Solceller i Östergötlands län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Östergötland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Östergötland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Östergötland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Östergötland?

En medelstor solcellsanläggning med 10,13 kW effekt kostar mellan 101 300–157 100 kronor att installera i Östergötlands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Östergötland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Östergötland.

Läs mer: pris solceller

Företag som jobbar med att installera solceller i Östergötland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Östergötland:

  • Sun4Energy: arbetat med solceller i Östergötland sedan 2015.
  • Auterra Solar: arbetat med solceller i Östergötland sedan 2021.
  • Smart Solkraft: arbetat med solceller i Östergötland sedan 2018.
  • PPAM Solkraft: arbetat med solceller i Östergötland sedan 2016.
  • Solinnovation: arbetat med solceller i Östergötland sedan 2015.

Gör som dina grannar i Östergötland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Östergötland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Östergötland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Östergötlands län är 989 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Östergötland är 0,8 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Östergötlands län på plats 8 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige är Östergötland ett av de bättre områdena för solceller.

Läs mer: hur mycket solenergi används i sverige

Hur många soltimmar har Östergötland i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Östergötlands län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Norrköping som ligger i länet. Enligt data från SMHI har Norrköping 1 856 soltimmar under ett normalår. Som mest har Norrköping haft 2 133 soltimmar (år 2018), och som minst 1 402 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Norrköping är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Östergötland per år

En medelstor solcellsanläggning i Östergötland med 10,13 kW effekt förväntas producera mellan 8 104–11 143 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Östergötlands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Östergötland, men det går att uppskatta. Östergötlands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 106,81 MW. Det förväntas generera cirka 85400–117 500 MWh årligen (85,4–117,5 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Östergötland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 4 270–5 875 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller produktion per m2

Hur många har solceller i Östergötlands län?

I Östergötlands län har cirka 4 529 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 5 574 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Östergötland i januari 2022. Av dessa hade 4 529 st en effekt under 20 kW, 1 044 st en effekt på 20–1 000 kW, och 1 st en effekt över 1 000 kW.

Östergötlands län stod vid slutet av 2021 för 6 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Östergötland på plats 4.

Av de 5 574 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Östergötland vid ingången av 2022 installerades 1 364 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Östergötlands län.

Popularitet av solceller i Östergötland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 15 småhus i Östergötlands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Östergötlands län ligger på plats 5 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Östergötland är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (85 804 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (4 529 st) i Östergötland vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Östergötlands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 1 nätansluten solcellsanläggning i Östergötland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk. Denna solpark är belägen i Linköping vid namnet Eken. Eken har en total anläggnings effekt på 12 mW och består av cirka 30 000 solpaneler, täcker en yta lika stor som 22 fotbollsplaner.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Östergötland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Östergötland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Östergötland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Östergötlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20215 5741 364
20204 2101 269
20192 9411 160
20181 781635
20171 146361
2016785-

Total installerad effekt solceller i Östergötland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Östergötlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
2021106,8123,18
202083,6332,42
201951,2120,01
201831,211,37
201719,835,58
201614,25-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Östergötland

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Östergötland?

Ja, om du köper solceller i Östergötland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: stöd solceller

Behövs bygglov för att installera solceller i Östergötland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Östergötland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Östergötlands län kan kostnaden för bygglov variera. I Linköpings kommun är solceller avgiftsbefriat. Solceller kan ibland räknas som mindre/större fasadändring vilket brukar kosta mellan 2 000-4 500 kronor.

Läs mer: behövs bygglov för solceller

Finns det någon karta med solceller i Östergötland?

Ja, Östergötland har flera solkartor över olika kommuner som man enkelt hittar på kommunernas respektive hemsida. Till exempel hittar man Linköpings solkarta på linkoping.se.

För dig som är intresserad av solceller i Östergötland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.