Växelriktare

Växelriktare 10 KW
11 999 kr
 
Läs mer
Växelriktare 12 KW
13 499 kr
 
Läs mer
Växelriktare 14 KW
15 499 kr
 
Läs mer
Växelriktare 4 KW
7 999 kr
 
Läs mer
Växelriktare 8 KW
9 999 kr
 
Läs mer

Växelriktare

Är du intresserad av att producera egen el till din villa eller ditt radhus med hjälp av solenergi? Då är det bra att vara inläst på vad en växelriktare är, hur den fungerar och vad man ska tänka på innan man köper en växelriktare. Här kommer vi att gå igenom det och mycket mer.

Vad är en växelriktare?

Växelriktare kan också kallas för inverter, omvandlare, spänningsomvandlare, converter eller omformare. Alla ord brukar syfta på samma enhet. Enkelt förklarat används en växelriktare för att omvandla likström till växelström. Utöver detta kan en växelriktare även användas för att omvandla spänningen från t.ex. 12v till 230v och på så vis kunna användas för att driva t.ex. en TV eller dammsugare.

Hur fungerar en växelriktare?

När en växelriktare fungerar som den ska blir resultatet en felfri sinusvåg utan spikar eller distorsion. En så kallad ”switch” är en snabbväxlande strömbrytare som tar fram sinusvågen (50 Hz) genom att den hackar upp likströmmen upp till ca 25.000 gånger per sekund. Efter det filtreras strömmen och en perfekt sinusvåg kan matas ut. För att få rätt frekvens på strömmen i vindkraftverk används växelriktare. De används även för solceller då även de genererar likström.

Växelriktare till solceller

Växelriktarna är oerhört centrala för solcellssystemet. Verkningsgraden brukar ligga på ungefär 93 till 95 procent. Det är viktigt med en hög verkningsgrad eftersom överskott blir till värme, vilket är slöseri. På lång sikt blir det därför dyrt att ha en växelriktare med låg verkningsgrad. Växelriktare för solceller finns i en rad olika storlekar, bland annat tre, fem och tio kilowatt. Hur växelriktare monteras varierar, bland annat finns det mikroväxelriktare som kan monteras direkt på solcellsmodulen. Växelriktare finns för en fas så väl som för tre faser.

När du ska köpa ett solcellssystem så är det viktigt att du tar reda på vilken växelriktare som ingår i det solcellssystemet som du har tänkt att köpa. Det finns gott om färdiga solcellspaket på marknaden med både solcellsmoduler och växelriktare, där växelriktaren är anpassad efter effekten på systemet. En annan vanlig variant är att installatören själv väljer en lämplig växelriktare som passar systemet. Ofta har du några olika växelriktare att välja bland till de solcellsmoduler som du har valt, jämför då gärna de olika alternativen.

Växelriktarens två uppgifter

  • Att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström. Växelriktaren fungerar även som spänningsomvandlare och säkerställer att spänningen är 230v när den matas ut till resten av hushållet. Vid omvandling sker det alltid effektförluster. Ju effektivare växelriktare som du väljer desto mer el kommer ditt solcellssystem att kunna producera.
  • Att belasta solcellsmodulerna på ett så bra sätt som möjligt. Tanken är att du ska få ut så mycket effekt som möjligt utifrån tillgänglig solinstrålning.

Om växelriktarens kvalitet är låg så finns det risk att du att producera el av låg kvalitet. Det du eftersträvar är högkvalitativ el, det vill säga el som är fri från avbrott och där spänningen inte varierar mer än inom de tillåtna riktvärdena. El av låg kvalitet kan i värsta fall skada elektronikutrustning i hemmet.

Mikroväxelriktare

Med en mikroväxelriktare blir du mer flexibel när det gäller att bygga ut systemet. Du monterar nämligen en mikroväxelriktare på varje solcellsmodul. Risken att skuggning av en enda modul stör hela systemet minskar när du använder mikroväxelriktare. Nackdelarna med dessa är att det innebär fler oskyddade anslutningar på taket och att det är en relativt ny och oprövad teknik än så länge. Ofta blir även en installation med mikroväxelriktare något dyrare än en motsvarande installation enbart en vanlig trefas-växelriktare.

