Solenergi

Intresset för solenergi och andra förnybara energislag har skjutit i höjden de senaste åren. Att intresset ökar är en följd av väsentliga tekniska framsteg inom solenergi, i kombination med den ökande medvetenheten om miljöproblem och klimatförändringar. Tillsammans med de stigande energipriserna har detta bidragit till att solenergi och solkraft har blivit ett högprioriterat område för många husägare idag.


Vad är solenergi?

Solenergi är all den energi som har sitt ursprung från solen, hit kan i princip all energi som finns på jorden räknas. Det är tack vare solenergin som jorden värms upp, och att växter och djur kan leva fritt med hjälp av fotosyntesen. Solens energi används även för att producera värme, då kallas värmen som utvinns för solvärme.  

Vad är solkraft?

Solkraft är den process som omvandlar solenergi till användbar elektricitet, och den el som produceras kallas då för solel. En anläggning som producerar solel genom solkraft går under benämningen solkraftverk. Exempelvis om du har solpaneler på taket som producerar elektricitet är det en typ av solkraftverk.  

Solenergi i Sverige

Sverige har i motsats till vad man kan tro väldigt goda förutsättningar för att nyttja solenergi. Vi har i medeltal ungefär 1 000 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år i Sverige, vilket kan likställas med nivåerna i norra Tyskland och Danmark. Trots detta står solenergi för långt mindre än 1 % av elförbrukningen i Sverige, medans den i Tyskland låg närmare 7 % för 2018. Som tur är har vi på senare tid börja uppmärksamma detta i Sverige och under 2018 ökade antalet solcellsanläggningar med ca 67 %.  

Fördelar med solenergi

  • Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att den – till skillnad mot kol, olja och naturgas – inte tar slut (åtminstone på ett par miljarder år framöver).
  • Solinstrålning är gratis, och energiomvandlingen leder varken till oönskade utsläpp, buller eller lukt, vilket gör att solenergi har en minimal påverkan på miljön.
  • Solenergi kan användas både på hustak och på av avlägsna platser såsom öknen, vilket gör att det finns gott om plats för att utvinna det.

Nackdelar med solenergi

  • Produktionen av solel och solvärme är ojämn under både dygnet och året. Eftersom vi idag inte har något effektivt sätt att lagra energi behövs i regel en kompletterande energikälla för att tillfredsställa hushållets energibehov året om.
  • Yttre faktorer såsom skugga, moln och snö kan påverka hur mycket energi som kan utvinnas från solen.
  • Tillverkning, transport och underhåll av solpaneler leder till indirekta utsläpp av avgaser från andra energikällor och användning av vissa icke-återvinningsbara material.

Hur fungerar solenergi?

Solenergi används idag för att utvinna värme genom solfångare och solel genom solceller. Så här produceras solvärme respektive solel:  

1. Solstrålning omvandlas till värme

Solljus omvandlas till värme genom att det får lysa på en svart yta, och värma upp en ledarvätska såsom vatten eller glykol.

2. Värmen lagras i ackumulatortank

Den uppvärmda vätskan transporteras vidare till en ackumulatortank där den lagras. Ackumulatortanken hjälper den uppvärmda vätskan att behålla sin värme tills den används.

3. Den uppvärmda vätskan används Vid behov så använder ditt hus den värme som finns i ackumulatortanken. Vanligtvis används det direkt som varmvatten, för att värma upp huset eller om du har en pool för att värma upp poolen.  

Så produceras solel

För att producera solel krävs en solcellsanläggning. För att läsa mer om ämnet kan du klicka dig vidare till vår artikel om hur solceller fungerar för att läsa mer.  

Borde jag välja solel eller solvärme?

Det korta svaret är enligt oss solel. Under de senaste åren har solel blivit billigare än solvärme i Sverige, och därmed väljer allt fler solel. Fördelen med solel är att du kan använda den el du producerar till att både värma upp vatten, men även till andra ändamål såsom att driva hushållselektronik. Solfångaren kan endast värma vattnet, och gör ingen extra nytta när du nått önskad temperatur.

En annan nackdel med solfångare är att de endast använder direkt solstrålning, och blir såvida väldigt känsliga för skugga, moln och smuts. Solpaneler å andra sidan kan producera solel även om solen inte skiner rakt på panelerna.  

Är det värt att investera i solenergi?

Det korta svaret är: Ja.

I dagsläget har solceller utvecklats till en mycket god investering, både tack vara statliga subventioner samt förbättrad teknologi. Dagens trend med ökande elpriser indikerar att investeringen bara blir bättre och bättre. I vår solcellskalkylator kan du göra en investeringskalkyl för ditt egna tak. Även om solcellsanläggningar kräver en förhållandevis stor initial investering, så betalar dem i regel tillbaka sig redan efter drygt 10 år och håller i minst 30 år. Anläggningen ökar även värdet på huset och kräver minimalt underhåll.  

Solkraft och dess miljöpåverkan

När en solcellsanläggning väl är installerad och klar orsakar den inte några koldioxidutsläpp. Merparten av en solpanels klimatavtryck tillskrivs istället den energi som förbrukas när panelen tillverkas.

För att mäta energilönsamhet på paneler brukar man prata om energiåterbetalningstid. Det är tiden det tar för att producera tillräckligt med solel för att motsvara den förbrukade energi vid tillverkning, transport och driftsättning av panelerna. Energiåterbetalningstiden är mellan två till tre år för paneler i Sverige, vilket kan anses vara lågt då en panel förväntas hålla minst tio gånger så lång tid.

Solel i Sverige uppskattas ha koldioxidutsläpp på ca 28 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh av bland annat Vattenfall. Detta är något högre än utsläppen för den elmix vi har i Sverige på närmare 14 g, däremot är det betydligt lägre än den nordiska (ca 125 g) och europeiska elmixen (337 g). Vad som är värt att nämna är att en betydande del av den svenska elmixen kommer från kärnkraft, vilket har låga utsläpp av CO2-ekvivalenter, med medför istället andra miljörisker. 

Miljöpåverkan i Sverige

Sverige är en nettoexportör av energi vilket innebär att vi exporterar mer energi än vi importerar. Jämfört med utsläppen av CO2-ekvivalenter från den europeiska elmixen är den solenergi som produceras i Sverige ett betydligt miljövänligare alternativ. Den solenergi Sverige exporterar, samt den energi vi slipper importera från utlandet pga. inrikes solelproduktion leder därmed till minskade utsläpp.

Värt att tänka på är även att utsläppen från solel har minskat kraftigt de senaste åren i takt med att försäljningsvolymerna ökat. En investering i solel bidrar således till utvecklingen av miljövänligare och effektivare teknik.

Vad gäller återvinningen av moduler så regleras hanteringen av giftiga material i Sverige av EU-direktiv såsom RoHS och REACH, vilket förebygger deras spridning i naturen. Vad gäller sällsynta material som används vid produktionen av solpaneler så är fler än 9 av 10 solcellsmoduler baserade på kisel, ett av de vanligaste ämnen på jordytan. Idag finns fungerande teknik för att återvinna 96 % av materialet i en kiselmodul.