Soltak: tak av solceller

Elegant
Ekonomiskt
Miljösmart

Funderar du på att investera i solpaneler på taket?

Dagens utanpåliggande paneler ser i regel snygga ut, men för den som inte håller med finns nu smarta alternativ i form av soltak. Det vill säga tak med integrerade solceller.

Eller

Hur skiljer sig solpaneler från solcellstak?

Skillnaden mellan vanliga solpaneler och ett solcellstak är att de integrerade solcellerna blir en del av husets och takets konstruktion.

För soltak är taket och solpanelerna byggda i ett, medan vanliga solpaneler monteras utanpå det befintliga taket.

Solcellstak / Soltak

Soltak är takpannor med inbyggda solceller. Vid denna lösning är alltså solcellerna integrerade i själv takpannorna, vilket gör att det ser ut ungefär som ett vanligt tak.

Detta är det mest estetiskt tilltalande alternativet, men det är också det dyraste.

solcellstak - takpannor av solceller

takintegrerade solceller och solpaneler

Takintegrerade solceller

För takintegrerade solceller är solpanelerna integrerade i taket. De sitter alltså fast i fasaden och sitter inte monterade ovanpå taket. Precis som för ett soltak så ersätter takintegrerade solceller de befintliga takpannorna.
Denna lösning är billigare än solcellstakpannor, men fortfarande dyrare än traditionella solpaneler.

Vanliga solpaneler

Den vanligaste lösningen för solceller till villan innebär att panelerna sitter monterade ovanpå takpannorna med fästen. Vid denna lösning behöver man inte göra några större ingrepp på taket, och ens takpannor ligger kvar under solpanelerna.

Denna lösning är betydligt billigare än både solcellstak och takintegrerade solceller.

Vad kostar ett solcellstak?

Jämfört med vanliga paneler bör du vara beredd att betala ungefär det dubbla priset för solceller som byggs in i taket.

Priset på soltak varierar beroende på hur ditt tak ser ut, hur stor anläggning du vill ha, vilken modell du väljer samt vilken leverantör du anlitar. Vanligtvis motsvarar priset på soltak från 3 000 – 10 000 kronor per kvadratmeter eller mer.

Fördelar med soltak

En av fördelarna med byggnadsintegrerade solpaneler jämfört med utanpåliggande solceller är att huset får ett högre designvärde, tack vare att solcellerna blir en naturlig del av husets design. Det blir enligt många bedömare mer estetiskt tilltalande och innebär dessutom en värdeökning på huset.

Det kan även innebära en kostnadsreducering med soltak om du ändå måste lägga nytt tak på ditt hus, det vill säga om alternativet är att investera i både ett nytt tak och separata solpaneler. I dessa fall blir en del av husets traditionella konstruktion överflödig, och du kan istället satsa på takpannor med inbyggda solceller.

Nackdelar med soltak

Ska det nämnas någon nackdel med soltak så är det framför allt den stora investeringskostnaden. Priset är helt enkelt väldigt högt, vilket gör att det främst är ekonomiskt försvarbart om du ändå ska lägga nytt tak.

Att byta ut en regelrätt solcellsanläggning mot takpannor med inbyggda solceller blir betydligt mer kostsamt i jämförelse med att sätta upp vanliga solpaneler på ett befintligt tak. Soltak är dessutom en relativt ny företeelse, i och med att materialet är tillverkat med den senaste tekniken är det inte lika beprövat som vanliga solcellspaneler. Detta gör att det är svårt att förutsäga hur soltak håller i längden.

När ska du välja soltak?

På grund av den höga initiala kostnaden för takintegrerade solpaneler är det en mindre lönsam investering än en vanlig solcellsanläggning. Men om alternativet är att både lägga tak och skaffa solpaneler på taket, kan det löna sig att i stället satsa på ett soltak.

Med andra ord kan det vara ett bra tillfälle att investera i heltäckande soltak när du ska lägga om taket på ditt befintliga hus, eller bygga ett helt nytt hus. Däremot skulle vi inte rekommendera att du väljer soltak istället för solpaneler om du inte också skall byta ut taket, ur ett rent ekonomiskt perspektiv.

Garantier

Det finns garantier för tre separata områden när du installerar ett soltak:

Produktgaranti: Täcker solcellssystemets funktion och garanterar att anläggningen är fri från fel i uppemot 12 år.

Installationsgaranti: Gäller för taket och dess tätskikt och gäller i regel fem till tio år.

Effektgarantin: Även kallat degraderingsgaranti. Tillverkaren av takets solceller garanterar hur stor del av soltakets angivna toppeffekt som finns kvar efter ett visst antal år. En lägstaeffekt om minst 80 % efter 30 år bör ses som standard.

Tesla Solar Roof

En av de mest kända produkterna på marknaden för integrerade solcellstak är Teslas soltak, Tesla Solar Roof, som synts mycket i medierna på senare tid. Tesla har gått i bräschen för hela branschen, men än så länge har deras marknadsföring och PR inte riktigt omsatts till praktik.

Teslas bilar har varit betydligt mer framgångsrika än deras soltak. Det fåtal installationer som genomförts hittills är till största delen gjorda i Kalifornien, där väder och klimat skiljer sig en hel del från det som råder i Skandinavien.

Vanliga frågor

Bör jag välja solcellstakpannor eller solpaneler?

Soltak är omkring dubbelt så dyra i jämförelse med traditionella solpaneler på tak. Men om du ändå ska byta tak, eller är i färd med att bygga ett nytt hus, kan ett soltak vara en god idé.

Krävs bygglov för takintegrerade solcellstak?

I regel krävs det bygglov för när solcellerna skall integreras i fasad- eller takmaterial. Däremot behöver du i regel inte bygglov för ett vanligt solcellspaket.

Vad kostar ett soltak per m2?

Soltak där takpannorna är integrerade med solceller kostar cirka 4 000 – 8 000 kr per kvadratmeter. För de enklare integrerade solcellstaken där panelerna monteras på skenor kostar det omkring 3 000 – 6 000 kronor per kvadratmeter.

Du bör således välja takställnings-monterade solceller istället för integrerade solcellstakpannor om prisnivån och återbetalningstiden är viktigast.

Är soltak vanligt i Sverige?

På grund av det höga priset är soltak väldigt ovanligt i Sverige just nu. När vi diskuterat soltak med solcellsinstallatörer som installerat hundratals anläggningar har de ofta bara installerat ett fåtal soltak.