Smartflower: Pris & information om solblomman i Sverige!

I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om den unika allt-i-ett solcellsanläggningen Smartflower. Vi går igenom pris, lönsamhet, verkningsgrad och tillgänglighet i Sverige.

 


Sammanfattande fakta om Smartflower

 • Smartflower är solceller designad som en blomma.
 • Solblomman har solföljare som gör att solcellerna följer solen under dagen.
 • Smartflower finns tillgänglig hos ett fåtal distributörer i Sverige idag.
 • Smartflower kostar cirka 260 000 kronor för 2,5 kW effekt.
 • Det är inte lönsamt att investera i en Smartflower idag.

Vad är Smartflower?

Smartflower är en allt-i-ett solcellsanläggning designad som en blomma. Solcellerna är fästa på plattor som vecklas ut under dagen och följer solens position. Smartflower-basen hushåller all teknik t.ex. växelriktare och system för solföljare, rengöring, tracking samt nedkylning.

Bild på Smartflower solcellsblomma i grön miljö

Bild från Smartflower.

Smartflower är en innovation utvecklad av det österrikiska företaget SmartFlower Solar. Produkten lanserades 2012 och har idag installerats i över 1600 uppsättningar globalt. I Sverige finns SmartFlower bland annat installerad hos Kraftringen i Lund och privat i Nacka.

Under 2018 gick Smartflower Solar i Europa i konkurs och filialen i Europa är nu nedstängd. Smartflower Solar i USA opererar skilt från den europeiska filialen och verkar, enligt tillgängliga uppgifter, sälja och producera produkten i USA.

Smartflower finns idag i tre olika modeller

 1. Smartflower: Baspaket med solceller och växelriktare.
 2. Smartflower Plus: Baspaket och solcellsbatteri.
 3. Smartflower EV: Baspaket, solcellsbatteri och elbilsladdare.

 

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Finns Smartflower i Sverige?

Ja, det finns idag ett par företag som säger sig vara återförsäljare av Smartflower i Sverige. Sedan Smartflower Solar Europa gick i konkurs år 2018 har dock försäljningen i Europa avstannat. Det finns idag ett par enheter installerade i Sverige, exempelvis hos Kraftringen i Lund.

Det är idag tyvärr inte lönsamt att skaffa en Smartflower i Sverige. Traditionella solpaneler är både billigare och har en kortare återbetalningstid. Vill du göra en jämförelse mellan Smartflower och solceller kan du använda vår solcellskalkyl för att ta fram en investeringskalkyl!

Priset på Smartflower jämfört med solceller till villa

Priset för en Smartflower med baspaket på 2,5 kW börjar från 260 000 kronor inklusive installation. Priset går upp vid tillägg av elbilsladdare och inbyggt solcellsbatteri.

Jämfört med normalt pris för solceller till villa, som börjar från 86 000 kronor för 5 kW, är prisnivån cirka 3,5 gånger så hög för en Smartflower.

Notera! Prisbilden för en Smartflower kan vara utdaterad, eftersom den Europeiska filialen gick i konkurs år 2018. Prisuppgifterna från filialen i USA därför vara mer rättvisa. På den amerikanska marknaden kostar en Smartflower från 25 000 USD.

Kostnad per installerad Watt

För att rättvist jämföra priset mellan Smartflower och andra solceller kan vi se till kostnad per installerad Watt. Kostnaden per installerad Watt för en Smartflower, räknat med 2,5 kW, ligger på 92–104 kronor.

Eftersom solblomman följer solen kan man jämföra elproduktionen med 4 kW takmonterade solceller. Med detta antagande blir kostnaden per Watt på 58–65 kronor för en Smartflower.

Pris per Watt: Smartflower vs soltak

Kostnaden per installerad watt för takmonterade solceller ligger långt under detta på 17–20 kronor. Vill du investera i ett soltak ligger kostnaden per installerad Watt på 21–85 kronor, vilket är närmare solblomman. Med ett soltak får du dock ett nytt tak installerat, vilket ger extra mervärde.

Kan man få bidrag för en Smartflower med solceller?

En solblomma faller under ramarna för grön teknik, du har därför har rätt till en skattereduktion på 20 procent. Avdraget för grön teknik fungerar på samma sätt som rotavdraget och dras av direkt på din faktura. Det finns idag inget bidrag för solceller som företag kan ta del av.

Notera! Du får endast grönt avdrag för material och arbete tillsammans. Samma företag som sålt produkten måste därför också göra installationen. Det är därför att rekommendera att hitta en svensk återförsäljare av Smartflower om du som privatperson vill investera.

Vad är återbetalningstiden för en SmartFlower?

Det är idag tyvärr inte ekonomiskt lönsamt att investera i en Smartflower. På grund av den höga kostnaden blir återbetalningstiden för en Smartflower över 25 år. Eftersom tekniken är så pass ny och obeprövad är det troligt att produkten har slutat fungera innan den återbetalat sig själv.

Att investera i takmonterade eller markmonterade solceller är en långt mer lönsam investering. Återbetalningstiden för solceller ligger idag på 10 –20 år, vilket kan ses som en lönsam investering. Smartflower är därför inte att rekommendera för hemmabruk, utan vill du investera i förnybar el är takmonterade solceller att föredra.

Smartflower som ett grönt visitkort för företag

Även om återbetalningstiden är för lång för att investeringen ska vara lönsam kan det vara en möjlighet för företag. Företag kan investera i en Smartflower med syftet att använda den för att uppmärksamma deras omställning till förnybar el eller ett slags “grönt visitkort”. Utöver det finns det ingen större lönsamhet med produkten i dagens läge.

