Bästa Solcellsföretagen 2024: Leverantörer, Säljare & Grossister

I denna artikel besvarar Hemsol vilka solcellsföretag i Sveriges som är bäst i kategorierna solcellsföretag, solcellsleverantör, e-handelsförsäljare av solcellsutrustning samt solcellsgrossist. För kategorierna solcellsföretag, solcellsleverantör och e-handelsförsäljare baseras utvärderingen av vilket företag som är bäst, samt deras ranking sinsemellan, på kundomdömen hos Trustpilot. För kategorin solcellsgrossist har Hemsol gjort en egen bedömning av vilket företag som är bäst.

 


Sammanfattande fakta om de bästa solcellsföretagen

  • Solarkraft är Sveriges bästa solcellsföretag enligt omdömen på Trustpilot.
  • Solarkraft är Sveriges bästa solcellsleverantör enligt omdömen på Trustpilot.
  • Solproffset är Sveriges bästa e-handelsförsäljare för solceller enligt Trustpilot.
  • KP Energy är Sveriges bästa solcellsgrossist enligt Hemsols bedömning.

Vilket solcellsföretag är bäst?

Hemsol bedömer att Solarkraft är det bästa solcellsföretaget baserat på kundomdömen hos Trustpilot. Orsaken till det är en mycket hög TrustScore på 4,7 av 5,0 möjliga i kombination med att i skrivande stund, juni 2023, har inte en enda kund gett företaget en 1:a i omdöme (det lägsta möjliga betyget).

Att Solarkraft inte erhållit en enda 1:a i omdöme är en anledning till att Hemsol rankar Solarkraft högre än Solproffset trots att Solproffsets erhållit marginellt bättre TrustScore. Därtill bedömer Hemsol att det är svårare för en solcellsleverantör än för ett e-handelsföretag att erhålla en hög TrustScore.

Logo för solcellsföretaget Solarkraft.

Topplista med de bästa solcellsföretagen

I Tabell 1 listas de bästa solcellsföretagen baserat på kundomdömen på Trustpilot.

Tabell 1. Betyg enligt Trustpilot för utvalda solcellsföretag (27 juni 2023).
RankingSolcellsföretagTrustScore (1–5)*Antal omdömenAndel högsta betyg (5:a)Andel lägsta betyg (1:a)Kategori av solcellsföretag
1Solarkraft4,78684%0%Solcellsleverantör
2Solproffset i Skandinavien AB4,811588%2%E-handelsförsäljare av solcellsutrustning
3Sollagret AB4,67575%1%E-handelsförsäljare av solcellsutrustning
4Solkraftsverige EMK AB4,38174%10%Solcellsleverantör
51komma5grader4,312370%18%Solcellsleverantör
6Otovo3,633156%18%Solcellsleverantör
7SeSol3,543643%25%Solcellsleverantör
8Svea Solar3,227243%41%Solcellsleverantör
9Solcellen Sverige3,07635%49%Solcellsleverantör

* 5,0 motsvarar bästa TrustScore och 1,0 sämsta TrustScore.

Hur urvalet av utvärderade solcellsföretag genomförts

Vid urvalet av de utvärderade solcellsföretagen har Hemsol definierat ’solcellsföretag’ som alla företag som arbetar med solceller och har minst 50 stycken kundomdömen på Trustpilot. Termen omfattar således till exempel leverantörer, e-handelsförsäljare, tillverkare och grossister.

De som lämnar omdömen via Trustpilot är dock nästan uteslutande privatpersoner. Det finns därför i regel mycket begränsad tillgång till omdömen för solcellsföretag som inte arbetar direkt mot privatpersoner. Av denna anledning ingår inga tillverkare eller företagsgrossister i utvärderingen av de bästa solcellsföretagen.

Urvalskriterier vid bedömning av vilket solcellsföretag som är bäst

Vid bedömning av vilket solcellsföretag som är bäst har Hemsol utgått från företagens TrustScore, vilket är deras samlade omdöme på Trustpilot. Är skillnaderna i TrustScore mellan två företag endast 0,1 har Hemsol även beaktat andelen mycket negativa omdömen vid rankingen mellan dessa två företag. I Tabell 1 över de bästa solcellsföretagen är samtliga företag solcellsleverantörer, förutom Solproffset i Skandinavien och Sollagret som är e-handelsförsäljare av solcellsmaterial.

Både Solproffset i Skandinavien och Sollagret hamnar topp 3 i denna undersökning. Efter att ha studerat även andra typer av företag ser dock Hemsol en tendens att försäljare av material i genomsnitt tenderar att erhålla bättre kundomdömen än solcellsleverantörer (företag som installerar solcellsanläggningar).

