Solceller i Stockholms län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Stockholm: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Stockholm.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Stockholm

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Stockholm?

En medelstor solcellsanläggning med 10,39 kW effekt kostar mellan 103 900–161 100 kronor att installera i Stockholms län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Stockholm.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Stockholm.

Läs mer: solceller pris

Företag som jobbar med att installera solceller i Stockholm

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Stockholm:

  • Soldags: arbetat med solceller i Stockholm sedan 2016
  • Soolar: arbetat med solceller i Stockholm sedan 2020.
  • Sun4nergy: arbetat med solceller i Stockholm sedan 2015.
  • Takkraft: arbetat med solceller i Stockholm sedan 2020.
  • GuldSolByggen: arbetat med solceller i Stockholm sedan 2019.

Gör som dina grannar i Stockholm: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Stockholm. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Stockholm

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Stockholms län är 1037 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Stockholm är 5,7 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Stockholms län på plats 4 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige är Stockholm en av de bästa områdena för solpaneler.

Läs mer: solceller sverige

Hur många soltimmar har Stockholm i genomsnitt?

Enligt data från SMHI har Stockholm 1 898 soltimmar under ett normalår. Som mest har Stockholms län haft 2 254 soltimmar på ett kalenderår (år 2018), och som minst 1 417 soltimmar (år 1998). Antalet soltimmar i Stockholm är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Stockholm per år

En medelstor solcellsanläggning i Stockholm med 10,39 kW effekt förväntas producera mellan 8 312–11 429 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Stockholms län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Stockholm, men det går att uppskatta. Stockholms län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 182,25 MW. Det förväntas generera cirka 145 800–200 500 MWh årligen (145,8–200,5 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Stockholm årligen producerar täcker årsförbrukningen för 7 250–10 025 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: hur mycket el producerar solceller per år

Hur många har solceller i Stockholms län?

I Stockholms län har cirka 10 010 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 11 504 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Stockholm i januari 2022. Av dessa hade 10 010 st en effekt under 20 kW, 1 493 st en effekt på 20–1 000 kW, och 1 st en effekt över 1 000 kW.

Stockholms län stod vid slutet av 2021 för 12,4 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Stockholm på plats 3.

Av de 11 504 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Stockholm vid ingången av 2022 installerades 3 361 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Stockholms län.

Popularitet av solceller i Stockholm jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 22 småhus i Stockholms län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Stockholms län ligger på plats 15 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Stockholm är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (253 726 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (10 010 st) i Stockholm vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Stockholms län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 1 nätansluten solcellsanläggning i Stockholm med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Den solcellsanläggning som har över 1 000 kW effekt i Stockholm är en av Sveriges största solparker. Den består av 41 600 solpaneler och har en total effekt på 14 mW. Denna solcellsanläggning ägs av HSB Södermanland och den förväntas täcka energiförbrukningen för cirka 5 000 lägenheter. Den ska nu byggas ut till en effekt 20 mW.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Stockholm

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Stockholm.

Totalt antal solcellsanläggningar i Stockholm per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Stockholms län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
202111 5043 361
20208 1432 883
20195 3102 370
20182 9401 287
20171 653602
20161051-

Total installerad effekt solceller i Stockholm per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Stockholms län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt installerad effekt vid slutet av året (MW)Totalt installerad effekt det året (MW)
2021182,2557,56
2020124,6941,39
201983,332,08
201851,2222,91
201728,3112,7
201615,61-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Stockholm

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Stockholm?

Ja, om du köper solceller i Stockholm kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solcellsbidrag

Behövs bygglov för att installera solceller i Stockholm?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Stockholm. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Stockholms län kostar bygglov till solceller totalt 5 350–9 480 kronor (3 190–4 740 kr för lov, 2 160–4 740 kr för genomförande).

Läs mer: bygglov solceller

Finns det någon karta med solceller i Stockholm?

Ja, Stockholm har en solkarta som tillhandahålls av Stockholm stad. Du kan hitta Stockholm stads solkarta på deras hemsida eller om du söker på “Stockholm solkarta” via en sökmotor.

För dig som är intresserad av solceller i Stockholm rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.