Så fungerar solcellstekniken i en Smartflower

En Smartflower är enkelt sagt solceller designade som en blomma med inbyggda solföljare. Solcellerna kan nå maximal elproduktion genom att solföljaren vinklar solcellerna under dagen för att följa solen. Systemet för solföljaren är uppbyggt med GPS:er som läser av solens position under dagen.

Solföljaren och kyleffekten påverkar verkningsgraden och effekten

Smartflower har en inbyggd tvåaxlad solföljare som gör att solcellerna automatiskt ligger i optimal vinkel och riktning under hela dagen. Enligt SmartFlower Solar, ska detta göra att solcellerna producerar 40 procent mer solel än fast monterade solceller.

Tack vare solföljaren räknar SmartFlower Solar att solblomman på 2,5 kW har en årlig elproduktion motsvarande 4 kW solceller. Vill du lära dig med om verkningsgrad och effektivitet kan du läsa vår grundliga artikel om solcellers effekt.

Smartflower har även ett inbyggt system för nedkylning av solcellerna. Nedkylningssystemet ventilerar baksidan av solcellerna för att minska temperaturen med upp till 7 grader. Detta för att minska effektförlusterna som uppstår när panelerna blir varmare än 25 grader.

I medeltal räknar SmartFlower Solar en 5 – 10 procents ökning i elproduktion tack vare nedkylningen.

Tabell 1: Effekt och verkningsgrad: jämförelse mellan SmartFlower och takmonterade solceller.
JämförelsevärdeSmartflowerTakmonterade solceller
Effekt2,5 kW4 kW
Yta18 kvm18 - 24 kvm
Verkningsgrad20 %*17 - 21 %
Årlig elproduktion2 200 - 4 400 kWh**3 200 - 4 400 kWh

*Eget beräknat värde. Inklusive angiven ökning i effektivitet från solföljare (40 %) och nedkylning (5 %). Exklusive solföljare och nedkylning ligger verkningsgraden på cirka 14 procent.

**Lägsta värdet för elproduktion för Smartflower är räknat med en effekt på 2,5 kW medan högsta värdet är räknat med en effekt på 4 kW. Detta eftersom vi inte hittat information från oberoende part om att påverkan av solföljaren är korrekt.

Fördelarna och nackdelar med en SmartFlower

Smartflower är en annorlunda solcellsanläggning med innovativ design och visst har det fördelar annat än att den ser cool ut. Men det finns även nackdelar med att investera i ny teknik som är relativt obeprövad. Nedan listar vi de största fördelarna och nackdelarna.

Fördelar med Smartflower

 • Det är en allt-i-ett lösning som placeras på marken och kopplas in till huset.
 • Den kan enligt SmartFlower Solar installeras på 1-2 timmar.
 • Den är enkel att flytta och kan tas med vid flytt från hus.
 • Den rengör automatiskt panelerna från smuts och snö när den startar.
 • Den kan automatiskt ställa sig ihopfälld när väderförhållandena är hårda.
 • Den har inbyggt trackingsystem som ger dig liveuppdateringar i en app.

Nackdelar med Smartflower

 • Det är en relativt ny teknik som inte är lika beprövad som vanliga solceller.
 • Den har kort produktgaranti på 5 år (vanliga solceller ligger på 10 – 20 år).
 • Den ger låg elproduktion som inte täcker elbehovet för en villa.
 • Det är en fast lösning som inte kan utvidgas utan att köpa en till solblomma.

Vanliga frågor

Hur mycket el ger en Smartflower?

En Smartflower på 2,5 kW antas kunna producera mellan 2 200 och 4 400 kWh årligen, beroende på var den är placerad. Detta ska motsvara elproduktionen för 4 kW takmonterade solceller. Vill du jämföra elproduktionen med vanliga solceller kan du läsa vår artikel om “hur mycket el ger solceller”.

Kan en SmartFlower täcka energibehoven för en villa?

Det årliga energibehovet för en vanlig eluppvärmd villa i Sverige ligger på 25 000 kWh. En Smartflower installerad i Sverige förväntas i genomsnitt ha en årlig elproduktion på 3 200 kWh. Med detta utgångsläge kan en Smartflower inte täcka det årliga energibehovet.

Räknar man dock med en lägenhet som endast nyttjar el till belysning och apparater (normalt runt 2 400 kWh/år) kan en solblomma täcka behovet.

Vad är en tvåaxlad solföljare?

En tvåaxlad solföljare gör det möjligt för solpanelerna att svänga både från öst till väst samt från norr till söder. En vanlig solföljare med endast en axel kan endast svänga från t.ex. öst till väst. En tvåaxlad solföljare gör det möjligt att hålla solcellerna i optimal vinkel och riktning mot solen under hela dagen.

Det är ovanligt att i Sverige att investera i solföljare. Även om den årliga elproduktionen ökar med 30 – 40 procent är kostnaden så pass hög att investeringen är omotiverad, samma gäller för en Smartflower.

Vad skiljer en Smartflower från vanliga solpaneler?

Det som skiljer en Smartflower från vanliga solpaneler är främst den automatiska solföljaren, inbyggda kyleffekten och den unika designen. En Smartflower monteras på marken och ser ut som en blomma. I jämförelse är vanliga solpaneler rektangulära plattor på runt 1,8 kvm som monteras på tak.

Smartflower vs solceller på marken

Att installera solceller på marken är ett alternativ om ditt tak inte är lämpligt för solceller. En Smartflower och solceller på marken är ungefär lika stora, båda tar upp ca. 18 kvadratmeter.

Fördelen med att installera en Smartflower på marken är att den har en unik design. Fördelen med vanliga solceller på marken är att de är billigare och har en kortare återbetalningstid.