Solceller i Jönköpings län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Jönköping: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Jönköping.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Jönköping

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Jönköping?

En medelstor solcellsanläggning med 11,23 kW effekt kostar mellan 112 300–174 100 kronor att installera i Jönköpings län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Jönköping.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Jönköping.

Läs mer: solceller tak pris

Företag som jobbar med att installera solceller i Jönköping

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Jönköping:

  • Auterra Solar: arbetat med solceller i Jönköping sedan 2021.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Jönköping sedan 2013.
  • Soldags: arbetat med solceller i Jönköping sedan 2016.
  • Solinnovation: arbetat med solceller i Jönköping sedan 2015.
  • Sesol: arbetat med solceller i Jönköping sedan 2016.

Gör som dina grannar i Jönköping: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Jönköping. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Jönköping

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Jönköpings län är 964 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Jönköping är 1.7 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Jönköpings län på plats 11 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Läs mer: solinstrålning sverige w/m2

Hur många soltimmar har Jönköping i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Jönköpings län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Göteborg som ligger i höjd med Jönköping. Enligt data från SMHI har Göteborg 1725 soltimmar under ett normalår. Som mest har Göteborg haft 1951 soltimmar (år 2018), och som minst 1321 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Göteborg är något mindre än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Jönköping per år

En medelstor solcellsanläggning i Jönköping med 11,23 kW effekt förväntas producera mellan 8 984–12 353 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Jönköpings län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Jönköping, men det går att uppskatta. Jönköpings län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 88,53 MW. Det förväntas generera cirka 70 800–97 400 MWh årligen (70,8–97,4 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Jönköping årligen producerar täcker årsförbrukningen för 3 540–4 870 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: hur mycket el producerar solceller

Hur många har solceller i Jönköpings län?

I Jönköpings län har cirka 3 742 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 4 420 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Jönköping i januari 2022. Av dessa hade 3 742 st en effekt under 20 kW, 674 st en effekt på 20–1 000 kW, och 4 st en effekt över 1 000 kW.

Jönköpings län stod vid slutet av 2021 för 4,7 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Jönköping på plats 7.

Av de 4 420 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Jönköping vid ingången av 2022 installerades 1 144 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Jönköpings län.

Popularitet av solceller i Jönköping jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 18 småhus i Jönköpings län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Jönköpings län ligger på plats 8 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Jönköping är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (81 625 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (3 742 st) i Jönköping vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Jönköpings län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 4 st nätanslutna solcellsanläggningar i Jönköping med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Jönköpings största solpark driftsattes 2019 och har en effekt på 1,25 mW. Till storlek finns det en liknande anläggning i Huskvarna, strax ovanför Jönköpings stad, på 1,2 mW.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Jönköping

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Jönköping.

Totalt antal solcellsanläggningar i Jönköping per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Jönköpings län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20214 4201 144
20203 2761 047
20192 229867
20181362589
2017773284
2016489-

Total installerad effekt solceller i Jönköping per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Jönköpings län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202188,5326,02
202062,5125,77
201936,7416,02
201820,729,15
201711,574,08
20167,49-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

●      Företag som jobbar med Solceller i Stockholm

●      Företag som jobbar med Solceller i Uppsala

●      Företag som jobbar med Solceller i Gotland

●      Företag som jobbar med Solceller i Örebro

●      Företag som jobbar med Solceller i Kalmar

●      Företag som jobbar med Solceller i Skåne

●      Företag som jobbar med Solceller i Dalarna

●      Företag som jobbar med Solceller i Halland

●      Företag som jobbar med Solceller i Värmland

●      Företag som jobbar med Solceller i Blekinge

●      Företag som jobbar med Solceller i Jämtland

●      Företag som jobbar med Solceller i Västra Götaland

●      Företag som jobbar med Solceller i Östergötland

●      Företag som jobbar med Solceller i Södermanland

●      Företag som jobbar med Solceller i Gävleborg

●      Företag som jobbar med Solceller i Västmanland

●      Företag som jobbar med Solceller i Västerbotten

●      Företag som jobbar med Solceller i Norrbotten

●      Företag som jobbar med Solceller i Västernorrland

●      Företag som jobbar med Solceller i Kronoberg

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Jönköping

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Jönköping?

Ja, om du köper solceller i Jönköping kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solceller bidrag

Behövs bygglov för att installera solceller i Jönköping?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Jönköping. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Jönköpings län kostar bygglov för enklare utvändig fasadändring cirka 1 500 kronor där solceller ofta är inkluderat i.

Läs mer: bygglov för solceller

Finns det någon karta med solceller i Jönköping?

Ja, Värnamo kommun har en solkarta på deras hemsida, varnamo.se.

För dig som är intresserad av solceller i Jönköping rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.