Solceller i Kalmars län: Jämför offerter på solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Kalmar: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Kalmar.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Kalmar

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Kalmar?

En medelstor solcellsanläggning med 10,45 kW effekt kostar mellan 104 500–162 000 kronor att installera i Kalmars län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Kalmar.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Kalmar.

Läs mer: solceller kostnad

Företag som jobbar med att installera solceller i Kalmar

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Kalmar:

  • Kalmar Energi: arbetat med solceller i Kalmar sedan 2015.
  • Nordpolen Energi: arbetat med solceller i Kalmar sedan 2018.
  • Ecokraft: arbetat med solceller i Kalmar sedan 2008.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Kalmar sedan 2016.
  • Solkraft Sverige: arbetat med solceller i Kalmar sedan 2014.

Gör som dina grannar i Kalmar: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Kalmar. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Kalmar

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Kalmars län är 1 037 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Kalmar är 5,7 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Kalmars län på plats 3 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Kalmar en av de bästa förutsättningarna för solceller.

Hur många soltimmar har Kalmar i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Kalmars län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Karlskrona som är närliggande. Enligt data från SMHI har Karlskrona 2068 soltimmar under ett normalår. Som mest har Karlskrona haft 2313 soltimmar (år 2018), och som minst 1071 soltimmar (år 2009).

Antalet soltimmar i Kalmar är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Kalmar per år

En medelstor solcellsanläggning i Kalmar med 10,45 kW effekt förväntas producera mellan 8 360–11 495 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Kalmars län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Kalmar, men det går att uppskatta. Kalmars län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 59,01 MW. Det förväntas generera cirka 47 200–64 900 MWh årligen (47,2–64,9 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Kalmar årligen producerar täcker årsförbrukningen för 2 360–3 245 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller kwh

Hur många har solceller i Kalmars län?

I Kalmars län har cirka 3 208 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 3 621 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Kalmar i januari 2022. Av dessa hade 3 208 st en effekt under 20 kW, 410 st en effekt på 20–1 000 kW, och 3 st en effekt över 1 000 kW.

Kalmars län stod vid slutet av 2021 för 3,9 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Kalmar på plats 9.

Av de 3 621 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Kalmar vid ingången av 2022 installerades 1 149 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Kalmars län.

Popularitet av solceller i Kalmar jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 18 småhus i Kalmars län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Kalmars län ligger på plats 6 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Kalmar är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (63 893 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (3 208 st) i Kalmar vid ingången av 2022.

Läs mer: solceller i sverige

Solparker och större solkraftverk i Kalmars län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 3 st nätanslutna solcellsanläggningar i Kalmar med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Kalmars största solpark, Törneby Solpark, täcker en yta på 20 hektar och har en effekt på 2,25 MW.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Kalmar

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Kalmar.

Totalt antal solcellsanläggningar i Kalmar per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Kalmars län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
202136211149
20202472950
20191522684
2018838294
2017544181
2016363-

Total installerad effekt solceller i Kalmar per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Kalmars län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202159,0121,21
202037,813,31
201924,4910,53
201813,965,29
20178,673,81
20164,86-

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Kalmar?

Ja, om du köper solceller i Kalmar kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: bidrag solceller 2024

Behövs bygglov för att installera solceller i Kalmar?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Kalmar. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Kalmars län finns det ingen standard avgift för bygglov till solceller. Ibland räknas solceller in som större/mindre fasadändring som kostar cirka 2 000-4 000 kr.

Läs mer: solpaneler på vägg bygglov

Finns det någon karta med solceller i Kalmar?

Ja, Kalmars kommun har en solkarta som finns på deras hemsida, kalmar.se.

För dig som är intresserad av solceller i Kalmar rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.