Solceller i Kronobergs län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Kronoberg: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Kronoberg.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Kronoberg

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Kronoberg?

En medelstor solcellsanläggning med 10,33 kW effekt kostar mellan 103 300–160 100 kronor att installera i Kronobergs län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Kronoberg.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Kronoberg.

Läs mer: solceller pris

Företag som jobbar med att installera solceller i Kronoberg

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Kronoberg:

  • Soldags: arbetat med solceller i Kronoberg sedan 2016.
  • Ecokraft: arbetat med solceller i Kronoberg sedan 2008.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Kronoberg sedan 2016.
  • Aktiv sol i Nöbbele: arbetat med solceller i Kronoberg sedan 2012.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Kronoberg sedan 2013.

Gör som dina grannar i Kronoberg: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Kronoberg. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Kronoberg

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Kronobergs län är 969 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Kronoberg är 2 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Kronobergs län på plats 9 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Kronoberg haft den största procentuella ökningen av solceller från år 2020 till 2021.

Läs mer: installerad effekt solceller

Hur många soltimmar har Kronoberg i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Kronobergs län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Växjö som ligger i länet. Enligt data från SMHI har Växjö 1 587 soltimmar under ett normalår. Som mest har Växjö haft 1 898 soltimmar (år 2018), och som minst 1 181 soltimmar (år 1998).

Antalet soltimmar i Växjö är något mindre än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Kronoberg per år

En medelstor solcellsanläggning i Kronoberg med 10,33 kW effekt förväntas producera mellan 8 264–11 363 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Kronobergs län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Kronoberg, men det går att uppskatta. Kronobergs län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 37,11 MW. Det förväntas generera cirka 29 700–40 800 MWh årligen (29,7–40,8 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Kronoberg årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 485–2 040 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller kwh per dag

Hur många har solceller i Kronobergs län?

I Kronobergs län har cirka 2 280 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 2 532 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Kronoberg i januari 2022. Av dessa hade 2 280 st en effekt under 20 kW, 252 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Kronobergs län stod vid slutet av 2021 för 2,7 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Kronoberg på plats 14.

Av de 2 532 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Kronoberg vid ingången av 2022 installerades 697 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Kronobergs län.

Popularitet av solceller i Kronoberg jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 19 småhus i Kronobergs län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Kronobergs län ligger på plats 9 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Kronoberg är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (47 252 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (2 280 st) i Kronoberg vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Kronobergs län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Kronoberg med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Kronoberg

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Kronoberg.

Totalt antal solcellsanläggningar i Kronoberg per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Kronobergs län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20212 532697
20201835566
20191269536
2018733268
2017465197
2016268-

Total installerad effekt solceller i Kronoberg per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Kronobergs län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202137,1111,56
202025,558,09
201917,466,9
201810,563,79
20176,772,92
20163,85-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Kronoberg

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Kronoberg?

Ja, om du köper solceller i Kronoberg kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solcellsbidrag länsstyrelsen

Behövs bygglov för att installera solceller i Kronoberg?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Kronoberg. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Kronobergs län har de ingen standard-avgift för bygglov till solceller. Ibland är avgiften för solceller liknande till “mindre fasadändring” vilket kostar cirka 2 300 kr.

Läs mer: solpaneler på vägg bygglov

Finns det någon karta med solceller i Kronoberg?

Ja, Ljungby kommun har en solkarta på deras hemsida, ljungby.se

För dig som är intresserad av solceller i Kronoberg rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.