Solceller i Jämtlands län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Jämtland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Jämtland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Jämtland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Jämtland?

En medelstor solcellsanläggning med 11,03 kW effekt kostar mellan 110 300–170 100 kronor att installera i Jämtlands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Jämtland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Jämtland.

Läs mer: kostnad solceller

Företag som jobbar med att installera solceller i Jämtland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Jämtland:

  • JN Solar: arbetat med solceller i Jämtland sedan 2010.
  • Solenergi Norr: arbetat med solceller i Jämtland sedan 2012.
  • Jämtsol Energi: arbetat med solceller i Jämtland sedan 2019.
  • Nordins El: arbetat med solceller i Jämtland sedan 2018.
  • EnergiSpar Jämtland: arbetat med solceller i Jämtland sedan 2021.

Gör som dina grannar i Jämtland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Jämtland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Jämtland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Jämtlands län är 857 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Jämtland är 12,6 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Jämtlands län på plats 19 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Läs mer: solel sverige

Hur många soltimmar har Jämtland i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Jämtlands län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Östersund som ligger i länet. Enligt data från SMHI har Östersund 1 639 soltimmar under ett normalår. Som mest har Östersund haft 1 978 soltimmar (år 2018), och som minst 1 208 soltimmar (år 1983).

Antalet soltimmar i Östersund är något mer än genomsnittet för Sverige.

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Jämtland per år

En medelstor solcellsanläggning i Jämtland med 11,03 kW effekt förväntas producera mellan 8 824–12 133 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Jämtlands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Jämtland, men det går att uppskatta. Jämtlands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 26,76 MW. Det förväntas generera cirka 21 400–29 400 MWh årligen (21,4–29,4 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Jämtland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 070–1 470 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solpaneler kwh

Hur många har solceller i Jämtlands län?

I Jämtlands län har cirka 1 219 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 1 553 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Jämtland i januari 2022. Av dessa hade 1 219 st en effekt under 20 kW, 334 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Jämtlands län stod vid slutet av 2021 för 1,6 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Jämtland på plats 17.

Av de 1 553 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Jämtland vid ingången av 2022 installerades 356 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Jämtlands län.

Popularitet av solceller i Jämtland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 21 småhus i Jämtlands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Jämtlands län ligger på plats 14 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Jämtland är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (33 095 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (1 219 st) i Jämtland vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Jämtlands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Jämtland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Jämtland har en solpark belägen i Östersund och har en total effekt på 3 mW med dess 10 000 solpaneler.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Jämtland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Jämtland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Jämtland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Jämtlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20211 553356
20201 197367
2019830281
2018549165
2017384132
2016252-

Total installerad effekt solceller i Jämtland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Jämtlands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202126,765,65
202021,116,52
201914,597,6
20186,992,71
20174,282,43
20161,85-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Jämtland

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Jämtland?

Ja, om du köper solceller i Jämtland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solpaneler bidrag

Behövs bygglov för att installera solceller i Jämtland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Jämtland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak. I Jämtlands län varierar kostnaden för bygglov till solceller mellan de olika kommunerna. En vanlig kostnad för bygglov i de flesta kommuner är totalt cirka 2 500 kronor.

Läs mer: bygglov för solpaneler

Finns det någon karta med solceller i Jämtland?

Ja, Östersunds kommun har en solkarta på deras hemsida, ostersund.se.

För dig som är intresserad av solceller i Jämtland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.