Solceller i Hallands län: Jämför Offerter på Solpaneler

På den här sidan hittar du allt du kan vilja veta om solceller i Halland: vad det kostar, vilka företag som arbetar med det, hur förutsättningarna i länet är för solpaneler samt hur många som installerat solceller i Halland.

Eller

Jämför 4 offerter på solceller i Halland

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Vad kostar det att installera solceller i Halland?

En medelstor solcellsanläggning med 11,18 kW effekt kostar mellan 111 800–173 300 kronor att installera i Hallands län (inklusive bidrag). I normalfall kostar det mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW att köpa solceller i Halland.

Val av solcellsinstallatör, kvalité på hårdvara och förutsättningar för solpaneler på ditt hustak är det som i slutändan avgör priset på solceller i Halland.

Läs mer: solenergi kostnad

Företag som jobbar med att installera solceller i Halland

Nedan hittar du en lista med populära företag som arbetar med solpaneler i Halland:

  • Paneltaket: arbetat med solceller i Halland sedan 2017.
  • Soldags: arbetat med solceller i Halland sedan 2016.
  • Solverket Alfa: arbetat med solceller i Halland sedan 2017.
  • Alstra Energi: arbetat med solceller i Halland sedan 2020.
  • Sesol: arbetat med solceller i Halland sedan 2016.

Gör som dina grannar i Halland: Jämför offerter på solceller

HemSol samarbetar med flera solcellsinstallatörer som jobbar i Halland. Vi hjälper dig att samla in fyra offerter från erfarna solcellsinstallatörer helt kostnadsfritt. När du tar in offerter via HemSol ingår dessutom gratis rådgivning med våra solcellsexperter!

Solinstrålning och solenergi i Halland

Den genomsnittliga mängden solinstrålning per år i Hallands län är 1 035 kWh per kvadratmeter enligt EU-kommissionens forskningsorgan PVGIS. Mängden solinstrålning i Halland är 5,5 % mer än genomsnittet i Sverige på 981 kWh per kvadratmeter och år.

Av Sveriges 21 län ligger Hallands län på plats 6 av 21 vad gäller genomsnittlig mängd solinstrålning per år.

Jämfört med resten av Sverige har Halland ett av de högsta värdena för solinstrålning vilket gör det till ett av de bästa områdena för solceller.

Hur många soltimmar har Halland i genomsnitt?

Det finns ingen exakt data på antalet soltimmar i Hallands län. Däremot finns det data på antalet soltimmar i Växjö som ligger i höjd med Halland. Enligt data från SMHI har Växjö 1 587 soltimmar under ett normalår. Som mest har Växjö haft 1 898 soltimmar (år 2018), och som minst 1 181 soltimmar (år 1998).

Så mycket solel producerar en solcellsanläggning i Halland per år

En medelstor solcellsanläggning i Halland med 11,18 kW effekt förväntas producera mellan 8 944–12 298 kWh solenergi per år. Uträkningen baseras på att en kW solceller årligen producerar cirka 800–1 100 kWh per år.

Hur mycket solel produceras i hela Hallands län?

Det finns ingen officiell statistik på exakt hur mycket solel som produceras i Halland, men det går att uppskatta. Hallands län hade vid början av år 2022 en total installerad effekt på 94,31 MW. Det förväntas generera cirka 75 900–104 400 MWh årligen (75,9–104,4 GWh).

Den uppskattade mängd solel som alla solceller i Halland årligen producerar täcker årsförbrukningen för 3 795–5 220 st villor med direktverkande el (räknat på en årlig elförbrukning på 20 000 kWh).

Läs mer: hur mycket el ger solceller

Hur många har solceller i Hallands län?

I Hallands län har cirka 4 658 st hushåll solceller. Enligt SCB och Energimyndigheten fanns det totalt 5 335 st nätanslutna Solcellsanläggningar i Halland i januari 2022. Av dessa hade 4 658 st en effekt under 20 kW, 670 st en effekt på 20–1 000 kW, och 7 st en effekt över 1 000 kW.

Hallands län stod vid slutet av 2021 för 5,7 % av det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige. På listan över de 21 län i Sverige som har flest nätanslutna solcellsanläggningar kommer Halland på plats 5.

