranti har solceller i Sverige?

I Sverige ger de flesta leverantörerna en effektgaranti på 80 % av toppeffekten efter 25 år.

Eftersom att Sverige har ett milt klimat kan man däremot förvänta sig upp till 90 % av effekten efter 25 år för monokristallina solceller.