Sälja solel – så fungerar det

Om du skaffat en solcellsanläggning kommer du förmodligen inte använda all den solel som du producerat själv. Istället säljs den överskottsel som inte används direkt i bostaden vidare till elnätet. Din sålda solel används senare av t.ex. dina grannar, och du får ersättning för det du sålt.

I denna artikel går vi igenom allting som kan vara intressant att veta när det kommer till att sälja solel från solceller.

 


Sälja solel hero iamge

Är det skattepliktigt att sälja solel?

Skatteverket betraktar såld solel som en kapitalinkomst från privatbostad, och inte som näringsverksamhet. Du kan därför sälja solel för upp till 40 000 kronor årligen, utan att betala inkomstskatt. Det är därför vanligtvis ingen skatt på att sälja överskottsel i form av solel.

Vad som är viktigt att betrakta är dock att andra inkomster från bostaden såsom hyresintäkter och räknas till de 40 000 kronorna som är skattefria per år. Om du tillsammans med sådana typer av intäkter överskrider inkomstgränsen så ska det överskridande beloppet beskattas.

Ersättning för att sälja egenproducerad solel

Priset man får betalt för att sälja solel som privatperson är ca 1.2 kronor per såld kWh, vilket är något lägre än den rörliga elkostnaden för villor som är på ca 1.45 kronor per kWh. Ersättningen för att sälja solel varierar mellan olika elhandelsbolag, och är även beroende av flertalet faktorer. När du säljer solel får du ersättning  för följande faktorer:

 • Skattereduktion: För varje kWh solel du säljer till elnätet får du en skattereduktion på 60 öre/kWh.
 • Spotpris: Är det elhandelspris för 1 kWh som anges via Nordpool. Detta är i genomsnitt ungefär 50 öre/kWh, men varierar över året. Vissa elhandelsbolag erbjudet spotpriset + ett tillägg när de köper el från privata solcellsanläggningar.
 • Nätnytta: När du säljer solel till dina grannar slipper elnätsbolaget transportera el till ditt område. Detta sparar dem en del energi, vilket du får ersättning för i form av nätnytta. Ersättningen uppgår till ungefär 5 öre/kWh.
 • Elcertifikat: Är ett certifikat på förnyelsebar el som man ansöker om via kontoföringssystemet Cesar. Ersättningen för elcertifikat ligger på ca 2 öre/kWh.
 • Ursprungsgarantier: Är precis som Elcertifikat ett stödsystem för förnyelsebar energi (solenergi i detta fall). Ersättningen för ursprungsgarantier är ca 1 öre/kWh.

LÄS MER: Vad är kostnaden för solceller?

Regler & avgifter för att sälja el

För att sälja solel utan att bli belagd med några skatter och avgifter finns det vissa gränser man behöver förhålla sig till. Vi har sammanställt och listat dem nedan.

 • Inkomstskatt slipper du betala om privatbostaden har intäkter på max 40 000 kronor per år (inklusive hyresavgifter & andra intäkter)
 • Energiskatt slipper du betala på elen man säljer sålänge anläggningen har en effekt lägre än 255 kW (vilket motsvarar ca 1 500 kvm)
 • Moms slipper du betala sålänge du inte säljer solel för mer än 30 000 kr per kalenderår. En anläggning som säljer solel för 30 tkr per år behöver minst en effekt på 60 kWp vilket motsvarar ca 350 meters takyta med solceller
 • Skattereduktion får du om din huvudsäkring är max 100 A, du säljer mindre elektricitet än du total förbrukar och du inte säljer mer än 30 000 kWh per år
 • Förmånlig ersättning för din sålda solel får du om du säljer mindre elektricitet än du totalt förbrukar, din anläggning har en maxeffekt under 43,5 kWp och din huvudsäkring är på 63 A eller mindre

Så fungerar det att sälja solel

Nedan beskriver vi hur processen ser ut för att komma igång med att bli mikroproducent och sälja solel.

