Solceller i Västra Götalands län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Västra Götaland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Västra Götaland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Västra Götaland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Västra Götaland?

En medelstor solcellsanläggning med 10,49 kW effekt kostar mellan 104 900–162 600 kronor att installera i Västra Götalands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Västra Götaland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Västra Götaland.

Läs mer: solceller tak kostnad

Företag som jobbar med att installera solceller i Västra Götaland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Västra Götaland:

  • Soldags: arbetat med solceller i Västra Götaland sedan 2016.
  • Soolar: arbetat med solceller i Västra Götaland sedan 2020.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Västra Götaland sedan 2016.
  • Gosol Energi: arbetat med solceller i Västra Götaland sedan 2018.
  • Nordpolen Energi: arbetat med solceller i Västra Götaland sedan 2018.

Gör som dina grannar i Västra Götaland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Västra Götaland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Västra Götaland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Västra Götalands län är 1 000 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Västra Götaland är 1,9 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Västra Götalands län på plats 7 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år. Jämfört med resten av Sverige är Västra Götaland ett av de bästa länen för att investera i solceller.

Hur många soltimmar har Västra Götaland i genomsnitt?

Enligt data från SMHI har Västra Götaland 1 725 soltimmar under ett normalår. Som mest har Västra Götalands län haft 1 951 soltimmar på ett kalenderår (år 2018), och som minst 1 321 soltimmar (år 1998). Antalet soltimmar i Västra Götaland är något mindre än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Västra Götaland per år

En medelstor solcellsanläggning i Västra Götaland med 10,49 kW effekt förväntas producera mellan 8 392–11 539 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Västra Götalands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Västra Götaland, men det går att uppskatta. Västra Götalands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 266,21 MW. Det förväntas generera cirka 213 000–293 000 MWh årligen (213–293 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Västra Götaland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 10 650–14 650 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solinstrålning per månad

Hur många har solceller i Västra Götalands län?

I Västra Götalands län har cirka 13 640 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 15 625 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Västra Götaland i januari 2022. Av dessa hade 13 640 st en effekt under 20 kW, 1 976 st en effekt på 20–1 000 kW, och 9 st en effekt över 1 000 kW.

Västra Götalands län stod vid slutet av 2021 för 16,9 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Västra Götaland på plats 1.

Av de 15 625 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Västra Götaland vid ingången av 2022 installerades 4 247 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Västra Götalands län.

Popularitet av solceller i Västra Götaland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 21 småhus i Västra Götalands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Västra Götalands län ligger på plats 13 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Västra Götaland är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (322 560 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (13 640 st) i Västra Götaland vid ingången av 2022.

Läs mer: solceller sverige statistik

Solparker och större solkraftverk i Västra Götalands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 9 st nätanslutna solcellsanläggningar i Västra Götaland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk. Västra Götaland är ett av de län med flest solparker.

Den största solparken i Västra Götaland täcker en yta på 5,5 hektar och kallas Solnavium. Solparken Solnavium ligger i Utby och har en total effekt på 5,5 MW.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Västra Götaland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Västra Götaland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Västra Götaland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Västra Götalands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
202115 6254 247
202011 3783 945
20197 4333 243
20184 1901 774
20172 416771
20161 645-

Total installerad effekt solceller i Västra Götaland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Västra Götalands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
2021266,2178,45
2020187,7672,51
2019115,2552,76
201862,4932,76
201729,7311,39
201618,34-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Västra Götaland

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Västra Götaland?

Ja, om du köper solceller i Västra Götaland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: bidrag för solceller

Behövs bygglov för att installera solceller i Västra Götaland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Västra Götaland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Västra Götalands län kostar bygglov till solceller totalt cirka 2 500 kr enligt Göteborgs kommun för mindre fasadändringar, där solceller ofta brukar ingå.

Läs mer: boverket solenergi

Finns det någon karta med solceller i Västra Götaland?

Ja, Göteborgs kommun har en solkarta på deras hemsida, goteborg.se.

För dig som är intresserad av solceller i Västra Götaland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.