Solceller i Västernorrlands län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Västernorrland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Västernorrland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Västernorrland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Västernorrland?

En medelstor solcellsanläggning med 11,20 kW effekt kostar mellan 112 000–173 600 kronor att installera i Västernorrlands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Västernorrland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Västernorrland.

Läs mer: vad kostar solceller per m2

Företag som jobbar med att installera solceller i Västernorrland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Västernorrland:

  • JN Solar: arbetat med solceller i Västernorrland sedan 2010.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Västernorrland sedan 2013.
  • Elteknik Svenska: arbetat med solceller i Västernorrland sedan 2015.
  • W3 El Sol & Energi: arbetat med solceller i Västernorrland sedan 2012.
  • Solenergi Specialisten: arbetat med solceller i Västernorrland sedan 2018.

Gör som dina grannar i Västernorrland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Västernorrland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Västernorrland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Västernorrlands län är 885 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Västernorrland är 9,7 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Västernorrlands län på plats 18 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år. Även fast Västernorrland har en relativt låg mängd solinstrålning passar solceller bra i länet. Solceller har nämligen högre verkningsgrad i kallare klimat.

Hur många soltimmar har Västernorrland i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Västernorrlands län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Umeå som är närliggande. Enligt data från SMHI har Umeå 1 853 soltimmar under ett normalår. Som mest har Umeå haft 2 289 soltimmar (år 2018), och som minst 1 447 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Västernorrland är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Västernorrland per år

En medelstor solcellsanläggning i Västernorrland med 11,20 kW effekt förväntas producera mellan 8 960–12 320 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Västernorrlands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Västernorrland, men det går att uppskatta. Västernorrlands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 23,9 MW. Det förväntas generera cirka 19 100–26 300 MWh årligen (19,1–26,3 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Västernorrland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 955–1 315 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mersolceller kwh per kvadratmeter

Hur många har solceller i Västernorrlands län?

I Västernorrlands län har cirka 948 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 1 047 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Västernorrland i januari 2022. Av dessa hade 948 st en effekt under 20 kW, 97 st en effekt på 20–1 000 kW, och 2 st en effekt över 1 000 kW.

Västernorrlands län stod vid slutet av 2021 för 1,1 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Västernorrland på plats 20.

Av de 1 047 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Västernorrland vid ingången av 2022 installerades 281 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Västernorrlands län.

Popularitet av solceller i Västernorrland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 59 småhus i Västernorrlands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Västernorrlands län ligger på plats 20 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Västernorrland är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (61 251 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (948 st) i Västernorrland vid ingången av 2022.

Läs mer: installerad effekt solceller sverige

Solparker och större solkraftverk i Västernorrlands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 2 st nätanslutna solcellsanläggningar i Västernorrland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

En av dessa solcellsanläggningar finns i Sundsvall, installerad på den näst största bostadsrättsföreningen i Sverige. BRF Bosvedjan består av 53 fastigheter där man totalt installerat över 4 000 paneler, detta ger en total effekt på 1,3 MW.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Västernorrland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Västernorrland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Västernorrland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Västernorrlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20211 047281
2020766276
2019490242
2018248111
201713769
201668-

Total installerad effekt solceller i Västernorrland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Västernorrlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202123,912,96
202010,944,57
20196,372,99
20183,381,68
20171,70,91
20160,79-

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Västernorrland?

Ja, om du köper solceller i Västernorrland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solel bidrag

Behövs bygglov för att installera solceller i Västernorrland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Västernorrland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Västernorrlands län kostar bygglov till solceller totalt 3 650-5 020 kronor (1 040–2 610 för lov, 2410–2610 för genomförande).

Läs mer: bygglov för solceller

Finns det någon karta med solceller i Västernorrland?

Ja, Sundsvall kommun har en solkarta på deras hemsida, sundsvall.se

För dig som är intresserad av solceller i Västernorrland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.