Solceller i Västmanlands län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Västmanland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Västmanland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Västmanland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Västmanland?

En medelstor solcellsanläggning med 10,15 kW effekt kostar mellan 101 500–157 300 kronor att installera i Västmanlands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Västmanland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Västmanland.

Läs mer: vad kostar solpaneler

Företag som jobbar med att installera solceller i Västmanland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Västmanland:

  • Soldags: arbetat med solceller i Västmanland sedan 2016.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Västmanland sedan 2016.
  • Ecokraft: arbetat med solceller i Västmanland sedan 2008.
  • Solar Invest: arbetat med solceller i Västmanland sedan 2016.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Västmanland sedan 2013.

Gör som dina grannar i Västmanland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Västmanland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Västmanland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Västmanlands län är 945 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Västmanland är 3,6 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Västmanlands län på plats 14 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Västmanland lite lägre solinstrålning än snittet. Däremot är det många stora solcellsföretag som har kontor i tex Västerås på grund av att Västmanland har bra förutsättningar för solceller.

Läs mer: solenergi sverige statistik

Hur många soltimmar har Västmanland i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Västmanlands län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Stockholm som är närliggande. Enligt data från SMHI har Stockholm 1 898 soltimmar under ett normalår. Som mest har Stockholm haft 2 254 soltimmar (år 2018), och som minst 1417 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Stockholm är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Västmanland per år

En medelstor solcellsanläggning i Västmanland med 10,15 kW effekt förväntas producera mellan 8 120–11 165 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Västmanlands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Västmanland, men det går att uppskatta. Västmanlands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 49,45 MW. Det förväntas generera cirka 39 600–54 400 MWh årligen (39,6–54,4 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Västmanland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 980–2 720 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller producerar

Hur många har solceller i Västmanlands län?

I Västmanlands län har cirka 2 304 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 2 771 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Västmanland i januari 2022. Av dessa hade 2 304 st en effekt under 20 kW, 466 st en effekt på 20–1 000 kW, och 1 st en effekt över 1 000 kW.

Västmanlands län stod vid slutet av 2021 för 3 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Västmanland på plats 13.

Av de 2 771 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Västmanland vid ingången av 2022 installerades 734 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Västmanlands län.

Popularitet av solceller i Västmanland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 19 småhus i Västmanlands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Västmanlands län ligger på plats 10 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Västmanland är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (51 868 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (2 304 st) i Västmanland vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Västmanlands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 1 st nätanslutna solcellsanläggningar i Västmanland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Solparken i Västmanland är unik i sitt slag. Den består av 91 st stativ, så kallade solföljare, som följer solen över dagen för optimal solinstrålning i solpanelerna. På varje solföljare sitter det 36 st solpaneler, vilket innebär att solparken har totalt 3 276 st solpaneler. Solparken driftsattes år 2014 och har en total effekt på 1,1 MW.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Västmanland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Västmanland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Västmanland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Västmanlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20212771734
20202037692
20191345549
2018796269
2017527163
2016364-

Total installerad effekt solceller i Västmanland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Västmanlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202149,4511,45
20203811,26
201926,7410,76
201815,985,76
201710,224,06
20166,16-

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Västmanland?

Ja, om du köper solceller i Västmanland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: bidrag till solceller

Behövs bygglov för att installera solceller i Västmanland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Västmanland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Västmanlands län finns det inga uppgifter gällande kostnader för bygglov. Vanligtvis brukar ett bygglov för solpaneler kosta cirka 2 500 kr

Läs mer: ​​boverket solceller

Finns det någon karta med solceller i Västmanland?

Ja, på Västerås kommuns egna hemsida, vasteras.se, har de en solkarta.

För dig som är intresserad av solceller i Västmanland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.