Solceller i Dalarnas län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Dalarna: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Dalarna.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Dalarna

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Dalarna?

En medelstor solcellsanläggning med 10,25 kW effekt kostar mellan 102 500–158 900 kronor att installera i Dalarnas län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Dalarna.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Dalarna.

Läs mer: vad kostar solceller till villa

Företag som jobbar med att installera solceller i Dalarna

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Dalarna:

  • Svesol: arbetat med solceller i Dalarna sedan 1997.
  • Solfamiljen: arbetat med solceller i Dalarna sedan 2019.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Dalarna sedan 2013.
  • Dala Solenergi: arbetat med solceller i Dalarna sedan 2014.
  • Freebo: arbetat med solceller i Dalarna sedan 2019.

Gör som dina grannar i Dalarna: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Dalarna. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Dalarna

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Dalarnas län är 902 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Dalarna är 8,0 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Dalarnas län på plats 17 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.
Jämfört med resten av Sverige har Dalarna mindre solinstrålning än genomsnittet, men förutsättningarna för solceller är fortfarande väldigt bra.

Hur många soltimmar har Dalarna i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Dalarnas län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Borlänge som ligger i länet. Enligt data från SMHI har Borlänge 1 799 soltimmar under ett normalår. Som mest har Borlänge haft 2 182 soltimmar (år 2018), och som minst 1 329 soltimmar (år 1987).

Antalet soltimmar i Borlänge är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Dalarna per år

En medelstor solcellsanläggning i Dalarna med 10,25 kW effekt förväntas producera mellan 8 200–11 275 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Dalarnas län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Dalarna, men det går att uppskatta. Dalarnas län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 37,83 MW. Det förväntas generera cirka 30 300–41 600 MWh årligen (30,3–41,6 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Dalarna årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 515–2 080 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: hur mycket producerar solceller

Hur många har solceller i Dalarnas län?

I Dalarnas län har cirka 2 703 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 2 968 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Dalarna i januari 2022. Av dessa hade 2 703 st en effekt under 20 kW, 265 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Dalarnas län stod vid slutet av 2021 för 3,2 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Dalarna på plats 11.

Av de 2 968 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Dalarna vid ingången av 2022 installerades 1 105 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Dalarnas län.

Popularitet av solceller i Dalarna jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 26 småhus i Dalarnas län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Dalarnas län ligger på plats 17 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Dalarna är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (77 137 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (2 703 st) i Dalarna vid ingången av 2022.

Läs mer: solenergi i sverige procent

Solparker och större solkraftverk i Dalarnas län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Dalarna med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Dalarna

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Dalarna.

Totalt antal solcellsanläggningar i Dalarna per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Dalarnas län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20212 9681 105
20201 863678
20191 185480
2018705290
2017415119
2016296-

Total installerad effekt solceller i Dalarna per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Dalarnas län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202137,8314,28
202023,559,47
201914,086,48
20187,63,85
20173,751,19
20162,56-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Dalarna

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Dalarna?

Ja, om du köper solceller i Dalarna kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solcellsstöd 2024

Behövs bygglov för att installera solceller i Dalarna?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Dalarna. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Dalarnas län finns det ingen bestämd avgift för bygglov gällande solceller. En fasadändring i Faluns kommun kostar cirka 2 000 kr och vanligtvis gäller detsamma för närliggande kommuner.

Läs mer: solceller på taket bygglov

Finns det någon karta med solceller i Dalarna?

Ja, Borlänge kommun har en solkarta på deras hemsida, borlange.se, där man kan se potentialen för solelproduktion på enskilda byggnader.

För dig som är intresserad av solceller i Dalarna rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.