En trolig förklaring till det är att det är en mer komplex uppgift att leverera en hel solcellsanläggning än att enbart leverera solcellsmaterial. Ju mer komplex en uppgift är, desto fler saker kan gå fel. Detta kan i sin tur leda till en högre andel negativa kundomdömen.

Vilken solcellsleverantör är bäst?

Hemsol bedömer att Solarkraft är den bästa solcellsleverantören, baserat på kundomdömen hos Trustpilot. Orsaken är att Solarkraft erhållit klart högst Trustscore av de undersökta solcellsleverantörerna, 4,7 av 5,0 möjliga. Därtill har inte en enda kund gett företaget en 1:a (lägsta betyg) i omdöme.

Att Solarkraft inte erhållit en enda 1:a i betyg är anmärkningsvärt. Detta eftersom samtliga övriga företag erhöll en 1:a i betyg från åtminstone en tiondel av de kunder som lämnat ett omdöme om företaget.

Logo för solcellsföretaget Solarkraft.

Topplista med de bästa solcellsleverantörerna

I Tabell 2 listas de bästa solcelleverantörerna baserat på kundomdömen på Trustpilot.

Tabell 2. Betyg enligt Trustpilot för utvalda solcellsleverantörer (27 juni år 2023).
RankingSolcellsföretagTrustScore (1–5)*Antal omdömenAndel högsta betyg (5:a)Andel lägsta betyg (1:a)Huvudsaklig hemvist
1Solarkraft4,78684%0%Överlida
2Solkraftsverige EMK AB4,38174%10%Mölndal
31komma5grader4,312370%18%Stockholm
4Otovo3,633156%18%Stockholm
5SeSol3,543643%25%Stockholm
6Svea Solar3,227243%41%Stockholm
7Solcellen Sverige3,07635%49%Österbybruk

*5,0 motsvarar bästa TrustScore och 1,0 sämsta TrustScore.

Hur urvalet av utvärderade solcellsleverantörer genomförts

Vid urvalet av solcellsleverantörer har Hemsol valt företag som uppfyller två kriterier: dels ska installation av solceller vara företagets huvudsakliga verksamhet, dels ska företaget ha erhållit minst 50 kundomdömen på Trustpilot.

Kravet på att installationen av solceller ska vara företagets huvudverksamhet har medfört att ett antal stora solcellsbolag inte ingår i urvalet eftersom installation av solceller inte är deras huvudsakliga verksamhet. Tre exempel på sådana företag är Vattenfall, E.ON och Telge Energi. Det innebär också att solcellsföretag som till exempel främst säljer material relaterat till solceller inte inkluderats i undersökningen.

Kravet på minst 50 stycken kundomdömen har samtidigt medfört att även många mindre solcellsleverantörer med få recensioner online inte ingår i urvalet. I sammanhanget kan noteras att Solarkraft, som fått bäst betyg, är det minsta av de undersökta bolagen.

Urvalskriterier vid bedömning av vilken solcellsleverantör som är bäst

Vid bedömning av vilken solcellsleverantör som är bäst har Hemsol utgått från företagens TrustScore. Är skillnaderna i TrustScore mellan två företag endast 0,1 har Hemsol även beaktat andelen mycket negativa omdömen vid rankingen mellan dessa två företag.

Vilket solcellsföretag är Sveriges bästa e-handelsförsäljare?

Solproffset i Skandinavien AB är Sveriges bästa solcellsföretag i kategorin e-handelsförsäljare av solceller, baserat på omdömen på Trustpilot. Den 27 juni år 2023 hade de under de 12 senaste månaderna erhållit 115 kundomdömen och en TrustScore på 4,8 av 5,0 möjliga.

Logo för solcellsföretaget Solproffset i Skandinavien AB.

Topplista för svenska e-handelsförsäljare av solcellsprodukter

Tabell 3 visar en topplista för svenska solcellsföretag i kategorin e-handelsförsäljare av solcellsprodukter.

Tabell 3. Betyg enligt Trustpilot för utvalda solcellsleverantörer (27 juni år 2023).
Rank.FöretagAntal omdömenTrustScore (1–5)*Andel högsta betyg (5:a)Andel lägsta betyg (1:a)
1Solproffset i Skandinavien AB (solproffset.se)1154,888 %2 %
2Solllagret AB (sollagret.se)754,675 %1 %
3Brael (solshoppen.se)62,817 %66 %

*5,0 motsvarar bästa TrustScore och 1,0 sämsta TrustScore.