Av de 5 335 st nätanslutna solcellsanläggningar som fanns i Halland vid ingången av 2022 installerades 1 530 st anläggningar under år 2021. Det är ett bevis på att det är populärt att installera solpaneler i Hallands län.

Popularitet av solceller i Halland jämfört med resten av Sverige

Enligt data från SCB hade 1 av 15 småhus i Hallands län en nätansluten solcellsanläggning i januari 2021. För hela Sverige är genomsnittet 1 solcellsanläggning per 21 småhus. Hallands län ligger på plats 4 av Sveriges 21 län vad gäller antal solcellsanläggningar per småhus.

I Halland är det alltså mer vanligt att skaffa solceller än genomsnittet för resten av landet. Ovanstående siffror är tagna från SCB:s register av antal småhus (81 582 st) och solcellsanläggningar med under 20 kW effekt (4 658 st) i Halland vid ingången av 2022.

Läs mer: solinstrålning

Solparker och större solkraftverk i Hallands län

I början av 2022 fanns det enligt SCB 7 st nätanslutna solcellsanläggningar i Halland med en toppeffekt över 1 000 kW. Solcellsanläggningar med så hög effekt kan antas vara solpark eller större kommersiella solkraftverk.

Halland är en av de län med flest solparker i Sverige. Hallands största anläggning kallas för “Solsidan” och har en total effekt på 2,7 mWp. Solsidan vann solenergipriset för Årets anläggning, år 2017.

Statistik på utvecklingen av Solceller i Halland

Nedan hittar du statistik på utvecklingen av antalet solcellsanläggningar och dess totala installerade effekt i Halland.

Totalt antal solcellsanläggningar i Halland per år

Tabell 1: Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Hallands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotalt antal anläggningar vid slutet av åretAntal anläggningar installerade det året
20215 3351 530
20203 8051 059
20192 7461 028
20181 718607
20171 111298
2016813-

Total installerad effekt solceller i Halland per år

Tabell 2: Effekt från nätanslutna solcellsanläggningar i Hallands län mellan år 2016–2021.
ÅrTotal installerad effekt vid slutet av året (MW)Total installerad effekt det året (MW)
202194,3133,2
202061,1117,8
201943,3113,87
201829,4410,94
201718,55,43
201613,07-

Läs mer om solenergi och solceller i andra län

Mer läsning för dig som vill skaffa Solceller i Halland

För dig som vill lära dig mer om solceller, solenergi och solpaneler rekommenderar HemSol att du läser följande artiklar:

Källor

  • SMHI: Nederbörd, solsken och Strålning år 2021.
  • European Commission Science Hub: PVGIS-ERA5.
  • Energimyndigheten: Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016–2021.
  • SCB: Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012–2021.

Frågor och svar

Kan jag få bidrag för att köpa solceller i Halland?

Ja, om du köper solceller i Halland kan du använda det gröna solcellsbidraget. Bidraget ger dig rätt till att dra av 19,40 % av totalpriset för solceller, och 48,5 % för lagringssystem såsom solcellsbatterier.

Läs mer: solcellsbidrag 2024

Behövs bygglov för att installera solceller i Halland?

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller i Halland. Bygglov behövs huvudsakligen om byggnaden har kulturhistoriskt värde, omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller är i område av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov är även nödvändigt om du planerar att installera ett solcellstak, alternativt installera solpaneler på platt tak.

I Hallands län varierar bestämmelser och kostnader för de olika kommunerna, ofta står det på respektive kommuns hemsida vad som gäller. Bor du inom 3 mils radie från en flygplats är det bra om du kontaktar den flygplatsen för att säkerställa att du får installera solceller. Detta gäller oavsett om din solcellsanläggning är bygglovsbefriad eller bygglovspliktig.

Läs mer: solceller bygglovsfritt

Finns det någon karta med solceller i Halland?

Ja, solkartor finns för både Falkenberg och Varberg. De hittas enklast på respektive kommuns hemsida.

För dig som är intresserad av solceller i Halland rekommenderar vi dock HemSols egna solcellskalkyl.