1. Skaffa ett elhandelsavtal

För att sälja solel och få ersättning för det krävs ett elhandelsavtal. Det är alltid en bra idé att jämföra ersättningen hos olika elhandelsbolag innan man väljer vilket bolag man tänker sälja till. Vad som är viktigt att tänka på är dock att:

 • Elhandelsbolagen kräver i regel att man både köper och säljer el från samma bolag. Ta därför både köp- och försäljningspriset i beaktan
 • Vissa elhandelsbolag köper även dina elcertifikat och ursprungsgarantier, vilket är en fördel eftersom att det annars kan vara svårt att sälja dem

2. Din överskottsel säljs automatiskt vidare

Tack vare din elcentral fördelas all den solel du producerar först till bostadens egna förbrukning. Om du producerar mer solel än vad du för tillfället förbrukar i huset matas överskottselen automatiskt ut på elnätet, och din elmätare håller koll på hur mycket du säljer.

I regel räknas dina försäljningsintäkter av på din elräkning. Skulle du någon månad har mer i intäkter än i utgifter (t.ex. på sommaren) får du en insättning på ditt bankkonto.

3. Din skattereduktion registreras automatiskt

I slutet av varje kalenderår sammanställer nätägaren i ditt område hur mycket el du matat ut på elnätet. Denna information vidarebefodras senare till skatteverket så att din skattereduktion kan förtryckas i din inkomstdeklaration. På så sätt slipper du krångel och administration med skattereduktionen.

Vanliga frågor

Var får man bäst ersättning för att sälja solel?

Just nu finns det inget företag eller någon jämförelsetjänst som kartlägger vilka som ger bäst ersättning för solel. Däremot har många företag såsom eon och vattenfall välkomsterbjudanden där man får spotpriset + upp till en krona per kWh.

Vad som är viktigt att tänka på när man väljer elhandelsbolag är att man tittar på både elkostnaden och ersättningen för såld solel.

Är det bättre att sälja solel än att använda det själv?

Generellt sett är det mer lönsamt att använda elen själv istället för att sälja den. Detta eftersom elhandelsbolag säljer el dyrare än vad de köper den av från privatpersoner.

Eftersom att ca hälften av intäkterna från såld solel kommer från skattereduktionen är intäkterna från såld solel också känsligare mot politiska förändringar.

Vad händer om man inte har ett elavtal?

Utan elavtal har du inte rätt till ersättning för den el du matar ut i elnätet. Det elhandelsbolag som tar emot din el måste dock bokföra den mängd el de tar emot från dig. Tack vare det har du rätt till skattereduktion, även om du inte får någon ersättning för såld el.

Elbolagens så kallade mottagningsplikt är endast aktuell om du är kvalificerad för skattereduktionen. Mottagningsplikten innebär inte heller att ett avtal tecknats mellan dig och elbolaget. Du har alltså inte rätt till ersättning bara för att elbolaget noterat att du överfört el till dem.

Vad händer om elbolaget är oärligt?

Om det elbolag du tecknat avtal med inte ersätter dig enligt avtal, följ stegen nedan. Det finns nämligen inte något standardavtal som du kan luta dig mot gällande ersättning för såld solel:

 1. Kontrollera huruvida du har ett aktivt elavtal mot elleverantören eller inte. Lägg därefter märke till din ersättningsnivå, samt om framförhandlade aspekter kan ha inneburit att din ersättning förminskats.
 2. Om elbolaget inte betalar ut rätt ersättning till dig kan det förfarandet klassas som ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott kan specifika möjligheter öppna sig, såsom att du har rätt till extra ersättning och/eller rätt att häva avtalet utan dröjsmål. Om du köper el av elbolaget ifråga kan du bestrida en del av fakturan, så att du får rätt ersättning på denna väg istället.
 3. Informera elbolaget med hjälp av ett betalningskrav. Om elbolaget inte betalar ansöker du om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då kommer de att hjälpa dig med att fastställa skuldens storlek.
 4. Om elbolaget inte accepterar betalningsföreläggandet kan en rättslig tvist bli aktuell.

Notera gärna att det är mycket ovanligt att elbolag missköter sig, och vi har aldrig hört om något sådant.