Solceller i Södermanlands län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Södermanland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Södermanland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Södermanland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Södermanland?

En medelstor solcellsanläggning med 10,17 kW effekt kostar mellan 101 700–157 700 kronor att installera i Södermanlands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Södermanland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Södermanland.

Läs mer: solpanel pris

Företag som jobbar med att installera solceller i Södermanland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Södermanland:

  • Ecokraft: arbetat med solceller i Södermanland sedan 2008.
  • Solenergi Projekt: arbetat med solceller i Södermanland sedan 2015.
  • Sesol: arbetat med solceller i Södermanland sedan 2016.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Södermanland sedan 2016.
  • Vattenfall: arbetat med solceller i Södermanland sedan 2015.

Gör som dina grannar i Södermanland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Södermanland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Södermanland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Södermanlands län är 969 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Södermanland är 1,2 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Södermanlands län på plats 10 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige är Södermanland ett av de bättre områdena för solceller.

Hur många soltimmar har Södermanland i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Södermanlands län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Stockholm som är närliggande. Enligt data från SMHI har Stockholm 1 898 soltimmar under ett normalår. Som mest har Stockholm haft 2 254 soltimmar (år 2018), och som minst 1 417 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Södermanland är något mer/mindre än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Södermanland per år

En medelstor solcellsanläggning i Södermanland med 10,17 kW effekt förväntas producera mellan 8 136–11 187 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Södermanlands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Södermanland, men det går att uppskatta. Södermanlands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 79,71 MW. Det förväntas generera cirka 63 800–87 700 MWh årligen (63,8–87,7 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Södermanland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 3 190–4 385 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller produktion per kvadratmeter

Hur många har solceller i Södermanlands län?

I Södermanlands län har cirka 3 275 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 3 829 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Södermanland i januari 2022. Av dessa hade 3 275 st en effekt under 20 kW, 550 st en effekt på 20–1 000 kW, och 4 st en effekt över 1 000 kW.

Södermanlands län stod vid slutet av 2021 för 4,1 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Södermanland på plats 8.

Av de 3 829 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Södermanland vid ingången av 2022 installerades 981 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Södermanlands län.

Popularitet av solceller i Södermanland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 15 småhus i Södermanlands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Södermanlands län ligger på plats 2 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Södermanland är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (56 570 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (3 275 st) i Södermanland vid ingången av 2022.

Läs mer: solcellsanläggningar

Solparker och större solkraftverk i Södermanlands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 4 st nätanslutna solcellsanläggningar i Södermanland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Den största solparken i Södermanland hittar man i Strängnäs längs med E4:an. Denna solpark har en effekt på 14 MW, och håller just nu på att byggas ut till 20 MW. Det kommer göra solparken till den största i Sverige vid slutförande år 2022/2023.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Södermanland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Södermanland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Södermanland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Södermanlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20213 829981
20202 8481 025
20191 823699
20181 124469
2017664247
2016417-

Total installerad effekt solceller i Södermanland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Södermanlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202179,7119,64
202060,0728,18
201931,899,59
201822,38,55
201713,756,01
20167,74-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Södermanland

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Södermanland?

Ja, om du köper solceller i Södermanland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solenergi bidrag

Behövs bygglov för att installera solceller i Södermanland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Södermanland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Södermanlands län finns det ingen standard avgift för bygglov. En vanlig kostnad för bygglov till solceller i andra kommuner är cirka 2 500 kr.

Läs mer: behöver man bygglov för solceller

Finns det någon karta med solceller i Södermanland?

Ja, Eskilstuna kommun har en solkarta på deras hemsida, eskilstuna.se

För dig som är intresserad av solceller i Södermanland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.