Solceller i Skåne län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Skåne: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Skåne.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Skåne

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Skåne?

En medelstor solcellsanläggning med 10,44 kW effekt kostar mellan 104 400–161 900 kronor att installera i Skåne län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Skåne.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Skåne.

Läs mer: solceller kostnad per m2

Företag som jobbar med att installera solceller i Skåne

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Skåne:

  • Paneltaket: arbetat med solceller i Skåne sedan 2017.
  • Soldags: arbetat med solceller i Skåne sedan 2016.
  • Gosol Energi: arbetat med solceller i Skåne sedan 2018.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Skåne sedan 2013.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Skåne sedan 2016.

Gör som dina grannar i Skåne: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Skåne. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Skåne

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Skåne län är 1 046 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Skåne är 6,6 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Skåne län på plats 2 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Skåne en av de bästa förutsättningarna för solceller.

Läs mer: solpaneler sverige

Hur många soltimmar har Skåne i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Skånes län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Lund som ligger i länet. Enligt data från SMHI har Lund 1 752 soltimmar under ett normalår. Som mest har Lund haft 2 057 soltimmar (år 2018), och som minst 1 363 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Lund är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Skåne per år

En medelstor solcellsanläggning i Skåne med 10,44 kW effekt förväntas producera mellan 8 352–11 484 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Skåne län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Skåne, men det går att uppskatta. Skåne län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 256,25 MW. Det förväntas generera cirka 205 000–282 000 MWh årligen (205–282 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Skåne årligen producerar täcker årsförbrukningen för 10 250–14 100 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller hur mycket energi

Hur många har solceller i Skåne län?

I Skåne län har cirka 11 702 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 13 550 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Skåne i januari 2022. Av dessa hade 11 702 st en effekt under 20 kW, 1 826 st en effekt på 20–1 000 kW, och 22 st en effekt över 1 000 kW.

Skåne län stod vid slutet av 2021 för 14,6 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Skåne på plats 2.

Av de 13 550 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Skåne vid ingången av 2022 installerades 4 174 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Skåne län.

Popularitet av solceller i Skåne jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 18 småhus i Skåne län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Skåne län ligger på plats 7 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Skåne är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (248 034 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (11 702 st) i Skåne vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Skåne län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 22 st nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk. Skåne har flest solcellsanläggningar över 1 000 kW i Sverige och även en av de största. Martin och Serveras solpark i Skurup driftsattes under våren 2022 med en effekt på 18 mWp (megawatt-peak).

Statistik på utvecklingen av Solceller i Skåne

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Skåne.

Totalt antal solcellsanläggningar i Skåne per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
202113 5504 174
20209 3762 860
20196 5162 939
20183 5771 526
20172 051761
20161 290-

Total installerad effekt solceller i Skåne per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
2021256,2591,48
2020164,7751,8
2019112,9750,62
201862,3528,73
201733,6213,44
201620,18-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Skåne

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Skåne?

Ja, om du köper solceller i Skåne kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solceller bidrag 2024

Behövs bygglov för att installera solceller i Skåne?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Skåne. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Skåne län varierar kostnaden för bygglov till solceller mellan de olika kommunerna. För hälften av Skånes 33 kommuner finns det framtagna riktlinjer för vad som gäller.

Läs mer: solpaneler bygglov

Finns det någon karta med solceller i Skåne?

Ja, det finns solkarta för Skåne på Energi och Klimatrådgivarna i Skånes (EKRS) hemsida, ekrs.se.

För dig som är intresserad av solceller i Skåne rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.