Solceller i Värmlands län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Värmland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Värmland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Värmland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Värmland?

En medelstor solcellsanläggning med 10,00 kW effekt kostar mellan 100 000–155 000 kronor att installera i Värmlands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Värmland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Värmland.

Läs mer: solceller villa pris

Företag som jobbar med att installera solceller i Värmland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Värmland:

  • Delab Glava: arbetat med solceller i Värmland sedan 2012.
  • Svea Solar: arbetat med solceller i Värmland sedan 2013.
  • Nordic Solar: arbetat med solceller i Värmland sedan 2007.
  • Svensk Takteknik: arbetat med solceller i Värmland sedan 2020.
  • Ecokraft: arbetat med solceller i Värmland sedan 2008.

Gör som dina grannar i Värmland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Värmland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Värmland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Värmlands län är 934 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Värmland är 4,7 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Värmlands län på plats 15 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Värmland lägre solinstrålning än de flesta länen i landet. Värmland har en av få solcells-fabriker i Sverige samt det enda testcentret för ny solcellsteknik. Vilket är ett bevis på att Värmland har bra förhållanden för solceller.

Läs mer: solenergi sverige procent

Hur många soltimmar har Värmland i genomsnitt?

Enligt data från SMHI har Värmland 1 886 soltimmar under ett normalår. Som mest har Värmlands län haft 2 210 soltimmar på ett kalenderår (år 2013), och som minst 1 447 soltimmar (år 1998). Antalet soltimmar i Värmland är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Värmland per år

En medelstor solcellsanläggning i Värmland med 10,00 kW effekt förväntas producera mellan 8 000–11 000 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Värmlands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Värmland, men det går att uppskatta. Värmlands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 42,94 MW. Det förväntas generera cirka 34 400–47 200 MWh årligen (34,4–47,2 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Värmland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 720–2 360 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solcellsproduktion

Hur många har solceller i Värmlands län?

I Värmlands län har cirka 2 535 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 2 825 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Värmland i januari 2022. Av dessa hade 2 535 st en effekt under 20 kW, 290 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Värmlands län stod vid slutet av 2021 för 3 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Värmland på plats 12.

Av de 2 825 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Värmland vid ingången av 2022 installerades 836 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Värmlands län.

Popularitet av solceller i Värmland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 25 småhus i Värmlands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Värmlands län ligger på plats 16 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Värmland är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (71 571 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (2 535 st) i Värmland vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Värmlands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Värmland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Värmland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Värmland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Värmland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Värmlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20212 825836
20201 989633
20191 356560
2018796365
2017431189
2016242-

Total installerad effekt solceller i Värmland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Värmlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202142,9414,62
202028,3210,46
201917,867,76
201810,14,86
20175,242,68
20162,56-

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Värmland?

Ja, om du köper solceller i Värmland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solceller villa bidrag

Behövs bygglov för att installera solceller i Värmland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Värmland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Värmlands län varierar kostnaden för bygglov till solceller. Rekommenderat är att gå in på din kommuns hemsida för att se kostnader och riktlinjer.

Läs mer: bygglov solel

Finns det någon karta med solceller i Värmland?

Ja, Karlstad kommun och Forshaga kommun har solkartor på deras respektive hemsidor.

För dig som är intresserad av solceller i Värmland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.