Solceller i Örebro län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Örebro: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Örebro.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Örebro

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Örebro?

En medelstor solcellsanläggning med 10,55 kW effekt kostar mellan 105 500–163 500 kronor att installera i Örebro län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Örebro.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Örebro.

Läs mer: solpaneler kostnad

Företag som jobbar med att installera solceller i Örebro

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Örebro:

  • Sun4Energy arbetat med solceller i Örebro sedan 2015.
  • Soldags: arbetat med solceller i Örebro sedan 2016.
  • Sesol: arbetat med solceller i Örebro sedan 2016
  • Solinnovation: arbetat med solceller i Örebro sedan 2015.
  • Nordic Energy Partner: arbetat med solceller i Örebro sedan 2016.

Gör som dina grannar i Örebro: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Örebro. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Örebro

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Örebro län är 963 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Örebro är 1,8 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Örebro län på plats 12 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige ligger Örebro precis under den genomsnittliga solinstrålningen per kvadratmeter.

Hur många soltimmar har Örebro i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Örebro län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Karlstad som är närliggande. Enligt data från SMHI har Karlstad 1 886 soltimmar under ett normalår. Som mest har Karlstad haft 2 210 soltimmar (år 2013), och som minst 1 447 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Karlstad är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Örebro per år

En medelstor solcellsanläggning i Örebro med 10,55 kW effekt förväntas producera mellan 8 440–11 605 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Örebro län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Örebro, men det går att uppskatta. Örebro län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 47,38 MW. Det förväntas generera cirka 37 900–52 100 MWh årligen (37,9–52,1 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Örebro årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 895–2 605 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller produktion

Hur många har solceller i Örebro län?

I Örebro län har cirka 2 697 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 3 080 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Örebro i januari 2022. Av dessa hade 2 697 st en effekt under 20 kW, 383 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Örebro län stod vid slutet av 2021 för 3,3 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Örebro på plats 10.

Av de 3 080 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Örebro vid ingången av 2022 installerades 1 053 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Örebro län.

Popularitet av solceller i Örebro jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 20 småhus i Örebro län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Örebro län ligger på plats 12 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Örebro är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (60 937 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (2 697 st) i Örebro vid ingången av 2022.

Läs mer: solenergi i sverige

Solparker och större solkraftverk i Örebro län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Örebro med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Under 2022 planeras det att byggas en solpark i Örebro som ska stå färdig inom två år. Denna solpark förväntas bli en av de största i Sverige, med en effekt på 12 MWp (megawatt-peak).

Statistik på utvecklingen av Solceller i Örebro

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Örebro.

Totalt antal solcellsanläggningar i Örebro per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Örebro län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20213 0801 053
20202 027789
20191 238530
2018708240
2017468146
2016322-

Total installerad effekt solceller i Örebro per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Örebro län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202147,3815,97
202031,4112,99
201918,428,65
20189,773,9
20175,872,36
20163,51-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Örebro

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Örebro?

Ja, om du köper solceller i Örebro kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solcellsbidrag 2024

Behövs bygglov för att installera solceller i Örebro?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Örebro. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Örebro län varierar kostnaden för bygglov till solceller, uppgifterna hittar man på respektive kommuns hemsida. Örebro kommun har en karta på deras hemsida, Orebro.se, där du kan se om du behöver bygglov eller inte för ditt solcellsprojekt.

Läs mer: bygglov solpaneler

Finns det någon karta med solceller i Örebro?

Ja, Örebro och Kumla har solkartor på deras respektive kommun-hemsidor där man kan se sina förutsättningar för solelproduktion.

För dig som är intresserad av solceller i Örebro rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.