Solceller i Gävleborgs län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Gävleborg: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Gävleborg.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Gävleborg

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Gävleborg?

En medelstor solcellsanläggning med 10,08 kW effekt kostar mellan 100 800–156 200 kronor att installera i Gävleborgs län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Gävleborg.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Gävleborg.

Läs mer: solceller prisutveckling

Företag som jobbar med att installera solceller i Gävleborg

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Gävleborg:

  • Svea Solar: arbetat med solceller i Gävleborg sedan 2013.
  • Intercept Solar: arbetat med solceller i Gävleborg sedan 2020.
  • 1KOMMA5: arbetat med solceller i Gävleborg sedan 2016.

Gör som dina grannar i Gävleborg: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Gävleborg. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Gävleborg

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Gävleborgs län är 933 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Gävleborg är 5 % mindre än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Gävleborgs län på plats 16 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Läs mer: solpaneler i sverige

Hur många soltimmar har Gävleborg i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Gävleborgs län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Borlänge som är närliggande. Enligt data från SMHI har Borlänge 1 799 soltimmar under ett normalår. Som mest har Borlänge haft 2 182 soltimmar (år 2018), och som minst 1 329 soltimmar (år 1987).

Antalet soltimmar i Borlänge är något mer än genomsnittet för Sverige. 

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Gävleborg per år

En medelstor solcellsanläggning i Gävleborg med 10,08 kW effekt förväntas producera mellan 8 064–11 088 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Gävleborgs län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Gävleborg, men det går att uppskatta. Gävleborgs län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 28,98 MW. Det förväntas generera cirka 23 200–31 900 MWh årligen (23,2–31,9 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Gävleborg årligen producerar täcker årsförbrukningen för 1 160–1 600 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: solceller produktion per dag

Hur många har solceller i Gävleborgs län?

I Gävleborgs län har cirka 1 939 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 2 151 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Gävleborg i januari 2022. Av dessa hade 1 939 st en effekt under 20 kW, 212 st en effekt på 20–1 000 kW, och 0 st en effekt över 1 000 kW.

Gävleborgs län stod vid slutet av 2021 för 2,3 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Gävleborg på plats 16.

Av de 2 151 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Gävleborg vid ingången av 2022 installerades 714 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Gävleborgs län.

Popularitet av solceller i Gävleborg jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 31 småhus i Gävleborgs län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Gävleborgs län ligger på plats 18 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Gävleborg är det alltså mindre vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (66 406 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (1 939 st) i Gävleborg vid ingången av 2022.

Solparker och större solkraftverk i Gävleborgs län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 0 st nätanslutna solcellsanläggningar i Gävleborg med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Gävleborg

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Gävleborg.

Totalt antal solcellsanläggningar i Gävleborg per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Gävleborgs län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20212 151714
20201 437576
2019861420
2018441201
201724096
2016144-

Total installerad effekt solceller i Gävleborg per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Gävleborgs län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202128,988,34
202020,6410,07
201910,574,95
20185,623,06
20172,561,3
20161,26-

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Gävleborg?

Ja, om du köper solceller i Gävleborg kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solcellsstödet

Behövs bygglov för att installera solceller i Gävleborg?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Gävleborg. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Gävleborgs län skiljer sig kostnaden och regelverket kring bygglov för solceller. Ofta har respektive kommun i länet skrivit vad som gäller på deras hemsida.

Läs mer: bygglov solceller

Finns det någon karta med solceller i Gävleborg?

Ja, Gävle kommun har en solkarta på deras hemsida, gavle.se.

För dig som är intresserad av solceller i Gävleborg rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.