Hur urvalet av utvärderade e-handelsförsäljare genomförts

Vid urval av utvärderade e-handelsförsäljare av solcellsutrustning har Hemsol utgått från de företag som erhållit kundomdömen på Trustpilot. Hemsol har inte hittat några omdömen om Smart Solar Norden AB (solcellsdelar.se) på Trustpilot. Smart Solar Norden ingår därför inte i urvalet trots att de är en av Sveriges största e-handelsförsäljare av solceller.

Urvalskriterier vid bedömning av bästa e-handelsförsäljare av solceller

Vid bedömning av vilken e-handelsförsäljare som är bäst har Hemsol utgått från företagens TrustScore. Är skillnaderna i TrustScore mellan två företag endast 0,1 har Hemsol även beaktat andelen mycket negativa omdömen vid rankingen mellan dessa två företag.

Solshoppen.se har endast erhållit sex stycken omdömen varför deras resultat bör tolkas med försiktighet. Deras TrustScore är dock så pass mycket lägre än de två andra bedömda företagen varför Hemsol anser att Solshoppens.se sistaplats är berättigad enligt betygskriterierna.

Brael, som äger webbplatsen solshoppen.se, hade under den undersökta tidsperioden 37 omdömen och en TrustScore på 3,1. Samtliga dessa omdömen avsåg enligt Hemsols bedömning dock Braels verksamhet för installation av solcellsanläggningar och inte försäljning av solcellsmaterial via solshoppen.se.

Vilken är Sveriges bästa solcellsgrossist som endast säljer till företag

Hemsol bedömer att KP Energy är Sveriges bästa solcellsföretag i kategorin solcellsgrossister. Detta grundas på att de har högst omsättning av alla solcellsgrossister, en stor produktportfölj samt ett brett utbud av servicetjänster. Vilken solcellsgrossist som är bäst beror dock ofta på en solcellsleverantörs specifika behov.

Logo för solcellsföretaget KP Energy.

Vanliga frågor

Vilka företag erbjuder de bästa avtalen för försäljning av solel?

Enligt Hemsol har Tibber det bästa avtalet för försäljning av solel sett till pris per kWh (augusti år 2023). Avtal om försäljning och inköp av el är dock oftast inte oberoende av varandra. Orsaken är att elbolag i regel endast köper solel av en producent om denne också köper el av elbolaget.

Därutöver behöver en mängd faktorer som till exempel inköp av ursprungsgarantier och fasta årsavgifter beaktas vid val av elbolag att sälja solel till. Ursprungsmärkning av el och antal klagomål elbolaget erhållit på Energimarknadsbyråns klagomålslista är andra exempel på faktorer att väga in vid val av bästa elbolaget.

Vilken e-handelsförsäljare erbjuder det bästa utbudet av solpanelerna?

Vid Hemsols undersökning i juni år 2023 hade Solproffset det bästa utbudet av solpaneler sett till antalet modeller som fanns tillgängliga på lager. Skillnaden i antal direkt tillgängliga modeller mellan Solproffset och Sollagret var dock litet, 17 stycken jämfört med 14 stycken.

Det utbud av varumärken på solpaneler som e-handelsförsäljarna i Sverige erbjuder är dock relativt likvärdigt. Till exempel säljer samtliga de fyra företag Hemsol undersökt solpaneler från Trina Solar och Longi Solar. Vilken som är den bästa solpanelen varierar dock bland annat beroende på de yttre förhållandena där en solpanel ska placeras.

Vilket företag erbjuder det bästa avtalet för inköp av el till villa?

Skellefteå Kraft erbjöd det bästa elavtalet för villor enligt Hemsols undersökning i mars år 2023. För de personer som både vill och har möjlighet till aktiv styrning av sin elkonsumtion bör dock övervägas att teckna elavtal med företaget Greenely istället för med Skellefteå Kraft.

För mer information: Bästa elbolaget för köp av elenergi.

Hur erhålls de bästa offerterna från solcellsföretag?

Den bästa möjliga offerten från ett solcellsföretag, till exempel en solcellsleverantör, fås i regel genom att begära offerter från flera företag med verksamhet inom det område där en solcellsanläggning ska uppföras. Företag i närområdet är ofta att föredra tack vare lokalkännedom och närhet vid service.

Solcellsföretagens erbjudande skiljer sig ofta lite åt till exempel gällande leveranstid, garantier och val av solpaneler och växelriktare. Genom att beställa offerter från flera solcellsföretag ökar därför inte bara sannolikheten att erhålla ett fördelaktigt pris, utan också att hitta en solcellsanläggning som så nära som möjligt överensstämmer med kundens önskemål.