Solceller i Blekinges län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Blekinge: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Blekinge.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Blekinge

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Blekinge?

En medelstor solcellsanläggning med 10,03 kW effekt kostar mellan 105 300–165 500 kronor att installera i Blekinges län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 500–16 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Blekinge.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Blekinge.

Läs mer: solceller pris m2

Företag som jobbar med att installera solceller i Blekinge

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Blekinge:

  • Ecokraft: arbetat med solceller i Blekinge sedan 2017.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Blekinge sedan 2016.
  • ELCOM: arbetat med solceller i Blekinge sedan 2000.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Blekinge sedan 2013.
  • Tammp Energy: arbetat med solceller i Blekinge sedan 2017.

Gör som dina grannar i Blekinge: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Blekinge. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Blekinge

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Blekinges län är 1 037 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Blekinge är 5,7 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Blekinges län på plats 5 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige är Blekinge bland de bästa områdena för att investera i solceller.

Hur många soltimmar har Blekinge i genomsnitt?

Enligt data från SMHI har Blekinge 2068 soltimmar under ett normalår. Som mest har Blekinges län haft 2313 soltimmar på ett kalenderår (år 2018), och som minst 1071 soltimmar (år 2009). Blekinge län är ett av de områden med flest soltimmar i Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Blekinge per år

En medelstor solcellsanläggning i Blekinge med 10,03 kW effekt förväntas producera mellan 8 024–11 033 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Blekinges län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Blekinge, men det går att uppskatta. Blekinges län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 32,28 MW. Det förväntas generera cirka 25 800–35 500 MWh årligen (25,8–35,5 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Blekinge årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 290–1 775 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: vad ger solceller

Hur många har solceller i Blekinges län?

I Blekinges län har cirka 2 002 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 2 189 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Blekinge i januari 2022. Av dessa hade 2 002 st en effekt under 20 kW, 187 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Blekinges län stod vid slutet av 2021 för 2,3 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Blekinge på plats 15.

Av de 2 189 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Blekinge vid ingången av 2022 installerades 786 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Blekinges län.

Popularitet av solceller i Blekinge jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 19 småhus i Blekinges län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Blekinges län ligger på plats 11 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Blekinge är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (41 910 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (2 002 st) i Blekinge vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Blekinges län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Blekinge med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Blekinges största solpark är belägen i Karlskrona och har en total effekt på 2,4 mWp (megawatt-peak). Solparken består av fyra etapper med ca 2 000 solpaneler i varje etapp.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Blekinge

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Blekinge.

Läs mer: solenergi statistik

Totalt antal solcellsanläggningar i Blekinge per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Blekinges län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20212189786
20201403523
2019880353
2018527223
201730495
2016209-

Total installerad effekt solceller i Blekinge per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Blekinges län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202132,2811,59
202020,698,65
201912,044,42
20187,622,6
20175,021,78
20163,24-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Blekinge

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Blekinge?

Ja, om du köper solceller i Blekinge kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: investeringsstöd solceller

Behövs bygglov för att installera solceller i Blekinge?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Blekinge. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Blekinges län kan kostnaden för bygglov variera mellan kommunerna, en vanlig kostnad för bygglov till solceller är totalt cirka 2 500 kr.

Läs mer: bygglov solceller boverket

Finns det någon karta med solceller i Blekinge?

Ja, Karlskronas kommun har en solkarta på deras hemsida, karlskrona.se.

För dig som är intresserad av solceller i Blekinge rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.