En stor fördel är att en installation med mikroväxelriktare kan leverera högre effekt då varje panels maximala produktion nyttjas i anläggningen. Utan mikroväxelriktare kan en skuggad panel sänka hela anläggningseffekten. Därför är det viktigt att anpassa solcellslösningen utifrån hur förhållandena ser ut just på ditt eget tak.

Växelriktarens livslängd

Kom ihåg att en växelriktare troligtvis har en kortare livslängd än resten av solcellssystemet. Modulerna har ofta en garanterad livslängd på upp mot 25-30 år, men något övre tak har man inte riktigt definierat än eftersom tekniken är förhållandevis ny, förmodligen långt mycket längre än så. Detta medför att du bör räkna med att du behöver byta ut växelriktaren under systemets livstid. Man brukar säga med att en växelriktare håller i

Vilken storlek (watt) på min växelriktare skall jag köpa?

För att dimensionera en växelriktare för din villa eller ditt radhus så bör du tänka så här. Beroende på hur stort hus du har och hur mycket energi ni som bor i huset använder så behöver ni ett visst antal solpaneler för att täcka behovet. Detta avgör storleken på växelriktaren. Ett exempel är att man behöver 37x 270w solpaneler vilket blir 9 990 watt. I det fallet passar en 10kw växelriktare bra. Storleken på din växelriktare påverkar alltså hur stort solcellssystem som du kan ha. Det gäller att kontrollera att växelriktaren klarar det antalet solcellsmoduler som du vill ha.

Hur många watt kan växelriktaren lastas med?

Oftast går det att läsa på lastens märkning vad den drar för effekt, både kontinuerlig och toppeffekt. Toppeffekten används av element, ugnar, motorer med mera för att dra extra ström då de startar. Strömmen tillåts då att under någon sekund vara dubbelt så stor som den kontinuerliga effekten. Denna effekt kallas för toppeffekt.

En ren sinusvåg är bättre än en modifierad sinusvåg. En omvandlare med ren sinusvåg klarar att driva de allra flesta laster. Medan en omvandlare med modifierad sinusvåg inte klarar exempelvis ljudanläggningar, de låter dåligt då de drivs med modifierad våg. I värsta fall kan produkten (lasten) gå sönder om den matas med modifierad sinus. Detta förekommer främst när det gäller ny och känslig teknik som TV-apparater eller datorer.

Portal på internet och app i telefonen

Med många växelriktare kan du använda en portal på internet eller en app i telefonen. Detta är ett bra hjälpmedel för att hålla koll på produktionen och växelriktaren. Men portalen/appen styr inte växelriktarens funktion, så det är alltså inte ett krav för att producera sin egen solel. Somliga växelriktare kan också anslutas mot en TV-Box så att man kan visa produktionen på en TV-skärm. Detta är alltså mest funktioner för en nyfikne och är mer ”nice to have” än ”need to have”.

Garanti

Det är viktigt att du köper en växelriktare med garanti. Det borgar för att du har köpt en växelriktare av hög kvalitet. Hur lång garanti som erbjuds varierar men 10-15 år är inte orealistiskt att förvänta sig. Hos oss kan du läsa på varje enskild produkt vilka villkor som gäller för garanti.

Andra bra funktioner

Här nedan listar vi några bra funktioner, tillbehör eller egenskaper som inte har nämnts ovan. Håll utkik efter dessa när du ska välja växelriktare:

  • IP65 (vattentålig) för montage inne och ute
  • Bra förpackad och enkel hantering
  • Stabil upphängning för vägg
  • Övervoltsskydd
  • Överströmsskydd
  • Jordfelsskydd
  • Läckageskydd
  • Överspänningsskydd

Innan du köper in ett solcellssystem och växelriktare är det klokt att läsa på mer om möjligheterna att få skattereduktion vid produktion av förnybar el, möjligheterna till ROT-avdrag och möjligheterna att sälja överskottsel. Läs gärna också de tester av växelriktare som finns på nätet.