Solceller i Norrbottens län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Norrbotten: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Norrbotten.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Norrbotten

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Norrbotten?

En medelstor solcellsanläggning med 11,88 kW effekt kostar mellan 118 800–184 100 kronor att installera i Norrbottens län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Norrbotten.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Norrbotten.

Läs mer: pris solpaneler

Företag som jobbar med att installera solceller i Norrbotten

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Norrbotten:

  • Solenergi i Norrbotten: arbetat med solceller i Norrbotten sedan 2020.
  • Luleå Energi: arbetat med solceller i Norrbotten sedan 2018.
  • Piteå Energi: arbetat med solceller i Norrbotten sedan 2018.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Norrbotten sedan 2013.

Gör som dina grannar i Norrbotten: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Norrbotten. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Norrbotten

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Norrbottens län är 791 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Norrbotten är 19,3 %mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Norrbottens län på plats 21 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Norrbotten lägst solinstrålning per kvadrat. Norrbotten har dock fler soltimmar än genomsnittet i Sverige vilket gör solceller lönsamma även här.

Läs mer: hur mycket solenergi produceras i sverige

Hur många soltimmar har Norrbotten i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Norrbottens län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Luleå som ligger i länet. Enligt data från SMHI har Luleå 1 872 soltimmar under ett normalår. Som mest har Luleå haft 2 266 soltimmar (år 2018), och som minst 1438 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Norrbotten är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Norrbotten per år

En medelstor solcellsanläggning i Norrbotten med 11,88 kW effekt förväntas producera mellan 9 504–13 068 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Norrbottens län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Norrbotten, men det går att uppskatta. Norrbottens län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 9,5 MW. Det förväntas generera cirka 7 600–10 500 MWh årligen (7,6– 10,5 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Norrbotten årligen producerar täcker årsförbrukningen för 380–525 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller kwh/m2

Hur många har solceller i Norrbottens län?

I Norrbottens län har cirka 396 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 463 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Norrbotten i januari 2022. Av dessa hade 396 st en effekt under 20 kW, 66 st en effekt på 20–1 000 kW, och 1 st en effekt över 1 000 kW.

Norrbottens län stod vid slutet av 2021 för 0,5 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Norrbotten på plats 21.

Av de 463 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Norrbotten vid ingången av 2022 installerades 110 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Norrbottens län.

Popularitet av solceller i Norrbotten jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 134 småhus i Norrbottens län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Norrbottens län ligger på plats 21 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Norrbotten är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (62 125 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (396 st) i Norrbotten vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Norrbottens län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 1 nätansluten solcellsanläggning i Norrbotten med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Denna solpark är belägen i Luleå och drivs av Luleå Energi. Solparken är den nordligaste kommersiella solcellsparken i världen och består av 2 330 solpaneler.

Anläggningen består av dubbelsidiga solpaneler som kan fånga in solljus från båda sidor. Detta med anledning till Norrbottens ljusa sommarnätter, där solpanelerna producerar el dygnet runt.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Norrbotten

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Norrbotten.

Totalt antal solcellsanläggningar i Norrbotten per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Norrbottens län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
2021463110
2020353145
201920876
201813259
20177330
201643-

Total installerad effekt solceller i Norrbotten per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Norrbottens län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
20219,52,55
20206,951,99
20194,961,11
20183,851,74
20172,111,41
20160,7-

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Norrbotten?

Ja, om du köper solceller i Norrbotten kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: stöd till solceller

Behövs bygglov för att installera solceller i Norrbotten?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Norrbotten. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Norrbottens län har de ingen standard avgift för bygglov gällande solceller. En vanlig kostnad för bygglov i många kommuner är cirka 2 500 kr.

Läs mer: bygglov solpaneler

Finns det någon karta med solceller i Norrbotten?

Ja, Luleå kommun har en solkarta på deras hemsida, lulea.se.

För dig som är intresserad av solceller i Norrbotten rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.